De politiek heeft er de mond vol van; kansengelijkheid. Tegelijkertijd is het een onhaalbaar doel. Er zal nooit kansengelijkheid bestaan en er zullen nooit gelijke uitkomsten zijn. Het constante gelijkheid denken zorgt wel voor talent onderdrukking en het afzwakken tot telkens een slechter gemiddelde om te voorkomen dat er een winnaar zal zijn. En dat ook nog eens ten koste van veel gemeenschapsgeld.

Dit is ook wat je terugziet in het Enschedese college. En – om het toch bij geaccepteerde verschillen te houden – dat zie je binnen de portefeuille Sport die valt onder de verantwoordelijkheid van wethouder Niels van den Berg. De niet carrière politicus, maar ‘streetwise’ voormalig docent lichamelijke opvoeding op het Bonhoeffer college in Enschede.

De casus

Er is in een verleden besloten om een apart sportbedrijf op te zetten. Dit is Sportaal geworden. Deze kreeg bij de verzelfstandiging verschillende opdrachten. Vanuit het college van B&W is altijd gecommuniceerd dat het in grote lijnen volgens plan ging.

Een van de ontwikkelingen die bij moesten dragen aan een gezond en duurzaam sportklimaat was de ontwikkeling van wat werd genoemd Multifunctionele Sportaccommodaties.

In een brief aan de raad uit 1-1-2018 werd deze nog uit te voeren taakstelling als volgt omschreven:
Een van de maatregelen is de taakstelling op de voetbalvelden van € 100.000, -. Afgesproken is om vanuit de voetbalverenigingen, via de FEV, zelf met een plan te komen om efficiënter gebruik te maken van de voetbalvelden en meer samen te werken. Hieruit zijn 3 ontwikkelingen naar voren gekomen namelijk:
Horstmanpark vrijspelen
– Intensieve samenwerking op het Diekmanterrein
– Ruimte optimaal benutten sportpark Enschede Zuid*

* Dit is een deel van wat de sportboulevard Enschede werd genoemd.

Doordat er verenigingen zijn opgeheven werd er op natuurlijke wijze reeds invulling gegeven op wat is omschreven in de brief van 1-1-2018. Daarover stelden wij destijds reeds zogenaamde artikel 35 vragen. Ook hebben we de wijziging in regelgeving met betrekking tot BTW meermaals aangehaald als extra nadelig. De verrekening van de BTW was een van de redenen, misschien wel DÉ redenen om een zelfstandig sportbedrijf op te richten. En door veranderde regelgeving was dit gewijzigd. Sterker, het college van B&W heeft zelfs politieke initiatieven om te komen tot adequaat monitoren bij het verzelfstandigde sportbedrijf Sportaal geblokkeerd.

In 2020 is er door het College van B&W opdracht gegeven tot het doen van een Haalbaarheidsonderzoek Clustering van sportparken binnen de gemeente Enschede. Als een van de redenen werd aangegeven dat de gemeenteraad besloten heeft om een structurele besparingsopgave van € 300.000,- euro op de jaarlijkse exploitatie van sportparken en -velden te realiseren. De taakstelling van € 100.000,- in de raadsperiode 2014 – 2018 werd daarmee in de raadsperiode 2018 – 2022 dus € 300.000,-

Het haalbaarheidsonderzoek (oktober 2021) destijds is tot stand gekomen in nauw overleg met de betrokken sportverenigingen en Sportaal. Alle besturen van de betrokken verenigingen (Gerard Tenniglo namens Victoria, Marcus Inan namens FC Aramea en Isa Metin namens FC Suryoye-Mediterraneo) voor de MFSA in Enschede-Zuid tekenden begin mei 2021 een intentieverklaring waarin zij aangeven dat hun leden achter de beoogde plannen staan.

Ook de besturen van de verenigingen waarvoor een plek was voorzien binnen Sportcampus Diekman-Oost hadden mandaat om te tekenen. Dit wat Enschede Broncos, (American Football), Disc Devils Twente (ultimate Frisbee), EHC’95 (handbal), ERC’69 (Rugby), Twente’05 (volleybal) en de voetbalverenigingen EFC PW 1885, Sportclub Enschede, EV&AC de Tubanters.

De conclusie van het haalbaarheidsonderzoek was dat de bouw van een MFSA in Enschede-Zuid en de herontwikkeling van Diekman-Oost organisatorisch en technisch haalbaar is. Voor de financiële haalbaarheid was een eenmalige investering vanuit de gemeente van 1.856.000 euro voor de MFSA Zuid en 1.200.000 euro voor de herontwikkeling van Diekman-Oost benodigd.

Daarnaast dus nog de ontwikkeling Topsport Campus Diekman West. Deze raakt fysiek aan de herontwikkeling MFSA Diekman Oost. De ontwikkeling van de ‘echte’ MFSA Oost (in Glanerbrug) staat al een tijdje op hold.

Wat volgende was echter onduidelijkheid, ontevreden clubs, boze voorzitters en een wethouder die zich wethouder maar betrokken clubs ook doodleuk racisme aan lijkt te wrijven.
Ook komt op, wie van de ondertekenaars is nog in functie? En zit het nu net het draagvlak?

Wat is de FEV

De FEV staat voor Federatie Enschedese Voetbal Verenigingen. En deze is belangenbehartiger van de aangesloten Enschedese amateurverenigingen. Bij de FEV zijn met uitzondering van Rigtersbleek alle Enschedese (veld) voetbalverenigingen (23) aangesloten. Ook de Scheidsrechtersvereniging Enschede en omstreken is bij de FEV aangesloten.

