Artikel 35

/Artikel 35

Artikel 35 vragen zijn vragen die gebruikt worden om antwoord te krijgen op politieke vragen. Dit zijn politieke vragen die niet direct beantwoord hoeven te worden. De vragen gaan via het college naar de ambtenaren die de vragen dan inhoudelijk beantwoorden. Na de vastgestelde periode van 3 weken komt dan via het college de beantwoording naar de vragen. Politieke vragen zijn vragen ‘waarom’ vragen.

Onderstaande de artikel 35 vragen met daarbij indien beantwoord ook de beantwoording.

RvS uitspraak Moskee en uitspraken door wethouder Niels van den Berg in TC Tubantia

2021-09-16T10:01:29+00:00september 15th, 2021|Artikel 35, Laatste Nieuws|

Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg Fractie:  Groep Versteeg Datum:  16-7-2021 Datum van bea6ntwoording (3 weken na ontvangst): 15-9-2021 Onderwerp: RvS uitspraak Moskee en uitspraken door wethouder Niels van den Berg in TC Tubantia Inleiding Op 16 juli 2021 stond er in TC [...]

Bijverdienste in bijstand en zonnepanelen tegen 0% rente

2021-08-31T16:58:38+00:00augustus 31st, 2021|Artikel 35, Laatste Nieuws|

Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg Fractie:  Groep Versteeg Datum:  11-8-2021 Datum van bea6ntwoording (3 weken na ontvangst): 25 augustus 2021 Onderwerp: bijverdienste in bijstand en zonnepanelen tegen 0% rente Inleiding Bent u ermee bekend dat het Europees Hof besliste dat eigenaren van [...]

COA flexwonen in buurten en dorpen

2021-08-31T16:39:44+00:00augustus 25th, 2021|Artikel 35, Laatste Nieuws|

Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg Fractie:  Groep Versteeg Datum:  25-8-2021 Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst): 25 augustus 2021 Onderwerp: COA flexwonen in buurten en dorpen Op 8 april 2021 heeft Verbindend Enschede vragen gesteld die betrekking hebben op: - sociale [...]

Reactie overlast volkspark

2021-08-05T07:18:11+00:00juli 15th, 2021|Artikel 35, Laatste Nieuws|

Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg Fractie:  Groep Versteeg Datum:  17-6-2021 Datum van bea6ntwoording (3 weken na ontvangst): 6 juli 2021 Onderwerp: reactie overlast volkspark Inleiding en vragen, ingediend door de heer Versteeg Op maandag 14 juni stond in een artikel ‘Moet [...]

heeft Technology Base wel een werkelijke kans van slagen

2021-09-16T09:08:30+00:00juni 8th, 2021|Artikel 35|

Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg Fractie:  Groep Versteeg Datum:  18-5-2021 Datum van bea6ntwoording (3 weken na ontvangst): 8 juni 2021 Onderwerp:heeft Technology Base wel een werkelijke kans van slagen Inleiding Vanaf de start is de gemeenschappelijke regeling ‘gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omgeving’ nogal [...]

na-corona visie document

2021-08-14T09:30:15+00:00april 15th, 2021|Artikel 35, Meer uitgelicht!|

Inleiding De ‘motie investeren in duurzame wederopbloei’ hebben we raadsbreed aangenomen. Een bijzonder mooie stap en een teken van saamhorigheid. In deze motie roept de raad aan alle Enschedeërs op om samen aan de slag te gaan. Dit in de traditie die ons Enschede tot op de dag van [...]

Pilot cameratoezicht milieuplein winkelcentrum Zuid

2021-07-12T15:11:29+00:00februari 17th, 2021|Artikel 35|

Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg Fractie:  Groep Versteeg Datum:  21-1-2021 Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst): 17 februari 2021 Onderwerp: Pilot cameratoezicht milieuplein winkelcentrum Zuid en aanvullende vragen daarop Uit verschillende publicaties en presentaties blijkt dat de gemeente Enschede inmiddels [...]

Regie Clustering

2021-07-12T12:23:31+00:00februari 12th, 2021|Artikel 35|

Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg Fractie:  Groep Versteeg Datum:  13-1-2021 Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst): 17 februari 2021 Onderwerp: Regie Clustering Op 11-1-2021 hebben in de stedelijke commissie behandeld ‘Plan van aanpak kunstgras’. Dit plan van aanpak heeft grote raakvlakken [...]

Verwevenheid zorg en criminaliteit

2021-07-12T15:14:27+00:00februari 12th, 2021|Artikel 35|

Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg Fractie:  Groep Versteeg Datum:  19-1-2021 Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst): 1 februari 2021 Onderwerp: verwevenheid zorg en criminaliteit Zorgbureaus, OZJT / Samen14 zoals nu verschenen in het eindrapport Verwevenheid zorg & criminaliteit zoals [...]

bestemmingsplan Moskee

2020-10-26T11:57:07+00:00oktober 26th, 2020|Artikel 35|

Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO Naam lid van de Raad: Erwin Versteeg Fractie: Groep Versteeg Datum: 12-9-2020 Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst): 3 oktober 2020 (Echter zoveel eerder mocht de beantwoording van de vragen de looptijd van het ter visie leggen van het bestemminsplan raken). [...]