Wil jij ook actief worden voor onze politieke partij? Wil jij ook meewerken aan een beter en harmonischer Enschede!

Hiervoor zijn we op zoek naar enthousiaste actieve leden (€ 25,- per jaar) die ons kunnen helpen met het bereiken van ons volgende doel. Je bent dan ook meer dan welkom als lid. Dat kan als actief politiek lid, ondersteunen middels financiën of kennis en vaardigheden in te zetten voor de verdere ontwikkeling van onze politieke partij.

Een van onze volgende lokale doelen zijn de gemeenteraadsverkiezingen in 2022

Ben jij dan ook iemand die….
– trots is op de Nederlandse identiteit en trots is op Nederland / Enschede,
– zich realiseert dat juist de Nederlandse en Enschedese historie bepaalt wie wij zijn,
– zich realiseert dat deze gezamenlijke achtergrond onze normen en waarden voor een groot deel hebben bepaald,
– onze visie, missie en kernwaarden onderschrijft en wil uitvoeren,
– lid is van Verbindend Enschede of van plan bent dat te worden,
– een politieke organisatie op gemeentelijk niveau wil die dicht bij de burger staat,
– belangrijke vraagstukken wil voorleggen aan de burger,
– sociaal-maatschappelijk betrokken is en een netwerk van contacten binnen de gemeente heeft,
– goed kan luisteren naar onze inwoners en vervolgens de vertaalslag kan maken van wat er speelt,
– zijn kennis wil delen en nieuwe kennis wil en kan vergaren,
– de energie en tijd heeft (van 3 tot ongeveer 15 à 20 uur per week voor een gemeenteraadslid),
– communicatief is en met diverse doelgroepen en op verschillende niveaus kan praten en luisteren,
– een duidelijke maar altijd respectvolle mening ventileert op sociale media,
– pro-actief is en graag samenwerkt,
– een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid bezit (in het Nederlands).

Reageer dan voor een plek op onze kieslijst als potentieel raadslid.

Onze ambitie reikt daarnaast verder. Wij nemen graag verantwoordelijkheid! Jij ook?

Ben jij en wil jij zijn:
– een boegbeeld van de fractie naar buiten toe zijn?
– een zichtbare leider?
– een realist die met overtuigingskracht steun voor onze plannen kan verwerven?
– een strategisch denker?
– een goede onderhandelaar?
– een resultaat gericht met oog voor de korte en lange termijn?
– een bruggenbouwer die compromissen kan sluiten en toch non-conformistisch is als het gaat om onze visie, missie en doelstellingen?
– een echte verbinder die partnerschappen kan realiseren met publieke- en private instellingen, maatschappelijke groeperingen en onze inwoners?
– een persoonlijkheid die zich staande houdt in de media maar ook een band opbouwt met de media?

Ook dan is je reactie meer dan welkom. Je kunt bij de reactie gelijk aangeven dat je tevens een rol ambieert als fractievoorzitter, lijsttrekker, wethouder of zelfs een landelijke (politieke) ambitie hebt.

Verantwoording

Financiële bijdragen worden enkel en alleen gebruikt voor de verdere professionalisering en uitbouw voor de politieke partij. De bedragen wordt niet alleen gebruikt voor de verkiezingscampagne maar wij gebruiken het ook om (kandidaat)raadsleden trainingen aan te bieden zodat zij goed voorbereid de gemeenteraad in kunnen.

Tijdens onze ledenvergaderingen en bijeenkomsten worden onze leden op de hoogte gehouden van alles wat er speelt in de gemeenteraadsfractie. Onze leden kunnen hier tevens vragen stellen aan het bestuur. Periodiek ontvangen alle leden tevens de ledennieuwsbrief. Daarnaast bespreken we samen met de leden het lokale verkiezingsprogramma zodat samen zorgen voor een beter en harmonischer Enschede waarbij de kernwaarden vanuit de visie het uitgangspunt zijn.

Meedoen

Wij zijn voor maximale transparantie en politiek bedrijven waar we rekening houden met voortschrijdend inzicht. Want al is de politieke elite verantwoordelijk voor de afschaffing van jou mening. Wij willen wel graag continue op de hoogte zijn van wat er speelt en hoe we dit zouden kunnen aanpakken. Op elke pagina van ons programma is er dan ook een mogelijkheid om een wijzigingsvoorstel te doen. Na ontvangst en beoordeling krijg je altijd een reactie van ons. We zien je voorstellen graag tegemoet.

Wijzigen

Wij zijn voor maximale transparantie en politiek bedrijven waar we rekening houden met voortschrijdend inzicht. Want al is de politieke elite verantwoordelijk voor de afschaffing van jou mening. Wij willen wel graag continue op de hoogte zijn van wat er speelt en hoe we dit zouden kunnen aanpakken. Op elke pagina van ons programma is er dan ook een mogelijkheid om een wijzigingsvoorstel te doen. Na ontvangst en beoordeling krijg je altijd een reactie van ons. We zien je voorstellen graag tegemoet.