Sinds onze oprichting hebben we ons geprofileerd als typisch lokale partij met een ideologische grondslag maar niet veel op heeft met verplicht landelijke partij voorschriften als het gaat om lokale invulling. We zijn, al willen de politieke tegenstanders dat maar al te graag, niet te stoppen in linkse of rechtse hokjes. Het links, rechts of midden is voor ons dan ook louter en alleen bedoeld om te framen en een voorbeeld van oude politiek. Dat deze opstelling ook landelijk aanslaat blijkt wel uit de vele positieve reacties en de opbouw van de landelijke beweging zoals deze tot dusver is gerealiseerd.

Wij kijken pragmatisch; louter en alleen naar wat goed is voor onze gemeente als onderdeel van de regio, euregio en land. Waarbij we door onze unieke ligging de poort naar een werelds achterland zijn. Wij dienen hét lokale belang en zetten ons daarbij in voor grote thema’s, maar zeker ook voor de kleine zaken bij u in de buurt. Verbindend Enschede is mede daarom een makkelijk benaderbare partij. Kortom, we staan ook voor jou!

We zijn inmiddels hard op weg naar ons komende doel, een goed resultaat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. En hiervoor kunnen we jouw steun goed gebruiken.

Wil jij ook actief worden voor onze politieke partij? Ben jij dan ook iemand die staat voor:

een goede doorstroming voor alle verkeer
bereikbaarheid via de weg, water en door de lucht
meer veiligheid in onze gehele gemeente
ons buitengebied, tegen horizon en landschapsvervuiling
een goed milieu en echte duurzaamheid
betaalbare zorg en meer welzijn voor en met elkaar
een gezond ondernemers klimaat
een groei is mooi, kwaliteit is nog beter
passend onderwijs en topsportklimaat op elk niveau
onze cultuur en tradities
een prettige leefomgeving en betaalbare huizen
herijking afvalbeleid (DIFTAR) en aanpak zwerfafval
betaald werk als middel tegen armoede
echte participatie en inspraak voor de inwoners
minder overheid, lagere lasten, betere service en dienstverlening
recreatieve en culturele voorzieningen

Je kunt ons al steunen voor € 25,- per jaar. Je helpt ons dan niet alleen met het bereiken van het beste resultaat bij ons volgende doel, de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Je bent dan gelijk lid voor het heel jaar. Je kunt zelfs kiezen, actief politiek lid, ondersteunen middels financiën of kennis en vaardigheden in te zetten voor de verdere ontwikkeling van onze politieke partij.

Verantwoording

Financiële bijdragen worden enkel en alleen gebruikt voor de verdere professionalisering en uitbouw voor de politieke partij. De bedragen wordt niet alleen gebruikt voor de verkiezingscampagne maar wij gebruiken het ook om (kandidaat)raadsleden trainingen aan te bieden zodat zij goed voorbereid de gemeenteraad in kunnen.

Tijdens onze ledenvergaderingen en bijeenkomsten worden onze leden op de hoogte gehouden van alles wat er speelt in de gemeenteraadsfractie. Onze leden kunnen hier tevens vragen stellen aan het bestuur. Periodiek ontvangen alle leden tevens de ledennieuwsbrief. Daarnaast bespreken we samen met de leden het lokale verkiezingsprogramma zodat samen zorgen voor een beter en harmonischer Enschede waarbij de kernwaarden vanuit de visie het uitgangspunt zijn.

Meedoen

Wij zijn voor maximale transparantie en politiek bedrijven waar we rekening houden met voortschrijdend inzicht. Want al is de politieke elite verantwoordelijk voor de afschaffing van jou mening. Wij willen wel graag continue op de hoogte zijn van wat er speelt en hoe we dit zouden kunnen aanpakken. Op elke pagina van ons programma is er dan ook een mogelijkheid om een wijzigingsvoorstel te doen. Na ontvangst en beoordeling krijg je altijd een reactie van ons. We zien je voorstellen graag tegemoet.

Wijzigen

Wij zijn voor maximale transparantie en politiek bedrijven waar we rekening houden met voortschrijdend inzicht. Want al is de politieke elite verantwoordelijk voor de afschaffing van jou mening. Wij willen wel graag continue op de hoogte zijn van wat er speelt en hoe we dit zouden kunnen aanpakken. Op elke pagina van ons programma is er dan ook een mogelijkheid om een wijzigingsvoorstel te doen. Na ontvangst en beoordeling krijg je altijd een reactie van ons. We zien je voorstellen graag tegemoet.