De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Jaarverslag Airport Twente

Constaterende dat:
– er zijn in Nederland vier traumahelikopters (Lifeliners) met de standplaatsen Groningen, Amsterdam, Rotterdam en Volkel (hemelsbreed 22 km van Nijmegen)
– deze Lifeliners zijn sinds 2011 mits het weer het toelaat rondom de klok inzetbaar
– vanaf maar 2020 is er op Volkel een 5de Lifeliner gestationeerd die vliegt van zeven uur ’s morgens tot zeven uur ’s avonds
– de samenwerking Medisch Spectrum Twente, Ziekenhuisgroep Twente, ’t Roessingh en de Universiteit Twente worden op het gebied van de medische zorg steeds intensiever
– het Medisch Spectrum Twente overweegt om haar helicopter platform te vernieuwen en is genoodzaakt deze uit te breiden door het toenemende gebruik

Overwegende dat:
– een traumahelicopter (Lifeliner) is geen vervanging van de reguliere ambulance maar is een aanvulling op de reguliere ambulancezorg
– het Medisch Spectrum Twente is een topklinische ziekenhuis met een nationale en euregionale functie
– het verzorgingsgebied van het Medisch Spectrum Twente beslaat 1.1 miljoen mensen
– de definitieve standplaats van de 5de traumahelicopter (Lifeliner) wordt nog bepaald
– tijdens de Corona / COVID 19 crisis wordt er soms een 6de traumahelicopter (Lifeliner) gehuurd
– het Medisch Spectrum Twente komsten bespaart als er op Airport Twente een vaste standplaats voor een traumahelicopter (Lifeliner) wordt gerealiseerd
– een vaste standplaats voor een traumahelicopter (Lifeliner) de nodige inkomsten genereerd voor Airport Twente
– door het toenemende gebruik is er grote behoefte aan een vaste standplaats in een zo direct mogelijke omgeving
– Overijssel en de Noordoostpolder niet tot een primaire regio voor de huidige traumahelikopters (Lifeliners) behoren

Roept het college op:
– om het Medisch Spectrum Twente te benaderen en in overleg te gaan hoe actief te ondersteunen met als doel op Airport Twente een vaste standplaats voor een traumahelicopter (Lifeliner) te realiseren
– om een actieve lobby te doen om ervoor te zorgen dat het Medisch Spectrum Twente de beschikking krijgt over een Mobiel Medisch Team inclusief traumahelicopter (Lifeliner)
– om ook de regio Twente, de Provincie Overijssel en de Euregio te betrekken in deze actieve lobby

Voor: 22
Tegen: 11 D66, PvdA, CU, DENK