Als je de uitspraken vanuit de politiek tot je laat komen, neem je mee wat Burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo zegt ‘‘Meer azc’s, ook onder dwang’. Dan is het toch niet vreemd dat mensen radeloos en woedend worden. We zijn toch geen DOMME boeren?

De verschillende verdragen

Het Verdrag van Dublin bepaalt dat asielzoekers, asiel moeten aanvragen in het EU-land van binnenkomst. Ik vraag me dan ook oprecht af, komt er dan nu geen enkele Twentse bestuurder op het idee aan te geven dat ze in het eerste veilige land moeten blijven of terug?

Wekelijks komen ze naar Nederland. Asieleisers als vluchteling vermomd om vervolgens een huis op te eisen, misbruik te maken van ons zorgstelsel, een uitkering aanvragen, te roven en de boel te terroriseren. Deze georganiseerde groepsreizen van COA en vluchtelingenwerk blijven faciliteren is het falend en failliet asielsysteem in stand houden.

Na het ondertekenen van het verdrag van Marrakesh faciliteert de Nederlandse staat uitbuiters. Uitbuiters die via hun smokkelroutes zielige vluchtelingen, die ook wel een gratis huis, gratis zorg en gratis geld willen naar het Walhalla aan de Noordzee (Nederland dus) jagen.

Hoezo verkennend

Nu zitten de Twentse burgemeesters veelal in wat ze noemen verkennend bij elkaar. Vinden ze dat het Rijk (de staat dus!) kaders en randvoorwaarden moet opstellen voor de vastgelopen opvang van asielzoekers. Maar zouden de samenwerkende Twentse Burgemeesters niet moeten zeggen, de grens is bereikt. De grens is gesloten, het absorptievermogen van onze Twentse gemeenschap is bereikt.

Intussen heeft het COA (met ons belastinggeld!) een hotel in Albergen (gemeente Tubbergen) gekocht. Tubbergen (samen met Dinkelland) behorend tot de veiligste gemeenten van Nederland. Tegen het geldende bestemmingsplan in moeten er nu 300 asielzoekers in landhotel ’t Elshuys in Albergen gehuisvest worden.

Het Rijk (de staat!) gebruik gewoon z’n macht. Heeft het COA aangesteld deze bevelen uit te voeren. Elk weldenkend mens in Nederland ziet het en wordt er kotsmisselijk van! Van deze overheid hebben we niets te verwachten.

De afgelopen kabinetten hadden er geen aandacht voor

En niet dat de kabinetten ervoor wel aandacht hadden voor de bevolkingsontwikkeling. De kabinetten Rutte I, II, III en IV maken er echter helemaal een potje van. Er is geen enkele aandacht van het kabinet voor de bevolkingsontwikkeling.

Demograaf Jan Latten gaf aan dat als de Oekraïners blijven bedraagt het Nederlandse migratiesaldo in 2022, 200.000. De voorgaande jaren was het gemiddeld ruim 100.000.

En waar je kunt stellen dat integratie van mensen uit Indonesië, Joegoslavië, Spanje, Italië, Suriname etc. grotendeels prima is gelukt, staat tegenover dat het met mensen uit Turkije en Marokko voor hetzelfde ‘grotendeels’ is mislukt. En dat het ‘voor en door’ de Afrikaanse import op een nog grotere mislukking uitloopt.

Jan Latten geeft daarnaast aan dat juist Afrika nog wel dertig jaar in een babyboom zit. Daar hebben ze een bevolkingsexplosie, in Europa een implosie.

In plaats van de ongelimiteerde import vanuit Afrika zou voorlichting over geboortebeperking in de landen van die asieleisers dan ook vele malen beter zijn. Als je daarnaast middels ontwikkelingshulp zorgt voor economische ontwikkeling zullen kinderen een kostenpost worden in plaats van zoals nu een economisch gewin.

Een raad

Nu ging Thorbecke te rade bij de ‘Twentse’ elite. Ik schreef hierover in mei 2021 en december 2021 toen we in Enschede de nieuwe burgemeester hadden gekozen.

Want juist bij de gemeenten waar de ambtsperiode van de huidige Burgemeester ten einde loopt liggen kansen om snel democratische druk te zetten. En snel moet het omdat je anders als de procedure reeds loopt kun je in het openbaar niets meer. Wij hebben in Enschede een poging gedaan maar de procedure benoeming Burgemeesters is immers niet openbaar.

Om de volksvertegenwoordigers in de Regio Twente van dienst te zijn hebben we de termijnen bekeken. In Rijssen-Holten en Losser kan druk gezet worden zo lijkt het. Al zal het ‘waarnemend’ van de Burgemeester in Losser mogelijk van doen hebben met een mogelijke gemeentelijke samenvoeging.

Het ‘politiek’ marktdenken waarbij democratisch gekozen gemeenteraden op afstand gezet worden. En grotere gemeenten komt de betrokkenheid van de burger niet ten goede. Schaalvergroting en afstand gaat juist ten koste van de identiteit, herkenbaarheid en betrokkenheid.

De burgemeester van Tubbergen – haar termijn eindigt Januari 2023. Die procedure zal naar alle waarschijnlijkheid wel lopen. Misschien daar ook de verklaring voor het meewerken en April 2022 al op de hoogte was.

Het overzicht

Gemeente en Burgemeester Partij Eind ambtsperiode
Almelo, Arjen Gerritsen VVD september. 2028
Borne, Jan Pierik PvdA januari 2026
Dinkelland, John Joosten VVD januari 2024
Enschede, Roelof Bleker onafhankelijk januari 2028
Hof van Twente, Ellen Nauta-van Moorsel CDA mei 2025
Haaksbergen, Rob Welten CDA april 2025
Hellendoorn, Jorrit Eijbersen VVD december 2027
Hengelo, Sander Schelberg VVD oktober 2024
Losser, Gerrit Jan Kok VVD sinds nov. 2021 waarnemend
Oldenzaal, Patrick Welman CDA december 2024
Rijssen-Holten, Arco Hofland CDA sinds juni 2022 waarnemend
Tubbergen, Wilmien Haverkamp-Wenker onafhankelijk januari 2023
Twenterand, Hans Broekhuizen CDA september 2026
Wierden, Doret Tigchelaar-van Oene VVD juni 2025

 

Kijkend naar de partij achtergrond van de burgemeesters en hoe deze partijen handelen als het gaat om dwang voor gemeenten en regio’s om asielzoekers op te vangen. Dan hoeft daar niet zoveel van verwacht te worden.

Mogelijk andere kandidaten

Mocht nu de vraag komen welke kandidaten de raden willen voordragen. Dan zou dit lijstje wellicht kunnen helpen in het denkproces:
Bert Blase, Roy van Aalst, Gert-Jan Oplaat, Martin Bosma, Richard de Mos

NLinNood vlag

NLinNood heeft een eigen vlag ontworpen en vervaardigd. Niet omdat we de omgekeerde vlag intimiderend vinden maar omdat we er aanstoot aan nemen of omdat het een Duitse vlag is.

Nee, gewoon volgens de democratie en in het kader van keuzevrijheid. Wil je de vlag bestellen? Mail naar……..

#NLinNood #WegMetDitKabinet

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard