Deze week was er het klimaatrapport van het klimaatpanel van de IPCC. De groene activisten buitelden natuurlijk over elkaar heen in de groen aangestuurde praatprogramma’s met natuurlijk de groene politici. Wat mij opviel was een kop in de TC Tubantia artikel COMMENTAAR ‘klimaat is maakbaar, met de juiste wil’.

Het moet natuurlijk wel passen bij solidariteit, gelijkwaardigheid, de maakbare samenleving en cultuurrelativisme die ons door middel van indoctrinatie door de politiek, het bestuur, het onderwijs, de media door de strot wordt geduwd. Het zijn voortvloeisels van de Frankfurter Schule, deze typisch politieke redeneringen.

Misschien handig om eerst even duidelijk te maken wie of wat het IPCC is. Het IPCC is een klimaat panel dat bestaat uit een wisselende groep wetenschappers die als opdracht hebben alle relevante wetenschappelijk informatie met betrekking tot klimaatverandering in kaart te brengen. Hoe het profiel van de ‘wisselende groep wetenschapper’ is laat zich wel raden. Een profiel wat ook zomaar zou kunnen passen op onder meer het profiel van de ‘klimaattafels’ en ‘sectortafels’ voortgekomen uit de doorvertaling van het Kyoto akkoord.

Belangrijker is vast te stellen dat het IPCC feitelijk een secretariaat is dat valt onder twee organisaties van de VN, de Wereld Meteorologische Organisatie en het milieuprogramma UNEP. Niet geheel verrassend dan ook, het door de IPCC gebruikte temperatuurmetingen bij de grond boven land, en dan nog voornamelijk in westerse landen, zijn niet indicatief voor wereldgemiddelde temperaturen.

Net als dat er aantoonbaar nagenoeg geen correlatie is tussen Co2 en temperatuur maar de dwang gaat door! Bekend is dat de natuurlijk zelf Co2 produceert en dat Co2 nodig is om de aarde mooi groen te houden.

Een veelgebruikte methode om te bepalen of Co2 de oorzaak is van toename temperatuur is drie elementen apart te meten:
– de intensiteit van de zon,
– de gemeten temperatuur,
– Co2 en andere broeigassen.

De afgelopen decennia zijn de wetenschappers druk in de weer met het ‘afpellen’ van de natuurlijke factoren die het klimaat beïnvloeden. Zulke berekeningen voerde men ook uit voor de schommelingen in de aardbaan, omslagen in de zeestromen, ozon, kosmische straling, veranderend landgebruik enzovoorts.

Al die natuurlijke omstandigheden leveren een wiebelende klimaatgrafiek op, die heel aardig meebeweegt met de werkelijk gemeten wereldtemperatuur.

Met één verschil: het wordt niet, zoals in het echt, warmer. Alleen door Co2 en andere broeikasgassen toe te voegen aan de mix, gaat de wereldtemperatuur omhoog. Daarop heeft men de conclusie getrokken: Co2 is de hand die de wereldtemperatuur optilt. Maar daar willen de groene partijen natuurlijk niets van weten… want dan ontstaat paniek terwijl het gewoon een gesubsidieerd verdienmodel is!

Neutraliteit in de mens bestaat niet. Wat dat betreft, alleen het weer is neutraal. De wijze waarop er wordt gecommuniceerd is onderdeel van de politieke agenda. Het is politieke drang en dwang. Dat is wat ‘hittestress’ veroorzaakt.

Er is geen trend waargenomen en de conclusie is dus dat de recente overstromingen in België, Duitsland en Nederland (Limburg) niet is te wijten aan klimaatverandering. Als we zo neutraal mogelijk kijken naar oorzaken is een van de grootste oorzaken, bevolkingsgroei.

Herinner je de beelden nog, Enschede 1960 de textielindustrie, we hadden kolenkachels, auto’s die veel brandstof verbruikten, 2 tact bromfietsen, kolencentrales, de zware industrie die nog niet naar China was geëxporteerd, toen Enschede 126.122 inwoners (Nederland 11.4 miljoen nu 17.5 miljoen mensen). En nu roepen de huidige bestuurders in Enschede, doorgroeien naar 175.000 inwoners.

Bevolkingsgroei betekent meer Co2 (10.000 inwoners is plus 92.000 ton Co2), meer stikstof, meer woningen, meer beton, meer, meer, van alles meer, behalve op ruimte voor de natuur. Die wordt minder en moet dan wel plaatsmaken. Het is niet persoonlijk en ook wordt klimaatverandering niet ontkend. Er is veel verbeterd, maar wij moeten ons schuldig voelen.

Als we echter iets voor onze planeet willen doen moeten we juist onze kennis exporteren, voorlichting over geboortebeperking in de landen waar nu de massa-immigratie vandaan komt. Dan hebben alle kinderen een leefbare planeet, kan een ieder zijn eigen land opbouwen, doen we aan positieve herverdeling van kapitaal en worden daarnaast de Europese landen (en dus ook Nederland) weer een stuk veiliger, veel mensen minder arm en de wachtlijsten voor een betaalbare woning verdwijnen ‘als sneeuw voor de zon’.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede is het waard!