De PvdA blijft – net als overig links – afgeven op de keuze van ‘het volk’. Maar na Ronald Plasterk, Kim Putters is het nu ‘Premier’ Dick Schoof de derde PvdAer die Nederland helpt aan een rechts kabinet.

De vraag is dan ook, is de PvdA echt vervreemt van ‘het volk’. Of krijgt het volk met Dick Schoof de in de achterkamer voorgekookte deep-state premier. En is Dick Schoof – reeds veertig jaar actief im politiek Den Haag – het antwoord van de zittende macht op de populistische ruk naar rechts.

Wie is Dick Schoof

In eerste instantie lijkt hij een man zonder achterban of (politieke) binding. Een man die alle holen van Den Haag kent. En als je kijkt naar zijn loopbaan razendsnel kan schakelen in nood en maar heel weinig mensen te vriend hoeft te houden.

Een man die besluiten durft te nemen. Ook besluiten waar het Nederlandse volk nooit voor heeft gekozen. Dick Schoof, oud chef Politie, AIVD, NCTV, IND en Justitie is dan ook niet geheel onomstreden. Niet op links, niet op rechts en ‘gelukkig’ niet bij het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom.  Dat zal echter te maken hebben met zijn inbreng tijdens de parlementaire commissie ongewenste beïnvloeding van moskeeën in 2020.

Daar stelde Dick Schoof in zijn functie van directeur van de AIVD dat een nieuwe generatie jonge salafisten in Nederland met professionele methoden grip probeert te krijgen op moskeeën en scholen. Dat zij daarbij ondersteund werden met miljoenen oliedollars en imams uit de Golfstaten.

Dat deze extremisten goed Nederlands schrijven en spreken, ze het rechtssysteem kennen en streven naar een parallelle samenleving waarin de regels van de Nederlandse rechtsstaat niet gelden. En dat de indoctrinatie begint bij kinderen tussen de 0 en de 4 jaar. De keuze voor Dick Schoof lijkt wat mij betreft dan ook vooral ingegeven met de grote zorg over onze binnenlandse veiligheid.

Persoonlijk lijkt me wel dat de topambtenaar Dick Schoof ingeburgerd is ‘staats’ bureaucratie. Wat op de korte termijn erg belangrijk is voor waar het werkelijk naartoe gaat is hoe Dick Schoof zijn extraparlementair kabinet gaat inrichten. Kiest hij ministers met lef en kennis van zaken?

Wat heeft de PVV werkelijk ingeleverd?

In 2022 had Geert Wilders het nog over laster van het NCTV. Het NCTV had namelijk jarenlang informatie over ondermeer PVVers aan aan buitenlandse inlichtingendiensten verstrekt.

Dick Schoof was toen secretaris – generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor (2018 – 2020) directeur – generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. En daarvoor (2013 – 2018) als opvolger van Eric Akerboom, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Dick Schoof vertrok ‘formeel’ per 1 maart 2020 plotseling bij de AIVD maar bleef als adviseur bij deze dienst actief om zijn opvolger (en voorganger bij het NCTV Eric Akerboom) bij te staan. Zo werden – bleek uit WOB documenten – tegenstanders van de coronamaatregelen die veel invloed hadden mede op zijn advies gevolgd.

Dat Dick Schoof dichtbij de ‘laster’ was is dan ook geen onmogelijkheid. Wat wel zeker is, Fleur Agema was woedend toen uit de WOB documenten bekend werd dat zij (net als Caroline van der Plas) een van de gecontroleerde was. En juist Fleur Agema zal op het lijstje ‘ministerschap’ onder ‘premier’ Dick Schoof staan.

In de linkse media gaan de aanvallen op de stem van het volk inmiddels door. Koppen als ‘Ze waren zo blij met de winst van de PVV, maar teleurstelling overheerst bij uiterst rechts na keuze van Schoof als premier’ worden nog net niet in socialistisch rood weergegeven.

Wie echter verder leest, ziet al snel dat Eva Vlaardingerbroek en Andreas Kinneging als bron worden aangehaald. Maar met alle respect voor beiden en hun mening. Een mening waar ook ik wel herkenning zie. Maar of dit nu de stem van het volk is waag ik te betwijfelen.

Eva Vlaardingerbroek heeft dan weliswaar 882.9744 volgers. Maar communiceert vooral in het Engels en hoogleraar en rechtsfilosoof Andreas Kinneging beschikt over 5007 volgers.

En als je zoals Eva deed bij het CPAC deed, de great replacement opvoert als een van bovenaf gestuurd complot om de ‘witte mens’ te vervangen. Dan komt er naar mijn mening geen fatsoenlijk debat op gang over deze ontwikkeling. Dan heb ik meer met Kinneging’s filosofie over de beïnvloeding van het Cultuur Marxisme.

Wat dan nu?

Voorlopig blijft de PVV aan kop in de Nederlandse peiling voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Persoonlijk vindt ik het wel verontrustend dat er naast de PVV geen BVNL (lijst 18) of FvD (lijst 4) wordt gepeild.

En dat terwijl BVNL niet alleen (wederom) met ‘MINDER BRUSSEL, MEER NEDERLAND‘ een goed programma heeft. En naast een mooie kandidatenlijst is BVNL-voorman Wybren van Haga  ook nog eens veruit de bekendste lijsttrekker voor de verkiezingen van het Europees Parlement.

Maar als het Europese geluid – en de nachtmerrie van links – wordt bewaarheid. Dan worden we 7 juni wakker in een Europa dat de soevereine natiestaten respecteert. En we kunnen werken aan ‘verbindend rechts‘ met een Europa van samenwerkende soevereine natiestaten op een realistisch klassieke koers.

Want laten we wel zijn. Dick Schoof heeft bewezen razendsnel te kunnen schakelen binnen de politieke macht. Als hij in juni 2024 dan aanschuift bij de Europese raad, kan hij – ondanks dat niemand hem heeft gekozen – ook daar onze stem duidelijk gaan verwoorden.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!