De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Zomernota 2021

Constaterende dat: 
– Immaterieel erfgoed, zoals oud en nieuw, carnaval, pasen, koningsdag, bevrijdingsdag, hemelvaartdag, pinksteren, sinterklaas, kerstmis, wordt steeds opnieuw vormgegeven in samenhang met maatschappelijke veranderingen en in interactie met de sociale omgeving en van generatie op generatie doorgegeven;
– Immaterieel erfgoed is de schakel tussen heden, verleden en toekomst. Het is cultuur van nu, geeft een gevoel van verbondenheid met vorige generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht omdat mensen het willen doorgeven aan volgende generaties;
– Immaterieel erfgoed vormt voor veel verenigingen en instellingen het hart van de groep mensen, die zich vaak met passie en op vrijwillige basis inzetten;
– De inzet van vrijwilligers is van groot belang voor de sociaal maatschappelijke ontwikkeling en het voortbestaan van veel verenigingen, instellingen en welzijnsorganisaties;
– Immaterieel erfgoed meestal wordt gedragen door sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, zoals horeca, cultuur en winkels of activiteiten/evenementen
– Enschede herbergt een grote verscheidenheid aan etniciteiten maar in de Enschedese samenleving zijn de Christellijk – Humanistische cultuur en tradities leidend;
– Cultuur van grote waarde is voor Enschedeërs.

Overwegende dat:
– De cultuurnota is vertraagd en in 2022 wordt opgepakt;
– Er voldoende draagvlak moet zijn voor het opnieuw vormgegeven van de Nederlandse cultuur en tradities in Enschede voorzover er activiteiten (evenementen) aan zijn gekoppeld in Enschede;
– Draagvlak onder vrijwilligers en dragende sectoren zoals horeca, cultuur en winkels van groot belang is voor de optimale beleving van ons immaterieel erfgoed.
– Er nooit sprake mag zijn van dwang bij het aanpassen van Nederlandse cultuur en tradities.

Roept het college op:
– In de cultuurnota een participatieparagaaf op te nemen waarin participatie (wijze en minimale percentages e.d.) is vereist voor maatregelen die ingrijpen op Nederlandse tradities, zoals oud en nieuw, carnaval, pasen, koningsdag, bevrijdingsdag, hemelvaartdag, pinksteren, sinterklaas, kerstmis;
– Elke aanpassing van Nederlandse cultuur en tradities door de gemeente Enschede altijd gebaseerd is op vrijwilligheid en een participatietraject via de commissie Enschede Akkoord waar minimaal 1500 mensen aan hebben deel genomen en er 60% hebben gekozen voor de voorgestelde aanpassing.

Voor: 3 PVV, Groep Versteeg
Tegen: 34 BurgerBelangen Enschede, D66, VVD, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, CDA, Democratisch Platvorm Enschede, DENK, Enschede Anders