Onze eeuwenoude unieke en specifieke Nederlandse cultuur en tradities. In deze tijd van het jaar staan ze wederom onder druk, de kenmerken van ons, het Nederlandse volk. Het Sinterklaasfeest en Pasen omdat er nu de vergunningen voor moeten worden afgegeven. De een zou discriminerend zijn, de ander zorgt voor teveel stikstof.

Waar het werkelijk omgaat?

Ik heb het al vaker gezegd, het zijn aanvallen op onze Nederlandse cultuur en tradities. En niet alleen dat, als ‘WIJ’ het idee canon van Enschede aandragen is het slecht.

Omdat bijvoorbeeld zoals Groen Links aangeeft: sympathiek maar staat niet achter de woordkeuze (er is sprake van een Christelijk – Humanistische cultuur en tradities). Waar sta je dan voor als je vervolgens 1.5 jaar later staat te klappen en promoten als de Canon van Enschede uit de eigen koker te voorschijn komt. Ben je dan hypocriet of mooi praten om te polariseren en uitsluiten.

Terug naar ons Sinterklaasfeest. Op basis van welk onderzoek hebben kinderen en ouders last van ons traditionele Sinterklaasfeest? En dan in vergelijking met het huidige wat in de ogen van Kick Out Zwarte Piet nog te zwart is.

Of op basis van welk onderzoek is het ons paasvuur dat schuld is aan de gecreëerde stikstofproblematiek. Sterker, het RIVM rekent met het instrument AERIUS uit waar de stikstof op de grond terecht komt. En deze gaat uit van gebruik per jaar. Voor een eendaags paasvuur zou dat dus op zich gunstig zijn. Het instrument AERIUS smeert de stikstofuitstoot in feite dus over een heel jaar. En dat levert automatisch lage waarden op.

Het is dan ook niet ons traditionele Sinterklaasfeest of een Paasvuur. Kijk in die zin ook naar de jacht op ‘foute’ woorden of schilderijen. Het woord verzetsheld moet van het Verzetsmuseum inmiddels op de verboden woordenlijst. En waren het eerst cartoons van de profeet Mohammed of schilderijen waarop uitingen van de slavernij te zien waarop mensen aanstoot aan namen?

Nu moet kunst – zonder strafrechtelijk onderzoek – waarop blote borsten en rokende ‘witte’ mannen te zien zijn uit musea en andere ruimten verwijderd worden. Het is inmiddels zover dat activisten zich vastplakten aan het schilderij, Meisje met de Parel van Johannes Vermeer, waarna er ook soep overheen werd gegooid.

Wie zijn deze mensen?

Het zijn voorbeelden van klassieke klassenstrijd in een modern jasje. LHBTI+, diversiteit, klimaat, Extension Rebellion, BuildBackBetter, BlackLivesMatter en na het maken van excuses straks een pigment tribunaal.

Na het ongebreideld binnenhalen van de Islam als gevaar, gaat deze WOKE beweging over op de volgende fase. Een volgende fase die nodig is omdat meer en meer mensen zien dat aan deze ongebreidelde massa immigratie paal en perk moet worden gesteld.

Deze WOKE beweging is in mijn beleving niets anders dan via de Frankfurter Schüle geschoolde en gevormde Cultuur Marxisten en kent verschillende stromingen.

Het zijn voortvloeisels van de revoluties 1917 in Rusland waarbij al het menselijke ondergeschikt is aan de ideologie. In die zin, het zijn soldaten. Maar dan wel altijd soldaten die pretenderen op te komen voor de ‘slachtoffers’.

En de politiek dan?

De huidige politieke elite en hun systeem-partijen, daar hebben wij als Nederlander niets aan. Zij doen vooral hun best om via de economische weg bijvoorbeeld onze visserij cultuur en vlaggetjesdag traditie om zeep te helpen. Inmiddels heeft 2/3 van de gehele visserijsector zich aangemeld voor de uitkoopregeling.

Deze politieke elite en hun systeem-partijen wil onze historische schoonheid vervangen door pure lelijkheid. Historie, traditie en cultuur vervangen door iets totaal zielloos. En dat dan verkopen als ‘progressie’.

Deze partijen die zeggen vóór emancipatie, vrouwenrechten en tegen seksisme te zijn. Vóór LHBTI+ rechten, vrijheid van partnerkeuze, vrijheid van meningsuiting en feministische verworvenheden en gelijkheid van man en vrouw.

Vervolgens kijken deze partijen vooral weg als het gaat om de problemen veroorzaakt door het ongelimiteerd binnenhalen van aan ons wereldvreemde culturen, promoten ze de viering van het Offerfeest, terwijl er wetenschappelijke consensus is ten aanzien van de extra stress en pijn die het verdoofd slachten voor het dier met zich meebrengt.

En terwijl in Iran vrouwen sterven voor de vrijheid door geen hoofddoek te hoeven dragen. Dragen in het Nederlands parlement vrouwen een hoofddoek als teken van ‘onze’ vrijheid.

Maar is ‘woke’ Nederland in rep en roer als Feyenoord aanvoerder Orkun Kökçü weigert de ‘ONE-love’ aanvoerdersband uit religieuze overwegingen te dragen in de uitwedstrijd tegen AZ.

Laat VVD Minister Conny Helder (Sport) de kamer boos achter om zich te laten kleineren in Qatar. Aldaar had ze heel heldhaftig – weliswaar heel minuscuul en afgedekt door een design NEVERMIND shawl – een ONE-love’ speld opgedaan. En dat met twee Qatarese hoogwaardigheidsbekleders die, vlak voor het Nederlandse volkslied werd gespeeld, pontificaal een pro-Palestina- ‘aanvoerdersband’  om de mouw van hun jurk vastmaakten. Ze dacht zeker dat die mannen in Jurk wel domme boeren zijn.

En in plaats dat de VVD haar Minister voorstelt voor de Militaire Willems-Orde (voor daden die getuigen van moed, beleid en trouw), gaan ze lullig doen omdat ze niet instaat was – in tegenstelling tot haar Duitse collega – ook nog eens een energiecontract in de wacht te slepen. En stelt partijgenoot VVD-Kamerlid Silvio Erkens nu voor om dan maar D66 Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten naar het front te sturen met de opdracht alsnog een energiecontract in de wacht te slepen.

Natuurlijk is dit cynisch. Maar de werkelijkheid is wel beste Silvio Erkens, in Nederland mag je nog zijn wie je wilt. Dat geldt echter niet voor een land als Qatar. Dat land staat op LGBT Equality Index op nummer 183 (van de 198 landen). Als ze op Robje de Islamitische wetgeving, de sharia, toepassen, dan wordt het de doodstraf.

Het volk verdient de leider waarop ze stemt

Voor wie het nu nog niet duidelijk is. We worden geregeerd en bestuurd door disfunctionele (niet goed werkende) bestuurlijke organen. Politici, aangevuld met mensen die geen antenne hebben voor mensen van wie het bestaan wordt afgenomen.

En het WEF is niets anders dan totalitair ‘globalisme’ waarbij de maakbare samenleving door de strot van het volk gedrukt moet worden. Cultuur en tradities vernietigt moeten worden. Dit is het ware gezicht van de Cultuur Marxisten. Totale onderdrukking volgens de leer van hun meester Karl Marx en hun idolen: Mao, Fidel, Ché. En het is een herhaling van wat eerder is gebeurd in de geschiedenis.

En voor hen die onze traditie zien als discriminatie. Onze culturele verworvenheden zien als iets waar volgens Duits systeem ‘wiedergutmachung’ over moet worden betaald.

Ik heb het al eerder geschreven. Wij hebben geen slavernijverleden!

Als je een hekel hebt aan ‘witte’ mannen, dan moet je niet gaan leven in een land waar veel witte mannen (en blanke mannen die NOG niet willen bewegen) wonen. Ga dan in een bananenrepubliek wonen. Vaak geregeerd door gekleurde mannen. Probleem opgelost.

Wat is dat wit en blank?

In mijn uitleg is de bron daarvan ook Rusland 1917. De februarirevolutie van 1917 in Rusland leidde een burgeroorlog in tussen de ‘Roden’ (bolsjewieken/communisten) en de ‘Witten’ (liberalen, mensjewieken, sociaal-revolutionairen en Russische adel), die meerdere jaren duurde.

