Intriest natuurlijk. Het Afrikaanse misbruik van kindslaven om de eco-elite en bomenknuffelaars van vervuilende batterijen voor hun elektrische auto en andere luxe speeltjes te voorzien gaat inmiddels in een hogere versnelling. En de lobby van nagenoeg dezelfde eco-elite en bomenknuffelaars heeft dan nu bijgedragen dat ‘Nederland’ excuses gaat maken voor het slavernijverleden zoals ‘klikspaan halve maan’ Frank Weerwind bevestigde.

Franc de buitenlander

Het is de bedoeling om excuus te doen in 2023. Dit omdat het dan 150 jaar geleden is ( 1 juli 1863) dat de slavernij in Suriname werd afgeschaft. De slavenhandel werd in 1815 door koning Willem I ingevolge het Congres van Wenen verboden.

Het zal toch niet iets zijn met afkomst dat juist ‘klikspaan halve maan’ minister Franc Weerwind – volgens de vastgeroeste Surinaamse filosofie een buitenlander – dit verklapt?

De veroordeelde drugscrimineel Frank M. gratie verlenen was z’n eerste politieke daad. Dit klikken is de volgende grote politieke daad van de empathieloze ‘klikspaan halve maan’ Frank W. zeg ik na zijn optreden 12 mei 2022 ingekort.

Het optreden waarin hij de VVD – truc met de maidenspeech (het is dan regel dat er geen interrupties of vragen zijn) deed verbleken. De door de staat ontvoerde kinderen werden door deze ‘klikspaan’ onder meer casuïstiek genoemd. Werkelijk, ik ben van nature vredelievend en tegen elke vorm van geweld. Maar laat de hond en kat voor deze ‘klikspaan halve maan’ D66’er maar komen.

Geen slavernijverleden

In deze tijd van het jaar gaan de gedachten natuurlijk ook naar de Afrikaanse ‘KOZP’ immigrant Jeffrey Afriyie. Zelf een Ashanti uit Ghana, een stam die zeer actief was in de slavenhandel. In Nederland speelt hij de ware verpersoonlijking van slachtoffer van racisme en slavernij.

Nederland bestaat sinds 1830. Ons Nederland, in ieder geval. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft dan ook geen slavernijverleden. Tenzij je de arbeidsomstandigheden van de 19e eeuw zo wilt zien. En zelfs als er na 1830 in Nederland wel slavenhandel had plaatsgevonden, was dat niet onze verantwoordelijkheid.

Dat hier ooit slavenhandelaren hebben gewoond, maakt de huidige bewoners niet verantwoordelijk. Er woonden hier ook moordenaars, oplichters, fabrikanten, huishoudsters, filantropen en stropers. Wat zij destijds deden is nu geen reden voor beoordeling. Net als dat – ondanks oververtegenwoordiging in nagenoeg alle negatieve statistieken – niet alle vluchtelingen verkrachters of dieven zijn. En niet alle Islamieten Jihadist.

Minderheid bepaald voor de meerderheid

Dat een deel van een bevolking of ideologie iets doet, maakt niet iedere burger medeplichtig. Een activiteit van een klein deel van de bevolking toeschrijven aan iedereen die er toevallig ook woonde, is niet realistisch.

Een aanzienlijk deel van de huidige inwoners van Nederland zegt van slaven af te stammen. Voor hen staat de VOC (en WIC) ook gelijk aan slavernij en kolonisatie.

Dat ze op het Nederlandse grondgebied wonen, maakt ze dan kennelijk ook aansprakelijk voor de slavenhandel en het koloniseren van bijvoorbeeld Suriname, Nigeria, Ghana, e.a..

Als je echter een excuus nodig hebt om de slavernij te verwerken, dan maak jij jezelf afhankelijk van degene van wie je excuses verwacht. Met andere woorden: je stelt je (on)bewust slaafs op. Veelal de (nog) blanke meerderheid in Nederland.

Ik kijk dan ook uit naar de discussie over de manier waarop we de schuldigen van de onschuldigen gaan onderscheiden.

Ruimschoots gefaciliteerd

Slavenhandel bestaat uit kopers en verkopers. De verkopers van Afrikaanse slaven waren andere Afrikanen. De Europese kopers sprongen niet het strand op om de autochtone bewoners aldaar te vangen. Ze werden hartelijk welkom geheten op georganiseerde slavenmarkten. Die werden op vaste data gehouden om het de kopers – die ook op weg waren naar snellere verbindingen, nieuwe handelscontacten en producten – makkelijker te maken.

Net als de VOC (en WIC) staat het textielverleden in Enschede ook niet voor slavernij (uitbuiting arbeiders) en kolonisatie (onteigening). Maar staat voor onze handelsgeest, onze vergezichten, innovatief, duurzaam daadkracht en vooruitstrevendheid. Het hedendaagse misplaatste schuld- en excuses politiek correcte denken doet alles behalve eer aan al het leed, bloed, zweet en tranen die er door alle betrokkenen geleverd is.

Het is van de gekke dat je mensen die men generaties later ter verantwoording wilt roepen voor de geschiedenis. Kinderen zijn niet aansprakelijk voor wat hun ouders doen. Ook niet indien het tastbaar of zichtbaar of voortkomt uit een handeling vijftien generaties geleden.

Het past ook niet in wat wordt genoemd intergenerationele problematiek; problemen binnen families en gezinnen van generatie op generatie doorgeven.

Iedere regio

Met uitzondering van de eskimo’s en de Australische aboriginals heeft – voor zover mij bekend – iedere regio ooit slaven gehad. Dat dat ooit zo was is niet bijzonder, dat het in 2022 hier en daar nog bestaat is dat wel.

Je zou dan ook verbinding moeten zoeken in de bestrijding van hedendaagse slavernij. Dit levert meer op dan zoeken naar schuldigen voor niet langer bestaande slavernij. Het is natuurlijk wel de vraag of de schuldzoekers een daadwerkelijk probleem hebben en of ze het wel willen oplossen.

Waar het werkelijk omgaat zijn aanvallen op onze Nederlandse cultuur en tradities. En erger nog, het zijn inmiddels de eco-elite en bomenknuffelaars zelf die voorop gaan in de strijd tegen de eigen cultuur en tradities. En daarmee de afstammelingen van geïmporteerde vreemdelingen ruimte geven om de focus te verleggen naar elk ander vrijheidsfeest en traditie.

Kolonisatie behoort tot het verleden. Slavernij is strafbaar. Racisme en discriminatie niet te tolereren. Niet binnen onze traditie en niet binnen de tradities van groepen die Nederland zien als hun nieuwe vaderland.

Een start nu zou zijn racisme, slavernij en zelfs de traditie Sinterklaas en zwarte Piet los van elkaar te bespreken.

NL in Nood vlag

NLinNood heeft een eigen vlag ontworpen en vervaardigd. Niet omdat we de omgekeerde vlag intimiderend vinden maar omdat we er aanstoot aan nemen of omdat het een Duitse vlag is.

Nee, gewoon volgens de democratie en in het kader van keuzevrijheid. Wil je de vlag bestellen? Mail naar……..

#NLinNood #WegMetDitKabinet

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!