Volgens Wikipedia is ontmenselijking of dehumanisatie een proces waarbij de menselijkheid van een persoon of groep wordt ontkend. Hierbij zijn twee vormen te onderscheiden, het ontkennen van de menselijke natuur en het ontkennen van unieke menselijke eigenschappen.

De eerste vorm vindt plaats in bureaucratie en automatisering, met als doel de efficiëntie te verhogen.
De tweede – dierlijke – vorm vindt bewust of onbewust plaats en kan variëren van stereotypering tot psychologische of fysieke vernedering van een individu.

Vernedering komt voor bij conflicten en geweld. Stereotypering, als een vorm van generalisering, is alledaagser en in eerste instantie onontkoombaar bij het zich vormen van een persoonlijk wereldbeeld.

Als wapen tegen ontmenselijking kan het hebben van empathisch en dus empathisch vermogen van groot belang zijn.

Kan iemand zichzelf ontmenselijken?

Volgens Anders Behring Breivik wel. Hij zegt tot 2006 een naar eigen zeggen normaal en een ‘erg aardig persoon’ persoon te zijn geweest. Daarna zou hij zich ‘ontmenselijkt’ hebben om zich te richten op de ‘vijand’.

Nu vergelijk ik niemand met Anders Behring Breivik. Wel het wel om gaat is dat er bewust door de machtshebbers een tweedeling in de maatschappij wordt gecreëerd waarbij een groep (of persoon) als zondebok wordt neergezet.

En dat ze groep (persoon) vervolgens wordt verketterd en uitgesloten. De gedachte erachter is, ontmenselijk ze en dan is alles geoorloofd. We hebben gezien waartoe dat geleid heeft. Niet alleen door wat Anders Behring Breivik naar eigen zelf deed.

Breivik of Hamas

Hamas zaaide terreur op een (jongeren) festival. De feestvierders werden opgejaagd, gekidnapt en zonder onderscheid gedood. En het was niet alleen op het festival terrein waar de Hamas terroristen huis hielden. In onder meer de kibboets Be’eri zijn meer dan honderd lichamen gevonden waaronder onthoofde baby’s.

Anders Behring Breivik omschreef zijn terreur in 2011 als ‘een kleine barbaarse daad om een grotere barbaarse daad te voorkomen’. Hij zei dat hij de meeste slachtoffers verraders vond die immigratie en multiculturalisme steunden.

Breivik heeft tijdens zijn proces excuses aangeboden aan zijn slachtoffers zonder politieke banden die om zijn gekomen bij de bomaanslag in Oslo. Een verontschuldiging voor de 69 mensen die hij doodschoot op het eiland Utoya zaten er niet in. In zijn ogen hadden deze jongeren wel politieke banden. Het was namelijk het traditionele zomerfeest van de Noorse arbeiderspartij AUF.

En al was Anders Behring Breivik een geradicaliseerde eenling. Vanuit links werd er al snel geprobeerd een politiek slaatje te slaan uit deze barbaarse terreurdaad.

Destijds was het PvdA-leider Job Cohen die er als de kippen bij was om erop te wijzen dat Breivik zich op een vergelijkbaar gedachtegoed baseert als de PVV. Toenmalig GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi wilde nog verder gaan. Hij wilde dat Wilders het ongenoegen in zijn eigen achterban over de islam in goede banen ging leiden.

Inmiddels gaat de PvdA/GroenLinks als een partij de komende verkiezingen in.

De ‘politieke’ partijen

De dubbele moraliteit te opzichte van alles wat Nederlands is, maakte DENK fractie voorzitten met zijn ‘Jan Pieterzoon Coen’ actie eens te meer duidelijk. Deze partij maakt zich al langere tijd sterk voor het instellen van een commissie die de standbeelden en straatnamen in Nederland tegen het licht moet houden.

Dat hij daarbij steun kreeg van inmiddels ex-kamerlid Niels van den Berge (GroenLinks) is wat mij betreft geen verrassing. Het past ook in wat leden van PvdA/GroenLinks nu eisen van hun partijleider Frans Timmermans. Frans Timmermans sprak van een ’terreurzaaiende verrassingsaanval’ die op geen enkele manier gelegitimeerd kan worden. En vond (samen met GroenLinks fractieleider Jesse Klaver) dat Israël het recht heeft om zichzelf te beschermen.

Inmiddels is echter ook duidelijk dat het anti Israël sentiment binnen de fusie partij zeer groot is. En laat de Moslimbroederschap zich gelden. Trekt  Kauthar Bouchallikht zich terug op een moment dat dit niet eens meer kan. Een dag eerder waren de kieslijsten immers al definitief geworden.

Palestina vs Israël

Over Israël / Palestina heb ik al eerder een column geschreven. Daarin ook aangegeven dat dit niet inhoudt een keuze voor steun aan Israëlisch of Palestijns beleid te maken. Geweld leidt alleen tot meer geweld.

Ook aangegeven dat je voor een meer objectief uitgangspunt in eerste instantie Israël en het Jodendom moeten scheiden. Als je datzelfde doet bij Gaza, is wat je overhoudt in wezen niet veel anders dan een land waar de Islam de dominante ideologie is.

Hamas kwam in 2006 in Gaza aan de macht na democratische verkiezingen.

Hamas

Politici moeten wat mij betreft dan ook duidelijk stelling nemen tegen Hamas. Want laten we wel zijn, wie is in eerste instantie verantwoordelijk voor de veiligheid van haar inwoners? Is dat niet de eigen overheid!

Hamas is echter een terreurbeweging dat niet schuwt de eigen mensen te gebruiken als schild. Wie ook maar één goed woord over heeft voor deze barbaren is niet goed bij zijn hoofd.

