‘Maar vooral vanwege de ambtenaren die volgens hem hun uiterste best hebben gedaan voor de Enschedeërs’, zegt dan Wethouder Jeroen Diepemaat. Het is alsof ik Hugo de Jonge hoor zeggen, we weten postcodes ongevaccineerden. Maar wat een respect voor Jan Veldhuizen.

Medemenselijkheid

Het beste met andere mensen voor hebben en mensen dat ook betonen. Goed zijn voor je gezin wil dan ook niet zeggen dat je over ‘medemenselijkheid’ beschikt. Als het gaat om de medemenselijkheid van Jan Veldhuizen, herken ik dat en wil dat op alle vlakken dan ook betonen!

Jeroen Diepemaat is, zover ik het kan zien en beoordelen, absoluut een goede gezinsman. Maar als ik zou moeten betonen dat hij op het politieke vlak beschikt over ‘medemenselijkheid’…….. Daarbij zijn ook al z’n bouwontwikkelingen gebaseerd op dromen.

Naar mijn mening is hij de ‘Hugo de Jonge’ van de gemeente Enschede die nu al hoopt dat het stemvee in 2026 nog steeds kort van memorie is.

Nu kunnen plannen gebaseerd op dromen inspirerend zijn, maar het is belangrijk om realistisch te blijven bij het stellen van doelen en het maken van plannen. Alleen door realistische doelen te stellen en consistente inspanningen te leveren, kun je stappen zetten richting het verwezenlijken van je dromen. Doe je dat niet, dan loopt het vooral op niets uit.

En de menselijke maat (als onderdeel van medemenselijkheid) waar het college de mond van vol heeft. Het is deze wethouder Jeroen Diepemaat die weigerde het ‘dossier’ Gertjan Ardesch in 2018 af te handelen. Ik schreef onder meer hierover in deze column.

Toen ik hem in 2018 aangaf dat alleen hij en vooral ook op dat moment het kon oplossen, kreeg ik enkel een nee te horen! Het gevolg: de kans is voorbij en de heer Gertjan Ardesch is nog steeds aan de goden overgeleverd.

Enig lichtpuntje nu is dat er toch nog weer een initiatief is vanuit de huidige oppositie.

Actieve herinnering

In dat zelfde artikel benoem ik aangaande wethouder Jeroen Diepemaat drie andere ‘prestige’ projecten; De Kop, het Muziekcentrum (a.k.a. huiskamer van de stad) en Centrum Kwadraat.

Hierbij die update:
De Kop – afgeblazen

Muziekcentrum (a.k.a. Huiskamer van de stad) – stilgelegd en zoals het nu is wordt het afgeblazen
Ik had destijds namelijk wel de moeite genomen me te verdiepen in de financiën. En dus ook de taxatie van het ‘oude’ pand en het tot stand komen daarvan.
Mooi om te lezen dat het gevaar van er naar toerekenen door de directeur van de Bibliotheek inmiddels wel wordt gezien. Op basis van de stemuitslag voor dit amendement kun je zien dat de Raad het toen (en waarschijnlijk ook nu) niet zag.

Centrum Kwadraat – voorbereidingen in gang en start woningbouw naar verwachting in 2025.

Nu was er voor dit ‘smart city’ project geen doortimmerd businessplan. Wilde de Raad in 2022 zelfs geen kaders meegegeven. Er zijn voor dit project wel vele miljoenen aan subsidie binnen geharkt. Dit is echter allemaal gebaseerd op co-financiering.

Wat inhoudt, de gemeente (of marktpartijen) moet er eenzelfde bedrag bij doen. Afblazen of minder bouwen zal dan ook onherroepelijk vele miljoenen kosten voor de gemeente Enschede.

Betrokken (commerciële) partijen weten dit natuurlijk ook. Op de grondprijs is dan ook al een fikse korting gegeven en zijn de eerste 5 miljoen aan tekorten gefinancierd. De Raad hoeft alleen nog maar even te tekenen bij het kruisje.

