‘Een stad met 170.000 inwoners. Dat is het droombeeld van de gemeente Enschede over pak ‘m beet tien jaar.’ Dat konden we lezen in dit artikel uit april 2023. Inmiddels is er (zo wordt verstopt in een artikel over de parkeervisie aangegeven) een schepje bovenop gedaan; Enschede mikt erop de komende jaren door te groeien naar 180.000 inwoners. Mijn vraag is dan ook, is er sprake van een geradicaliseerd college?

Visionair leiderschap

Om een goede leider te zijn, een goede directeur van een bedrijf, is er meer dan intellect en niveau nodig. En net als in het leven, gaat het om de balans.

Als je tegenover intellect en niveau een gelijke hoeveelheid arrogantie, megalomaan, dédain, verstoken van enig empathisch vermogen en de uitstraling van ‘kouwe kak’ hebt, kun je je afvragen of dat dan een juiste balans is.

Bij visionair leiderschap gaat het om authenticiteit. Het gaat daarbij om een vorm van mensgericht leiderschap. De nadruk ligt op het creëren van een motiverende en stimulerende omgeving. De mensgerichte leider is zich er immers van bewust dat echte en duurzame verandering van onderaf begint.

In politieke zin zal er dan ook een nieuwe balans moeten komen tussen de landelijke overheid en de gemeente met een democratie van onderaf en met erkenning en herkenning van de lokale identiteit.

Het Enschede’s College radicaliseerde

Zelf geef ik vanaf de aanvang van mijn raadslid zijn al aan; ‘groei tot 170.000 inwoners’ hoeft echt geen focus te zijn. Maar juist eerst bestendigheid en maximale zorg, welvaart en veiligheid voor de huidige inwoners.

Het college van B&W in Enschede keek, zo bleek uit artikel 35 vragen weg, en blijft inmiddels volharden. Sterker, wellicht omdat mijn tegengeluid politiek is geëlimineerd is het college geradicaliseerd, zo blijkt nu door te stellen dat Enschede wil groeien naar 180.000 inwoners.

Waar, zoals we ook reeds in 2018 constateerden, de radicalisering in Twente (en dus ook Enschede) opvallend laag is, lijkt het erop dat een deel van de huidige Enschedese bestuurders zo onder invloed zijn (of gewoon weekdier) van de landelijk politiek, dat we te maken hebben met een geradicaliseerd college.

Wat betreft de gevolgen val ik wellicht in herhaling: meer mensen in de bijstand, meer werk voor gesubsidieerde ‘professionele’ hulpverleners, meer te werk gestelde vrijwilligers, meer onveiligheid, meer druk op (sociale) woningmarkt, aantasting leefomgeving, nog minder geld voor voorzieningen (bv zwembaden, speeltuinen), nog meer armoede.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. De afgelopen colleges beschikte niet over een visie en het ontbrak aan leiderschap. Kon zijn gang gaan omdat de oppositie verdeeld en nog zwakker was.

Het wordt echter steeds duidelijker, dit beleid is voor Enschede een ramp aan het worden. De gevolgen worden dan ook steeds duidelijker.

Enschede is niet gebaat bij extreme groei

Redenen voor immigratie variëren inmiddels van veiligheid, demografie, mensenrechten, armoede tot klimaatverandering.

Een analyse van 1Twente was duidelijk waar de Enschedese groei vandaan kwam. Enschede groeit alleen nog door toenemende immigratie.

En over de correlatie immigratie – armoede zijn steeds meer mensen het eens. De wiskundige en antropoloog Jan van der Beek beschreef het zeer duidelijk; asiel is namelijk pure import van armoede. Nederlandse (en Enschedese) armen zijn dan ook niet gebaat bij immigratie.

Het gemiddeld besteedbaar inkomen van statushouders is de eerste jaren na statusverlening ongeveer de helft van het Nederlands gemiddelde. En bedenk daarbij dat Enschede al jaren een plek in de top 10 van de meest deprimerende steden van Nederland bezet: de ranglijst van gemeenten met de meeste huishoudens met een laag inkomen.

Wat doet de politieke leiding dan?

Zelf heb ik al eens (tot ontzetting van de meer meer meer immigratie partijen) aangegeven dat de groei ook betekent dat 92.000 ton CO2 per 10.000 inwoners extra inhoudt. Terwijl als er nu zou worden doorgepakt zij juist zorgen voor ruimte.

Dat dit ook gaat betekenen meer asfalt, beton en minder groen, daar gaan deze ‘meer meer meer’ immigratie partijen (die tevens zeggen ‘groene’ partijen te zijn) voor het gemak aan voorbij.

