Motie / Amendement

/Motie / Amendement

Met een motie wordt het college (of de raad) aangezet tot het doen van een handeling. Een motie hoeft, ook nadat het is aangenomen door de meerderheid van de raad niet te worden uitgevoerd voor het college.

Met een amendement kan een raadsbesluit worden gewijzigd. Een amendement (mits aangenomen) is wel bindend.

Onderstaand de door ons ingediende (en mee ingediende) moties en amendementen.

Motie: Lobby grensoverschreidende energie

2021-07-27T17:11:43+00:00juli 6th, 2021|Motie / Amendement|

Constaterende dat: – Het concrete doel in het klimaatakkoord van Kyoto was ‘het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een zodanig niveau, dat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat wordt voorkomen’. – Dit akkoord van Kyoto dat niet bindend was is in Nederland door [...]

Motie: Ruimtelijke effecten

2021-07-27T17:09:55+00:00juli 6th, 2021|Motie / Amendement|

Constaterende dat: – Het concrete doel in het klimaatakkoord van Kyoto was ‘het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een zodanig niveau, dat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat wordt voorkomen’. – Dit akkoord van Kyoto dat niet bindend was is in Nederland door [...]

Motie: Gezondheid

2021-07-27T17:05:47+00:00juli 6th, 2021|Motie / Amendement|

Constaterende dat: – Het concrete doel in het klimaatakkoord van Kyoto was ‘het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een zodanig niveau, dat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat wordt voorkomen’. – Dit akkoord van Kyoto dat niet bindend was is in Nederland doorvertaald [...]

Motie: Participatie

2021-07-27T16:58:19+00:00juli 6th, 2021|Motie / Amendement|

De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Vaststelling Energievisie Constaterende dat: - Het concrete doel in het klimaatakkoord van Kyoto was ‘het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een zodanig niveau, dat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat wordt voorkomen’. - Dit [...]

Amendement: Natuurnetwerk Nederland gebieden beschermen

2021-07-27T16:50:23+00:00juli 6th, 2021|Motie / Amendement|

De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Visie Landelijk Gebied Stellen het volgende amendement voor: - Om de gebieden die onderdeel uitmaken van Natuurnetwerk Nederland op te waarderen van basis naar hoog Toelichting (gemotiveerd): - Het grondgebied van de gemeente Enschede landelijk gebied bestaat uit landbouwgrond, landgoederen, [...]

Motie: Regulier onderhoud Sportparken

2021-09-23T15:36:20+00:00juli 5th, 2021|Motie / Amendement|

De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Zomernota 2021 Constaterende dat:  - Sportaal is de verbonden partij van de gemeente Enschede financiele middelen ontvangt voor het onderhoud van de sportacoomodaties in Enschede - Door de discussie over clustering van de sportaccomodaties is er achterstalig onderhoud ontstaan op [...]

Motie: Burgerbegroting en participatie

2021-09-23T15:32:59+00:00juli 5th, 2021|Motie / Amendement|

De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Zomernota 2021 Constaterende dat:  - De commissie Enschede Akkoord heeft aangegeven in een advies aan de raad dat Participatie een groot en te koesteren goed is, maar ook een weg van de lange adem is. - Met het aannemen van [...]