Dit ‘droomproject’ is er dan ook een met een hoog risico. Deze miljoenen zullen immers niet de laatste zijn.

Historie

Los van het niet kunnen parkeren voor toekomstige bewoners van het Centrum Kwadraat. Het is een prima zaak dat er met de schaarse historische panden in Enschede eindelijk naar behoren wordt omgegaan.

Met een beetje uitloop zou het wel kunnen, dat als de lijken uit de kast komen deze wethouder ook historie is. En helemaal geen wethouder in Enschede meer is.

In 2026 zijn er immers nieuwe verkiezingen en zijn (tevens VVD) voorganger liet in 2017 zien hoe je met een onjuiste beslissing weg komt en nog geld (wachtgeld) toe krijgt ook. Ook toen ging het om  ‘De Kop’ en ‘Muziekcentrum’. Ik ben er echter wel van overtuigd dat de Roskam bestuurder van jaar Jeroen Diepemaat (geboren in Hengelo/opgegroeid in Almelo) dit olifanten-doorstart pad niet nodig heeft.

Want, laten we wel zijn, zijn ex-collega, de in Enschede ook niet bepaald bewierookte Jurgen van Houdt (had tevens OH in de portefeuille) is inmiddels burgemeester van het mooie Rijssen-Holten. Als het dus niet de regio Twente is, dan zal er heus wel een andere bestuurdersbaan voor Jeroen Diepemaat in de baantjescarrousel zitten.

Conclusie

Nu lijkt het dat ik iets tegen de persoon Jeroen Diepemaat zou hebben. Ik wil echter beklemtonen dat dit absoluut niet zo is. Een ieder zal lijkt me toch ook begrijpen dat er een verschil is tussen de persoon en beroepsmatig.

Beroepsmatig is er zo vindt ik wel sprake van een verdeelde focus waarbij de verschillende focusgebieden een verschillende aanpak vergt.

Nu betekent het ‘geen focus hebben’ al dat iemand moeite heeft om zijn of haar aandacht, energie en inspanningen op een specifiek doel of taak te richten. Als dan vervolgens de verschillende werkgebieden elk hun eigen specifieke kenmerken en benaderingen nodig hebben, dan is het enkel de ‘valse dans’ die de wethouder op de dansvloer houdt. Maar ook is er in de raadszaal van dualisme geen sprake meer en enkel ruimte voor kadaverdiscipline.

Zie in dat kader de reactie in het artikel; ‘Voor de gemeenteraad zijn de nieuwe regels voor huishoudelijke hulp geen reden voor discussie. Met wat kleine aanpassingen in de woordkeuze stemt de politiek over twee weken met een klap van de hamer er mee in.’

Wat er in de praktijk zal gebeuren is dat deze nieuwe regels er niet zoveel toe doen. De aanbesteding gaat via de verbonden partij ‘Samen 14’.

En u begrijpt het al, de Raad heeft geen zeggenschap over wat verbonden partijen doen. Dus ook niet over wat er in de aanbesteding komt. Laat staan over waarom en op basis waarvan er straks aan de minst weerstand gevende zorginstantie wordt gegund.

Lekker veilig, want wat je niet ziet, doet alleen de kwetsbaren pijn! Glas, plas, was….

ps. Wie denkt dat het in zijn of haar gemeente anders werkt? Droom ook lekker verder!

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede/Nederland is het waard!

Een oproep: wij zijn voor onze betalingsverplichtingen afhankelijk van donaties van onze leden / lezers of reclame. Reclame maken betekent in veel gevallen ook onafhankelijkheid inleveren en daar passen we voor. Daar komt bij: het midden- en kleinbedrijf is al bijna uitgeroeid door handelen van de huidige overheid. Daarom deze oproep: steunt u ons s.v.p. met een kleine donatie, als het uitkomt een wat grotere of wordt lid van onze beweging / partij. Er blijft nergens geld aan de welbekende strijkstok hangen. Alle financiën verkregen via donaties of lidmaatschap worden gebruikt voor het hosten van onze website en informatievergaring.