Liegen, een halve waarheid of op enig moment geen actieve herinnering meer hebben. Je zou je bijna kunnen afvragen welke landelijke politieke partij doet het niet.

Lokaal ervaren wij, als je eenmaal de naam hebt van vroeg opstaan kom je nooit te laat!

Nu de laatste zomernota van deze coalitieperiode aanstaande is, wil ik het bij de feiten houden. Het is ook een mooi moment om eens van elk van de coalitiepartijen 3 punten te benoemen waarover wellicht op een (later) moment liever wordt gelogen, een halve waarheid wordt verteld of waar ze op enig moment liever geen actieve herinnering meer aan willen hebben.

Dat een van de coalitiepartijen op papier een lokale partij is maakt zoals u zult lezen niet zoveel uit.

BurgerBelangen Enschede:
We moeten vooral wel ‘belangen’ uitspreken kreeg ‘Aardappel Anders’ als verwijt van de Wethouder van den Berg. De wethouder van ‘de markt’ lost zijn probleem misschien wel op omdat die omgeven wordt door veel D66ers zo bleek uit de liefdesverklaring aan het landelijke verkiezingsprogramma van D66.

1) Proces en uitwerking bestemmingsplan Moskee. Na hardop te roepen -het is een compleet nieuw bestemmingsplan- waarop coalitiepartijen op basis van deze mededeling terecht ook nog eens verder hebben gekeken en hun stem bepaald hebben, hoopt deze wethouder op vernietiging door de Raad van State. Hiermee zou de stemming nietig zijn en moet het opnieuw worden voorgelegd met alle consequenties van dien.

2) De Energievisie. Een record aan 38 insprekers, medische rapporten gebruiken om tijd te rekken uit angst voor de coalitiepartijen CU, PvdA en D66. Vanaf Juni 2020(!) vragen en bieden we al ondersteuning aan voor een participatietraject: ik heb nog even gezocht, maar geen enkele reactie gevonden. En geeft zelfs de eigen partij aan, we komen met een motie VOOR windturbines.

3) Clustering sportvelden. Grote onrust bij verschillende sportverenigingen, in het eigen dorp uit angst voor de keizer de clustering maar doorgeschoven tot na de verkiezingen in maart 2022, ‘per ongeluk’ verzonden mailtjes, krantenartikelen van clubs waaruit harde toezeggingen lijken te zijn gedaan, advertentiecampagne ‘achter het youtube slotje’ naar leden van clubs om vooral maar voor de clustering te stemmen.

D66 Enschede:
na vertrek van Eelco Eerenberg moest het een vervangster worden. Financieel- en politiek bestuurlijke ervaring niet aanwezig, wel zwembad ervaring, RvT bibliotheek en handig… jurist.

1) Bij de lokale omroep wordt op sociale media zelfs het belerende vingertje geheven na een ‘Corona’ overtreding die wordt gemeld door een vrijwillige presentator. Niet vreemd natuurlijk voor de partij die onder het nieuw vrouwelijk leiderschap ook de  waarschuwende vinger heft naar de koning maar zelf korte afstanden vliegt en bomen kapt.

2) De partij is vooral erg ontevreden over klimaat uitvoering. En dat terwijl zoals gezegd landelijk het nieuwe leiderschap wordt gekenmerkt door het promoten van biomassa en vliegen waar mogelijk. Dat tekent wellicht wel deze partij. Ze staan boven elke macht en maken anderen monddood.

3) De financiële kennis en de coalitie ervaring alsook de tegenmacht is met het vertrek van Eelco Eerenberg weg. Met als gevolg, een vrijbrief voor 4 wethouders.

CU Enschede:
Wel de partij met al twee coalitie periodes de stabielste wethouder die niet te beroerd is na publieke ophef er op ‘eigen’ kosten wat extra klinkers in te trommelen.

1) Ondanks de investering van minimaal 15 miljoen wordt Enschede in 2020 niet de winnaar van de titel landelijke ‘fietsstad’. Het wordt door de verantwoordelijk wethouder vertaald naar een aansporing om nog meer te doen. Je zou zeggen, vraag en kijk onder meer naar de Molenstraat, Mooienhof, Raiffeisenstraat, Ripperdastraat. Leg je oor te luister in Lonneker of Glanerbrug. Of wellicht zoals Winterswijk wel deed, focus wat meer op toeristen en jaag ze niet weg.

2) Ineens blijken we in Enschede heel veel zieke bomen te hebben. Bomenkap op de singels en op de randen van onze stad lijkt het of er wervelwind heeft gewoed. De processierups heeft misschien wel daardoor minder overlast gegeven al leiden de NIET maai activiteiten van bermen tot onveilige situaties. Maar dat kan natuurlijk ook zijn ter compensatie aan de Groene Coalitie en wordt het gezien als meer biodiversiteit.

