Visie

Wij staan voor een Westerse samenleving waarin onze normen en waarden volgens de Christelijk – Humanistische cultuur en tradities leidend zijn. We zijn trots op onze identiteit, ons Nederlander mogen zijn, de typische Twentse kenmerken, het Enschedeër zijn met de ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg mentaliteit.

Missie

Samenwerken vanuit een positieve gedachte is in onze beleving een noodzaak. De politiek is er voor de inwoners en dat stopt niet direct na het stemmen. Wil je maximaal gebruik maken van de ‘veer’kracht van de samenleving zal de macht van de politiek dan ook moeten verminderen en de invloed van de samenleving (het volk) groter. Wij willen meer ruimte bieden voor initiatiefkracht vanuit de samenleving en echt werk maken van nieuwe democratische vormen als burgerraadpleging, burgerjury, burgerbegroting, anders formeren, burgerbesluiten, (meervoudige) referenda en e-democracy. Als we er lokaal over konden beslissen direct gekozen burgemeesters en een gekozen minister president.

Onze missie is werken aan een eerlijk(er) en harmonischer Nederland / Enschede, minder armoede en betere zorg waarbij onze historisch verworven vrijheden leidend zijn. Daarbij zien wij duidelijk sociale, financiële en economische grenzen aan de massa (arbeids) immigratie.

Kernwaarden

Wij geloven in samenwerking als soevereine natiestaat. We realiseren ons daarbij de politieke verschillen. Dit is alleen maar goed. Het politiek debat is belangrijk en van groot belang voor onze democratie. Het debat zullen we altijd voeren met respect voor ieders mening. Daarbij hebben we de overtuiging dat sociale cohesie niet het resultaat is van oeverloze tolerantie, maar van verdraagzaamheid binnen helder gestelde grenzen. In Nederland / Enschede is sprake van twee tradities die onze cultuur hebben geschapen: de christelijke en de humanistische. Dit zijn de kernwaarden van Groep Versteeg / Verbindend Enschede.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de partij