Uiteindelijk wonnen de bolsjewieken/communisten van Lenin. Het communisme zoals uitgetekend door Karl Marx en Friedrich Engels. Deze bolsjewieken/communisten streefden naar een totale herstructurering van maatschappij en economie.

De verliezers van de februari revolutie 1917 waren de ‘Witten’ (liberalen, mensjewieken, sociaal-revolutionairen en Russische adel). Een deel ontvluchtte Rusland. Een van de voortvloeisels was de in 1924 door Felix Weil gestichte Frankfurter Schüle.

De witten (en zij die vinden dat wij blanken, wit zijn) hebben het DNA van de weglopers van destijds. De verliezers van de revolutie 1917. Dat moet wel de bron van frustratie zijn. Want waar komt anders deze blanke zelfhaat weg.

Mensen beoordelen op hun huidskleur is altijd fout. Maar wat net zo fout is, is de zelfhaat van de elite die ons de massa-immigratie en multiculturele samenleving door de strot hebben geduwd en geen kritiek daarop dulden.

Wij, mensen zijn organische en biologische wezens met hun natuurlijke gegevens. Laten we dat nooit ontkennen maar juist omarmen.

De oorzaken en reden van onze successen als Nederlanders en Nederland zit in ons zelf, dat zijn wijzelf. Net als dat het in overwegend BLANKE Europa zelf zit. Dat moeten we koesteren, behouden en daarvoor vechten is de moeite waard.

We moeten strijden tegen degenen die ons zelfhaat en excuses aanpraten met als doel om onze cultuur te verzwakken, onze tradities te vernietigen. Het is aan onszelf om te ontwaken.

Conclusie

De conflicten over cultuurverschillen en tradities zullen doorgaan zolang wij het accepteren. Daar komt bij dat onze verworven vrijheden ernstig onder druk komen als wij ons tegengeluid laten horen.

Waren we in 2021 nog een groep zogeheten ‘boze burgers’. Nu 2022 zijn dat volgens het NCTV gemengde radicale corona-activisten en anti-overheidsextremisten die een omvolkingstheorie aanhangen.

Maar op TV vast aan een tafel plakken. En in musea aan schilderijen. Schiphol bezetten, ontregelen van het verkeer door kruispunten te bezetten, verstoren politieke vergaderingen. Geen respect voor de Nederlandse tradities. Simpelweg spugen op onze cultuur en tradities onder de noemer ‘racistisch’ en ‘stikstof’. Welke complottheorie is dat dan volgens het NCTV.

Zolang wij blijven stemmen zoals we altijd deden, veel overwegend blanke mensen en goed geïntegreerde niet meer de moeite nemen om te gaan stemmen. Simpelweg omdat ze het vertrouwen in de politiek al decennia lang is verloren. Dan is mijn conclusie – ook uit politieke ervaring – ; het is snel gedaan met onze cultuur en tradities. Onze traditie is reeds in mineur.

Een team, een taak

Een ieder zal wat mij betreft bereid moeten zijn om de moeite nemen om naar de stembus te gaan. Als de opkomst bij de komende Provinciale Statenverkiezingen wederom blijven hangen op 56.16%, dan is continueren voor de huidige elite genoeg om te winnen.

Wat mij betreft een team, een taak. Alleen als iedereen in beweging komt en tijdens de PS2023 stemt – op alfabetische volgorde – BVNL, FvD, JA21 of de PVV genoeg. Zij die nog twijfelen voor mijn part op de BoerBurgerBeweging. Dan kunnen we het tij keren. Dus mensen, alehop naar de stembus PS2023!

NL in Nood vlag

NLinNood heeft een eigen vlag ontworpen en vervaardigd. Niet omdat we de omgekeerde vlag intimiderend vinden maar omdat we er aanstoot aan nemen of omdat het een Duitse vlag is.

Nee, gewoon volgens de democratie en in het kader van keuzevrijheid. Wil je de vlag bestellen? Mail naar……..

#NLinNood #WegMetDitKabinet

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!