Motie / Amendement

/Motie / Amendement

Met een motie wordt het college (of de raad) aangezet tot het doen van een handeling. Een motie hoeft, ook nadat het is aangenomen door de meerderheid van de raad niet te worden uitgevoerd voor het college.

Met een amendement kan een raadsbesluit worden gewijzigd. Een amendement (mits aangenomen) is wel bindend.

Onderstaand de door ons ingediende (en mee ingediende) moties en amendementen.

Motie: Monitoren strategische investeringagenda

2022-01-25T10:59:39+00:00december 20th, 2021|Motie / Amendement|

De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Afwegingskader en investeringsfonds Projecten Constaterende dat: • de beschikbare middelen behorende bij de Strategische investeringsagenda te richten op de 9 prioritaire projecten: - 1. Kennispark - 2. Centrumkwadraat - 3. Kop Boulevard - 4. Cromhoff - 5. Eschmarkeveld - [...]

Spoedzoekers zijn langer dan één jaar aantoonbaar woonachtig in Enschede

2022-02-26T09:01:50+00:00december 20th, 2021|Motie / Amendement|

De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Toenemende druk op betaalbare woningen en achterstelling van woningzoekenden woonachtig in Enschede Constaterende dat: • Sinds de aanpassing van de woningwet in 2017 behoeven gemeenten geen voorrang meer te verlenen aan statushouders. • De woningmarkt in Enschede is net [...]

Amendement: Toekomst bestendig 1Twente

2022-11-10T12:39:34+00:00december 10th, 2021|Motie / Amendement|

De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Toekomst bestendig 1Twente Stellen het volgende amendement voor: Om verantwoordelijkheid te nemen en een passende bijdrage leveren aan een toekomst bestendig 1Twente (Stichting Omroep Enschede) waarbij de onafhankelijke journalistiek maximaal is geborgd. Toelichting (gemotiveerd): 1Twente hoogwaardige journalistieke en informatieve [...]

Motie: Lobby grensoverschreidende energie

2021-07-27T17:11:43+00:00juli 6th, 2021|Motie / Amendement|

Constaterende dat: – Het concrete doel in het klimaatakkoord van Kyoto was ‘het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een zodanig niveau, dat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat wordt voorkomen’. – Dit akkoord van Kyoto dat niet bindend was is in Nederland door [...]

Motie: Ruimtelijke effecten

2021-07-27T17:09:55+00:00juli 6th, 2021|Motie / Amendement|

Constaterende dat: – Het concrete doel in het klimaatakkoord van Kyoto was ‘het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een zodanig niveau, dat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat wordt voorkomen’. – Dit akkoord van Kyoto dat niet bindend was is in Nederland door [...]

Motie: Gezondheid

2021-07-27T17:05:47+00:00juli 6th, 2021|Motie / Amendement|

Constaterende dat: – Het concrete doel in het klimaatakkoord van Kyoto was ‘het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een zodanig niveau, dat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat wordt voorkomen’. – Dit akkoord van Kyoto dat niet bindend was is in Nederland doorvertaald [...]

Motie: Participatie

2021-07-27T16:58:19+00:00juli 6th, 2021|Motie / Amendement|

De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Vaststelling Energievisie Constaterende dat: - Het concrete doel in het klimaatakkoord van Kyoto was ‘het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een zodanig niveau, dat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat wordt voorkomen’. - Dit [...]