Staatscontrole voor gezin en samenleving. Het ‘traditionele’ gezin als hoeksteen van de samenleving is de Nederlandse beleidsmakers een doorn in het oog. De ‘liberale’ VVD lijkt het traditionele gezin zelfs te verketteren. Als het aan Minister Eric Wiebes ligt gaat de arbeidsparticipatie omhoog zo gaf hij in 2019 al aan. Vrouwen werken in zijn ogen teveel in deeltijd. Eric Wiebes zijn 1.5 meter economie wordt, als het aan D66, CDA, CU en de VVD ligt nu als standaard voor de samenleving bij wet vastgelegd.

De economische onafhankelijkheid die betaald werk voor vrouwen met zich meebrengt is heerlijk zo propagandeert Minister Eric Wiebes. In wezen zegt hij daarmee dat je in het huwelijk al moet voorsorteren op een scheiding. Deeltijdwerk is volgens hem ‘géén bewuste eerste keus’ maar een ‘automatisme’ en een Nederlands ‘cultuurverschijnsel’.

Uit recente cijfers blijkt dat bijna 73 procent van de werkende vrouwen in Nederland in deeltijd werkt, tegenover 28 procent van de mannen. Ter vergelijking: in de Europese Unie werkt gemiddeld 31 procent van de vrouwelijke arbeidskrachten in deeltijd. Daar komt bij dat een eenverdiener gezin, dat bijvoorbeeld 40.000 euro per jaar verdient, veel meer belasting betaald als een gezin waar de twee partners ieder 20.000 euro inbrengen.

Wat lijkt op feministisch strelen is echter meer wat ‘liberalisme’ werkelijk is. Vanuit nationalistisch oogpunt is het liberalisme, net als het communisme vanuit de wortels een vernietigende ideologie voor wat betreft eenheid en samenhang van een volk en samenleving. Na het ineen storten van het communisme zag je dat in veel voormalige Oost-blok landen, mensen kozen voor een liberale, vrijgevochten levenswijze.

Een gebruikte term gebruikt is ook cultuur marxisme. Cultuur marxisme is eigenlijk een moderne uitvoering van het communisme, inclusief gecontroleerde identiteitsloze samenleving en volledige economische staatscontrole.

Een wezenskenmerk van het huidige liberalisme in Nederland is: het beperken van de inmenging van de overheid. Liberalisme is in wezen daarmee een moderne uitvoering van communisme, een gecontroleerde identiteitsloze samenleving maar met gedeeltelijk economische staatscontrole.

Liberaal wordt in Nederland vaak gezien als iets van de VVD, de vrije markt! Liberalisme is buiten Europa daar en tegen een linkse stroming. Dat in Nederland de VVD daarmee wordt gezien als iets ‘rechts’. Dat geeft alleen maar aan hoe bizar links veel VVDers in de kern eigenlijk zijn. Als je dan kijkt naar de economische staatscontrole is dat dat vooral gericht tegen de eigen MKB en ZZP. Multinationals en beursgenoteerde bedrijven worden veelal bevoordeeld. De overheid zorgt daarbij bijzonder goed voor de eigen comfortabele arbeidsomstandigheden en kunstmatige ‘werksferen’ van haar eigen ‘kern’ personeel.

Het is dan ook geen toeval dat Minister Eric Wiebes de arbeidsparticipatie zo graag wil laten doen toenemen. In werkelijkheid gaat het de coalitie kompels om het leveren van goedkope arbeidskrachten voor multinationals en beursgenoteerde bedrijven. Was het in de voor ‘Corona’ economie D66 dat riep dat er jaarlijks 10000den arbeidsmigranten nodig waren. Het gezin komt door Wiebes zijn uitwerking uiteindelijk nog meer onder druk te staan.

De economie is door Corona inmiddels grotendeels tot stilstand gedwongen. De samenleving ligt door Corona inmiddels aan de illegale noodverordening. Eerst de volgapps, en nu moet minister Eric Wiebes zijn idee van de 1.5 meter economie als samenleving handhaving middel in een wet worden vastgelegd door minister Fred Grappenhaus. Vanuit oppositie hoek zal er vanuit de ‘nieuwe’ communistische partij met maoïstisch DNA, GroenLinks wel steun zijn. Nederland begint steeds meer te lijken op een liberaal communistische heilstaat!

Normaal zou je dan denken bij:
– moeilijke levensomstandigheden,
– sociale ongelijkheid,
– geen politieke inspraak,
– financiële moeilijkheden en als deze worden gezien als verspilling van de staat,
– de groep die kritisch staan t.o.v. het gevoerde beleid krijgen een overhand c.q. meerderheid (in geval vreedzame meerderheid),
er komt meer weerstand!

Schijnbaar hebben de Nederlanders zich echter al zo laten indoctrineren dat velen totaal zijn gebrainwasht.

De passende stroming is daarom nationalisme. Met nationalisme krijgt ‘het volk’ de grip over het eigen land en op de eigen overheid weer terug. Het nationalisme is het instrument ‘van het volk’ en daarom wordt het te vuur en te zwaard door de gecontroleerde overheden en media bestreden.

Maar….. als iets zeker is ondanks de donkere wolken en huidige duisternis. Er is weer een zonnige en lichte dag van morgen.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland is het waard!