Wat betreft de taakstelling op de voetbalvelden van € 100.000,-. Afgesproken is om vanuit de voetbalverenigingen, via de FEV, zelf met een plan te komen om efficiënter gebruik te maken van de voetbalvelden en meer samen te werken.

Nu zijn de voetbalclubs Zuid-Esmarke en de Enschedese Boys opgeheven in respectievelijk 2020 en 2017.
De vraag kan dan ook worden gesteld, wat was de besparing?

De velden en de kantine van Zuid Esmarke zijn immers vrijgekomen. En de tijdelijke gebruiker FC Aramea speelt inmiddels op de velden van het in 2017 opgegeven Enschedese Boys. Zij maakt daarbij gebruikt van de kantine die voorheen in gebruikt was van de Enschedese Boys.

Het is immers de verantwoordelijke wethouder Niels van de Berg geweest die op 1-12-2020 een opdracht heeft verstrekt aan The Stadium Consultancy om te komen tot een plan voor de MultiFunctionele SportAccommodaties (MFSA). Het rapport verscheen uiteindelijk 12 mei 2021. Uit beantwoording van de vele vragen waaronder regie clustering wordt niets duidelijk over de rol van de FEV. Net als ook de rol van de FEV niet duidelijk wordt bij het initiatief van VOSTA en Sparta.

Wat is dus de inbreng geweest van de FEV bij de formulering van deze opdracht aan The Stadium Consultancy?
En wat vindt de FEV van het racisme zoals de wethouder Niels van den Berg het stelt?
Betaalt de FEV – dat geen eigen budget heeft – ook mee aan de kosten van het onderzoek en wat zijn deze tot op dit moment?
En is de opdracht dan nu afgerond?

Uitvoeren eigen agenda

Als je de gebeurtenissen op een tijdlijn zet zie je dat het gaat om uitvoeren van een coalitieakkoord. Een coalitieakkoord dat elke 4 jaar wordt aangepast naar de omstandigheden en/of wensen.

De verantwoordelijk wethouder is van BurgerBelangen Enschede. Hij zelf maakt nu als wethouder (2018 – 2022 en 2022 – 2026) voor de tweede maal deel uit van het college van B&W. Daarvoor 2014 – 2018 maakte hij als fractievoorzitter van BurgerBelangen Enschede deel uit van de coalitie.

In de huidige coalitie is z’n BurgerBelangen Enschede compaan Marc Teutelink verantwoordelijk voor onder meer de portefeuille financiën. Waar het BurgerBelangen Enschede duo zich dus nu nog kan verstoppen voor de financiële ‘onwetendheid’. Dit omdat het in die periode een verantwoordelijkheid was van D66’er June Nodge.

Om het beeld compleet te hebben. De coalities bestonden uit:
2014 – 2018: BurgerBelangen Enschede, VVD, CDA, D66, CU
2018 – 2022: BurgerBelangen Enschede, VVD, D66, PvdA, CU
2022 – 2026: BurgerBelangen, VVD, PvdA, CU

Nu kunnen financiële tegenvallers als gevolg van het beleid op dit dossier op basis van partij- en coalitie belang worden geslecht. Het handelen in deze casus is dan ook een kwestie van adequate controle door de raad. Wat dat betreft was het begin maandag tijdens de actualiteitenraad best veel belovend.

Concluderend

Ik kan tot op de punt en de komma ingaan op deze casus. De geschetste casus is wat mij betreft echter een typisch voorbeeld van wat Churchill bedoelde met: ‘Een gewone politicus kijkt naar de volgende verkiezingen; een staatsman naar de volgende generatie.’ Churchill die ooit ook zei ‘wie met 20 geen communist is, heeft geen hart. Wie met 40 nog een communist is, heeft geen verstand’.

Maar zolang je de ontegenzeggelijke gunfactor nog hebt. De mensen genoegen nemen met telkens een lager gemiddelde. De lokale partijen – zonder kijken naar inhoud en resultaat – blijven groeien. En al ben je dan geen carrière politicus. Er zijn echt voorbeelden – ook van een leraar – die werkelijk NIETS konden maar het toch tot in Den Haag schopten.

En als we naar het gezegde, ‘IN HET LAND (OF STAD) DER BLINDEN IS EENOOG KONING’ kijken. Dat wordt gezegd als iemand geen specialist is, maar wel een beetje meer weet dan andere leken.

Het is ook geen schande voorzitter te zijn van de Federatie Enschedese Voetbalverenigingen. Of voorzitter van ZVV Twente. Gymnastiek Vaktechnisch immers genoeg raakvlakken. Maar voorlopig is wethouder Niels van den Berg gewoon een winnaar en maakt hij carrière in de politiek.

Slotwoord

Nee dat is er eigenlijk nog niet. Ook deze casus zal ik vanaf de zijlijn blijven volgen.  De ‘actieve herinnering’ groeit in die zin alleen maar meer. Waarbij ik meer en meer begrijpt waarom binnen met name de Enschedese coalitie nog steeds wordt gejuicht over de verkiezingsuitslag GR2022.

En speelt dit – net als inhuren dure bureaus om draagvlak te creëerden voor politieke plannen en het gemiddelde verlagen – alleen in Enschede? Beoordeel het in je eigen gemeente en kijk naar de carrière politici in de Tweede Kamer

NL in Nood vlag

NLinNood heeft een eigen vlag ontworpen en vervaardigd. Niet omdat we de omgekeerde vlag intimiderend vinden maar omdat we er aanstoot aan nemen of omdat het een Duitse vlag is.

Nee, gewoon volgens de democratie en in het kader van keuzevrijheid. Wil je de vlag bestellen? Mail naar……..#NLinNood #WegMetDitKabinet

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!