Dat Black Live Matter (Paragliders van Hamas landden bij een muziekfestival in Israël) en Extinction Rebellion (de kleuren van de Palestijnse vlag) hun ware gezicht laten zien. Ik kan alleen maar hopen dat de naïeve achterna lopers van dit gajes eindelijk het licht gaan zien. Ook tegen deze professioneel georganiseerde extremisten van Black Live Matter en Extinction Rebellion moet stelling worden genomen.

Want ja, het is heel erg gesimplificeerd. Maar na 75 jaar kun je wel stellen dat er zowel een Israëlisch als Palestijn volk bestaat.

Dan stel ik de volgende vraag, zou je als ‘volk’ niet eensgezind moeten zijn als het gaat om ‘racisme’, ‘fascisme’ of ‘barbarisme’? Moeten niet alle volkeren op aarde eensgezind zijn als het gaat om ‘racisme’, ‘fascisme’ of ‘barbarisme’?

De huidige ophitsing van links tegen Israël waarbij ook velen vanuit ‘de andere’ kant van het politieke spectrum begrip tonen voor het barbarisme van Hamas. Ik vindt het verwerpelijk!

Conclusie

Wat mij betreft kun je niet stellen dat ‘Is racisme, fascisme en barbarisme een proces binnen ontmenselijking?’ Wel is voor mij overduidelijk dat omvolking zijn consequenties heeft. En die consequenties zijn niet alleen in de samenleving zichtbaar. Ze is doorgedrongen tot in de haarvaten van onze instituties en (politieke) partijen.

Het voorkomen van een proces naar ontmenselijking vereist bewustwording, educatie, en het bevorderen van empathie en begrip tussen verschillende groepen mensen. Dit kan worden bereikt door middel van onderwijs, media, en het aanmoedigen van interculturele dialoog en begrip. Bovendien is het van cruciaal belang dat er wetten en beleid worden ingevoerd om discriminatie en haatmisdrijven tegen te gaan en te bestraffen.

Maar zie daar; binnen de Nederlandse politiek rollen de partijen over elkaar heen als het gaat om het veroordelen van de Hamasterreur. Zijn er ‘wakkere’ mensen die nog niet zo lang geleden met een jodenster liepen tijdens de Corona protesten, maar nu niet onomwonden de Hamasterreur veroordelen. Wordt er tijdens de pro-Palestina protesten geen stelling genomen tegen de Hamasterreur.

Waarna op zoek?

Als burger van Nederland, als inwoner van in mijn geval Enschede, ben ik op zoek naar een nieuwe saamhorigheid. Ik ben van mening dat ‘wij’, een saamhorig volk zijn de werkelijke vijanden van de bestuurlijke elite.

Indien we nog even zo doorgaan, er niet duidelijk en eensgezind stelling wordt genomen zal ook dit binnenkort het beeld zijn in Nederland. Dat is niet mijn Nederland, niet mijn Enschede. Voor mij is dan ook wel duidelijk dat saamhorigheid binnen een volk een positieve spiraal van welzijn, economische groei en culturele bloei kan creëren, wat bijdraagt aan een gezonde en veerkrachtige samenleving.

Verzetscongres / bevrijdingscongres
Het is jammer dat er nog geen verbindend rechts ontstaat, dat het sentiment simpelweg nog niet rijp is. En dat komt niet alleen voort uit de teleurstelling vanwege het niet doorgaan van het door ons voorgenomen ‘verzetscongres / bevrijdingscongres’.

De reden hiervoor is met name de kennelijke onwil onder – met name – de meer liberaal/conservatieve voorlieden om aan het congres deel te nemen. De oorspronkelijke opzet van het congres kwam hiermee te sterk onder druk te staan, omdat het aldus geen effectieve bijdrage zal kunnen leveren aan het beoogde doel, namelijk het samenbrengen en verbinden van groeperingen die op een wat meer Fortuynistische lijn vorm willen geven aan ons land.

Het positieve

Het positieve is dat we veel nieuwe en hernieuwde goede en plezierige ervaring hebben opgedaan. Ook zinvolle kontakten kunnen onderhouden waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. Dat wij, daardoor samen met deze contacten, kennelijk nu nog alleen staan in ons voornemen om dit land een koers in het algemene belang te geven is dan weliswaar teleurstellend, maar mag ons natuurlijk niet weerhouden om onze idealen langs andere wegen te propageren.

Dat doen we nu elk op onze eigen manier. Om dit nu te reflecteren op wat er voor verschrikkelijkheden spelen in over de hoofden van het Israëlisch en Palestijnse volk afspeelt is nagenoeg onmogelijk. Het is overduidelijk wel weer een leermoment.

Deze tweet van de Tweep des Vaderlands (Erik de Vlieger) is wat mij betreft dan ook duidelijk. Wie daar niet onomwonden NEE IK BEN GEEN BARBAAR op antwoordt, is wat mij betreft als persoon AF!

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede/Nederland is het waard!

Een oproep: wij zijn voor onze betalingsverplichtingen afhankelijk van donaties van onze leden / lezers of reclame. Reclame maken betekent in veel gevallen ook onafhankelijkheid inleveren en daar passen we voor. Daar komt bij: het midden- en kleinbedrijf is al bijna uitgeroeid door handelen van de huidige overheid. Daarom deze oproep: steunt u ons s.v.p. met een kleine donatie, als het uitkomt een wat grotere of wordt lid van onze beweging / partij. Er blijft nergens geld aan de welbekende strijkstok hangen. Alle financiën verkregen via donaties of lidmaatschap worden gebruikt voor het hosten van onze website en informatievergaring.