Visie

Wij willen een westerse samenleving waarin onze normen, waarden, cultuur en traditie centraal staan. Als individu willen wij steeds hoger streven. Wat is echter ‘het ware, het goede, en het schone’ in onze concrete situatie? Als uitgangspunt nemen wij hiervoor onze authentieke identiteit.

Missie

Samenwerken vanuit een positieve gedachte is in onze beleving een noodzaak.

Onze missie is werken aan een eerlijk(er) en harmonischer Nederland / Enschede, minder armoede en betere zorg waarbij onze historisch verworven vrijheden leidend zijn. Daarbij zien wij duidelijk sociale, financiële en economische grenzen aan de massa (arbeids) immigratie.

Kernwaarden

Wij geloven in samenwerking als soevereine natiestaat. We realiseren ons daarbij de politieke verschillen. Dit is alleen maar goed. Het politiek debat is belangrijk en van groot belang voor onze democratie. Het debat zullen we altijd voeren met respect voor ieders mening. Daarbij hebben we de overtuiging dat sociale cohesie niet het resultaat is van oeverloze tolerantie, maar van verdraagzaamheid binnen helder gestelde grenzen. In Nederland / Enschede is sprake van twee tradities die onze cultuur hebben geschapen: de christelijke en de humanistische. Dit zijn de kernwaarden van Groep Versteeg / Verbindend Enschede.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de partij