Meer uitgelicht!

/Meer uitgelicht!

In meer uitgelicht artikel gaan we wat dieper in op een bericht in de media. Dit dan op basis van onze politieke visie en actuele oplossing.

na-corona visie document

2021-08-14T09:30:15+00:00april 15th, 2021|Artikel 35, Meer uitgelicht!|

Inleiding De ‘motie investeren in duurzame wederopbloei’ hebben we raadsbreed aangenomen. Een bijzonder mooie stap en een teken van saamhorigheid. In deze motie roept de raad aan alle Enschedeërs op om samen aan de slag te gaan. Dit in de traditie die ons Enschede tot op de dag van [...]

Politiek van de Frankfurter Schule

2021-08-12T09:33:47+00:00april 5th, 2021|Meer uitgelicht!|

De hoogleraar en filosoof Andreas Kinneging was eerder al cynisch over de Verlichting. Voor de duidelijkheid, de Verlichting was een cultureel-filosofische stroming in Europa die ruwweg samenviel met de 18de eeuw en overlapte de industriële revolutie. De Verlichting die wordt gezien als een van de pijlers onder de westerse [...]

Marrakesh aanpassing

2020-09-23T12:11:35+00:00september 23rd, 2020|Laatste Nieuws, Meer uitgelicht!|

Het lijkt een eeuwigheid geleden. Maar weet u nog. Het kabinet Rutte/De Jonge liet op 10 december 2018 de toenmalige staatssecretaris Mark Harbers (VVD) het omstreden Marrakesh immigratiepact tekenen. Het Marrakesh immigratiepact dat massalere immigratie naar Nederland vanuit Afrika en het Midden-Oosten legaliseerde. De verdediging was destijds dat Marrakesh [...]

’Manifest tegen de afrekencultuur’

2020-07-16T12:41:38+00:00juli 16th, 2020|Laatste Nieuws, Meer uitgelicht!|

Opiniemakers, politici en ’gewone burgers’ keren zich in een ‘Manifest voor het Vrije Woord’ tegen de huidige ’afrekencultuur’. De juriste en filosofe Raisa Blommestijn en criminoloog Bart Collard zijn de initiatiefnemers. Volgens de initiatiefnemers creëren intolerante actievoerders een ’cultuur van angst’. Ayaan Hirsi Ali is een van de ondertekenaars. [...]

Etnisch registreren

2020-05-11T08:08:35+00:00mei 11th, 2020|Laatste Nieuws, Meer uitgelicht!|

Etnisch registreren heeft geen zin als er geen racisme en geen ‘witte’ schuld kan worden geconstrueerd. Dan kunnen problemen beter onder de pet blijven. Althans dat is het motto van ‘Gutmenschen’ c.q. 'deugers' als socialistische hulpverleners, linkse ‘beroeps’ politici en vrouwenemancipatie clubs. Registratie op basis van religieuze herkomst was [...]