Het betekent wel telkens nieuw beleid maken op basis van aanbevelingen door ‘experts’. Waarbij ze niet luisteren naar mensen die wel verstand van zaken hebben, strijden voor ons nationaal belang en werkelijk onafhankelijk zijn. Maar luisteren naar globalistische ‘experts’ die aantoonbaar afhankelijk zijn en/of belangen hebben.

De rode draad daarin is: de aanpak werkt (telkens) niet. En laten we wel zijn, dat geldt niet alleen voor de bestrijding van armoede.

Je hoeft dan ook geen raketgeleerde te zijn om dat te zien. Het is de ongecontroleerde vluchtelingen- ‘immigranten’-instroom, die voor een groot deel zorgt voor toenemende armoede in Nederland. En dus ook in Enschede.

Het gaat echter zoals gezegd verder. Kijk naar de zorgkosten, sociale huurwoningen, aantasting van de leefomgeving, meer onveiligheid! De huidige machthebbers en lokale bestuurders willen het niet horen.

En dat terwijl meer en meer mensen inzien en ervaren dat de ongecontroleerde vluchtelingen-‘immigranten’-instroom nooit heeft bijgedragen aan ons zorgstelsel. Dat ze er vervolgens wel gelijk in grote getale gebruik van maken.

Dat deze ongecontroleerde vluchtelingen ‘immigranten’ instroom, indien ze eenmaal statushouder zijn, direct aanspraak maken op een sociale huurwoning terwijl onze huidige inwoners 10-tallen jaren op een wachtlijst staan voor een woning.

Deze ongecontroleerde vluchtelingen-‘immigranten’-instroom heeft in belangrijke mate een totaal andere cultuur en leefgewoonten waardoor onze leefomgeving ernstig wordt aangetast. Maar ook is er sprake van een duidelijke oververtegenwoordiging in de statistieken van criminaliteitscijfers .

EU onderzoek

Volgens inwoners van 10 EU-landen zijn de 3 grootste uitdagingen inzake immigratie:

  • de culturele verschillen van immigranten (religie, gewoonten, enz.)
  • de criminaliteit van immigranten
  • het gebrek aan wil van immigranten om te integreren

Nu is het college van Enschede nog zoekende is naar een opvangplek voor 550 vluchtelingen. Terwijl de Oekraïners inmiddels steen en been klagen over opvang De Noordmolen in hartje centrum. Het is maar goed dat de wethouder in deze met de voeten op de grond staat. Het is te hopen dat hij ook zijn zoektocht op deze wijze aanvliegt!

Terug naar de Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Deze ‘opvang’ duurt simpelweg te lang. Het is dan ook onbegrijpelijk dat er enkel oorlogsmaterieel wordt gestuurd en geen vredesonderhandelaars.

Dat de gigantische kosten van de opvang (in de beleving van velen, in luxe vakantie onderkomens) steeds duidelijk worden (en de Nederlander dus armer) doet het draagvlak natuurlijk ook geen goed.

Conclusie

De vraag die dan ook beantwoord zou moeten worden is dan ook: ligt het dan echt allemaal aan ‘de vluchteling’. Is de situatie in mijn stad ‘Enschede’ uniek?

Nee, natuurlijk niet! We zullen ons vooral zelf de spiegel moeten voorhouden. Ons de vraag stellen: waar heb ik op gestemd? Hoe is het mogelijk dat dit allemaal zo uit de hand is gelopen?

Wij zullen echt de hand in eigen boezem moeten steken en inzien dat we het nu moeten stoppen. Niet nog langer trappen in de VVD praatjes. Ons niet nog langer laten inpakken door het zielige mensen verhaal.

Aan ons de taak om op te staan en voor onszelf en onze naasten opkomen. Alleen dan kunnen we samen de problemen aanpakken en oplossen.

Daarna kunnen we in Enschede doorpakken. Wat dat betreft ligt de focus op ‘2026’ in plaats van de door de huidige bestuurders gehanteerde 2030 agenda.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede/Nederland is het waard!

Een oproep: wij zijn voor onze betalingsverplichtingen afhankelijk van donaties van onze leden / lezers of reclame. Reclame maken betekent in veel gevallen ook onafhankelijkheid inleveren en daar passen we voor. Daar komt bij: het midden- en kleinbedrijf is al bijna uitgeroeid door handelen van de huidige overheid. Daarom deze oproep: steunt u ons s.v.p. met een kleine donatie, als het uitkomt een wat grotere of wordt lid van onze beweging / partij. Er blijft nergens geld aan de welbekende strijkstok hangen. Alle financiën verkregen via donaties of lidmaatschap worden gebruikt voor het hosten van onze website en informatievergaring.