De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Muziekkwartier

Stellen het volgende amendement voor:
– Bij de financiele dekking extra maatregelen op te nemen, om te zorgen dat de inbreng (€2 miljoen) daadwerkelijk en volledig wordt ingebracht en dat eventuele extra kosten in rekening worden gebracht bij de OBE.

Toelichting (gemotiveerd):
– Om de inbreng (€ 2 miljoen) te garanderen heeft de OBE een recht van hypotheek ten gunste van de gemeente gevestigd wat is vastgelegd in een overeenkomst.
– Een taxatie van een pand geen garantie is voor de verkoopprijs van dat pand
– De OBE zoals ze zelf aangeeft financieel beleid voert met een hoog financieel risico en er door de verhuizing in iedergeval tijdelijk de huisvestinglasten zullen toenemen.

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
Bij de financiële dekking van het voorstel op te nemen:
– Indien de inbreng van € 2 miljoen niet daadwerkelijk voor 31-12-2022 door OBE is ingebracht zal een nog nader te bepalen garantstelling afgegeven door de Blijdesteynstichting (of elk andere rechtopvolger) gaan gelden.
– Alle kosten die door de gemeente gemaakt moeten worden om de verkoop van het pand te bevorderen, anders dan bepaald in de taxatie dd 9 april 2021, op basis van de markwaarde zullen separaat in rekening worden gebracht bij OBE.

Voor: 2 DPE en Groep Versteeg
Tegen: 36

Tegen raadsvoorstel gestemd met stemverklaring: mooi voorstel, twijfel over financiële onderbouwing en stemmen daarom tegen.