Motie / Amendement

/Motie / Amendement

Met een motie wordt het college (of de raad) aangezet tot het doen van een handeling. Een motie hoeft, ook nadat het is aangenomen door de meerderheid van de raad niet te worden uitgevoerd voor het college.

Met een amendement kan een raadsbesluit worden gewijzigd. Een amendement (mits aangenomen) is wel bindend.

Onderstaand de door ons ingediende (en mee ingediende) moties en amendementen.