3) De anti-auto partij bij uitstek. Parkeer tarieven omhoog, uitbreiding parkeerzones en door zero-emissie beleid als het aan de CU ligt binnen singels alleen nog maar elektrisch rijden.

PvdA Enschede:
De partij krijgt wel de nodige kansen van de coalitie maar blijft wat onzichtbaar. Ze ontpopt zich wel als dé partij van pseudo socialisten en de ‘tikkeltje elitaire’ liberalen die wegkijken bij moeilijkheden met een kleine kring van bevoordeelden.

1) De wethouder is inmiddels voor de komende campagne al in de luwte gezet. Dit nog voordat de commissie Menselijke Maat de eerste tussenrapportage presenteert. Het doet het sociale gezicht (maar vooral hart van deze wethouder) wellicht geen goed.

2) tekenend voor het zwalken van de PvdA was wel het met uitzondering van Rienke Bijlstra tegen het ondersteunen van de Stichting Enschedese Speeltuinen stemmen. In lijn daarmee ook de motie steunen voor meer recreatie in een nieuw zwembad. Een zeer magere motie voor de bühne nadat er eerder werd aangegeven, ‘nee ruim voldoen recreatie- en speel mogelijkheden. Je kunt dat ook hebben door alleen zwemfuncties in het zwembad’.

3) bij het voorstel ‘openen grondexploitatie Centrumkwadraat’ mag de PvdA de motie ‘zelfbewoningsplicht en anti-speculatie beding’ indienen. In de uitvoering zal dit inhouden, dat zolang het gebied een bouwput is mogen de misschien wel vroegere stemmers van de PvdA er nog wonen. Kunnen ze er betaalbaar wonen. Als alles gereed is, de echte prijsstijgingen aanstaande zijn, is de ‘zelfbewoningsplicht en anti-speculatie beding’ periode afgelopen en kunnen de ontwikkelaars echt cashen. Het komt in wezen neer op een vorm van duur ‘betaald’ anti-kraak wonen.

VVD Enschede
ontpopt zich ook lokaal als een management partij op de linkse leest. Ver verwijderd van de (conservatief) liberale partij zoals Bolkenstein het voor ogen had. Knap is wel dat de partij ermee weg lijkt te komen, zwijgt en wegkijkt bij werkelijke oorzaken.

1) Ondanks dat de PvdA wethouder de keiharde aanpak bijstand en WMO wordt aangewreven, heeft zijn collega Diepenmaat de sleutel op zak om bijvoorbeeld het persoonlijke drama met de Enschedese ondernemer Gertjan Ardesch op te lossen. In plaats daarvan gebruikt de wethouder deze sleutel niet maar wordt deze man aan zijn lot overgelaten. Er is geen realisme, er is geen oog en oor voor de feiten.

2) Bewoners aan de IJsbaanweg kwamen er ineens achter dat hun huizen veel minder waard zijn dan verwacht. Oorzaak een plotselinge bestemmingsplan wijziging. Dit blijkt inmiddels consequenties te hebben voor veel meer woningen en mensen met een hulpvraag dreigen hierdoor op straat te belanden. De wethouder staat erbij en kijkt er naar.

3) Nadat de voorganger van wethouder Diepenmaat in november 2017 al wegliep omdat hij zijn gelijk niet kon krijgen over de projecten De Kop en het Muziekcentrum. 4 jaar later, is er op De Kop nog steeds geen echte ontwikkeling, is het Muziekcentrum en Centrumkwadraat weinig transparant en zeker niet openbaar. Wordt er actief grondbeleid gevoerd (heeft de gemeente Enschede in verleden al eens ruim 60 miljoen gekost) en wordt onder het mom ‘meer drukte is meer veiligheid’ in werkelijkheid de opwaardering van het centrum doorgevoerd. Dit door op sociaal, cultureel en economisch gebied, aantrekken van nieuwe (kapitaalkrachtige) gebruikers/bewoners. Dat deze opwaardering gepaard gaat met een exorbitante stijging van de prijzen voor onroerend goed en huurprijzen is voor de links liberalen geen probleem. Immers, voordeel is een toename van het verdienvermogen voor de stad en armoede bestond in Enschede voor de VVD toch al niet.

De bovenstaande 5 x 3 punten zijn enkel en alleen wat hoofd ‘prestatie’ punten. De komende periode zullen er absoluut meer boven komen drijven (Gronausestraat, veiligheid, aantasting leefomgeving, zwerfafval / Diftar, etc etc).

Wij kijken wel uit naar het GOEDE prestatie knipperlicht zoals dat is toegezegd aan de veelgeplaagde collega van het CDA. Maar bovenal, dat maart 2022 de Enschedeër zich deze coalitie WEL ‘actief’ herinnert.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede is het waard!