Meer uitgelicht!

/Meer uitgelicht!

De ‘Visie op’ artikelen hebben betrekking op ons verkiezingsprogramma 2022-2026. In de andere meer uitgelicht artikelen gaan we wat dieper in op een bericht in de media.

Clustering mogelijk schijnvertoning

2023-03-16T09:08:28+00:00maart 16th, 2023|Column, Laatste Nieuws, Meer uitgelicht!|

De clustering voor de Multifunctionele Sportaccommodatie (MFSA) is mogelijk een schijnvertoning en afleiding voor een heel andere agenda: creëren van ruimte voor woningbouw i.v.m. de geambieerde groei naar 170.000 inwoners. Hoe het begon De aanleiding was inderdaad een taakstelling om € 100.000 structureel te bezuinigen door efficiënter gebruik te [...]

Karaktermoord of aanslag op democratie

2022-11-07T13:44:06+00:00oktober 14th, 2022|De wat uitgebreide sociale media teksten, Laatste Nieuws, Meer uitgelicht!|

Het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer gaat een voorstel doen om FvD partijleider Thierry Baudet nadat hij al een berisping heeft ontvangen een week lang te schorsen. Het gaat erom dat de integriteitscommissie vindt (na een klacht ingediend door de coalitie (VVD, CDA, CU, D66)) dat [...]

Poetin of Schwab

2022-02-23T07:44:39+00:00februari 23rd, 2022|Column, Laatste Nieuws, Meer uitgelicht!|

Waar Marx en Engels een onvermijdelijke klassenstrijd aankondigden tussen de bourgeois en de proletariërs, oftewel de heersende klassen en de arbeidersklasse. De oplopende spanningen tussen Rusland en de Oekraïne kunnen wat mij betreft eveneens worden gezien als een krachtmeting tussen stromingen van het communisme Stromingen die tevens verweven zit [...]

Visie op ‘bestuurlijke vernieuwing’

2022-01-12T13:30:43+00:00januari 6th, 2022|Meer uitgelicht!|

Veel politieke organen zijn al tijden geen weerspiegeling van de werkelijkheid. De gemeenteraad is wat men wel noemt, een ‘lekenbestuur’, bestaande uit inwoners die het vanuit hun intrinsieke motivatie het beste voor hebben met HUN stad, raadsleden die een politieke carrière willen die gestoeld is op doorgroeien vanuit bijvoorbeeld [...]

Visie op ‘verkeer’

2022-01-11T18:03:59+00:00januari 6th, 2022|Meer uitgelicht!|

Het verkeer en de verkeersafwikkeling behoort inmiddels tot de top drie ergernissen. Verbindend Enschede staat voor een goede doorstroming van alle verkeer en bereikbaarheid via de weg, water en door de lucht. Enschede mist al jaren een duidelijke en langjarige visie op een goede infrastructuur wat ertoe heeft geleid [...]

Visie op ‘wonen en leefomgeving’

2022-01-12T13:33:06+00:00januari 6th, 2022|Meer uitgelicht!|

Oplopende armoede, de gevolgen van het omgekeerd inzamelen (DIFTAR), bouwen wordt belemmerd door een ambtelijk-administratief gecreëerd stikstof probleem, doorberekende verplichte verduurzaming bestaande huurhuizen, koopwoningen voor starters worden niet gefinancierd door banken. Het is niet alleen van invloed op de woningmarkt, ook de leefomgeving wordt ernstig aangetast. Onze hele economie [...]

Visie op ‘veiligheid’

2022-01-11T17:58:00+00:00januari 6th, 2022|Meer uitgelicht!|

Terwijl het onkruid welig tierde, moesten de pijlen op anderen worden gericht en werden motorclubs in veel gevallen terecht een ding. Wat Verbindend Enschede betreft was deze keuze echter teveel psychologisch gemotiveerd, want minder colors in het straatbeeld zou meteen waarneembaar zijn. De burgers hebben immers vertrouwen in een [...]

Visie op ‘onderwijs’

2022-01-12T13:45:44+00:00januari 6th, 2022|Meer uitgelicht!|

Wat Verbindend Enschede betreft gaat het er niet om welke school, of welke scholing er word gevolgd. De focus en ‘hogere’ waardering van de theoretische scholing is wat Verbindend Enschede betreft onjuist en zorgt ervoor dat onze samenleving doorspekt is van theoretisch opgeleide mensen, terwijl de vraag is of [...]