Stikstof zet streep door 1000 huizen was de kop van het artikel in de Tubantia. Daardoor kunnen de woningbouwplannen op het Eschmarkerveld en het Cromhoffpark (onderdeel 4 en 5 van de strategische investeringsagenda) voorlopig niet door gaan.

Voor wat betreft de Eschmarke is dit overigens de tweede maal. In 2012 ging er een streep (en werden er miljoenen afgeboekt op de grond) doordat de woningmarkt in Enschede nog te krap was. Destijds (2010 – 2014) bestond de coalitie uit BurgerBelangen Enschede, CDA, VVD, PvdA.

En dus nu met de ChristenUnie voor het CDA is de woningmarkt er ineens wel. Maar vooral ook, de stikstof ruimte is er om de groeiwensen van de minderheid te realiseren.

Wat kan dan wel?

Wat volgens de berichten wel door kan gaan is de woningbouwplannen Centrumkwadraat en op de kop van de Boulevard. Dit zijn de onderdelen 2 en 3 van de strategische investeringsagenda.

Nu is dit door kunnen gaan van de bouwplannen wel heel erg bezijden de werkelijkheid. De kop van de Boulevard gaat voorlopig even helemaal niets door omdat onder meer de banden met de ontwikkelaar zijn verbroken.

En voor het Centrumkwadraat moeten behoudens wat deelprojecten de grote plannen nog worden goedgekeurd en de procedures worden doorlopen. En dan hebben we het niet eens over de oplopende bouw- en hypotheekkosten die ook daar een rol gaan spelen.

De hosanna die constant wordt gepropagandeerd aangaande het Centrumkwadraat heeft in die zin dus wel wat nuance nodig. Wat dat betreft is de Molenstraat onderdeel uitmakend van het Centrumkwadraat een aardige maatstaf.

Wat is er nodig?

Wethouder Jeroen Diepemaat geeft aan ‘met de armen over elkaar achterover leunen’. De oplossing voor het (administratief gecreëerde) stikstof probleem zit volgens de wethouder in het verplicht of vrijwillig stoppen van de boeren.

Vanuit zijn partij gedachte klopt dit wel. Is hij door toedoen van stikstof VVD-Minister Christianne van der Wal en angst bij de VVD voor Sigrid ‘D66’ Kaag verplicht om met de armen over elkaar te zitten.

Uit Enschede’s belang is deze opstelling en gebrek aan visie en leiderschap echter onbegrijpelijk. Daar komt bij dat het juist de woningen waar het grootste gebrek aan is, nog meer gebrek aan gaat komen indien er niet kan worden gebouwd.

Deze sociale huurwoningen worden door renovatie en nieuwbouwplannen namelijk uit de markt genomen. Terwijl huizen in het top segment wel worden ontwikkeld en gebouwd.

Daar komt dan nog eens bij dat de steeds schaarser wordende sociale huurwoningen bij voorkeur worden toewezen aan de statushouders. Statushouders (en asielzoekers die uiteindelijk gewoon statushouder worden) die op basis van de aantallen die Enschede moet gaan opvangen 979 wooneenheden nodig hebben in 2023!

Ik noem bewust wooneenheden omdat een sociale huurwoningen in een wat aangepaste vorm nu in de markt worden gezet als flexwoning!

Wat is een flexwoning?

De druk op de lokale bestuurders op het huisvesten van statushouders middels de voorrang regeling nam toe door een aanpassing van de woningwet. Sinds de aanpassing van de woningwet in 2017 behoeven gemeenten namelijk geen voorrang meer te verlenen aan statushouders.

In verschillende gemeenten werden dan ook moties ingediend om deze wetswijziging mede als gevolg van de oplopende wachttijden sociale huurwoningen uitgevoerd te krijgen. Verbindend Enschede diende daartoe een motie in, in Enschede.

In plaats van opkomen voor de mensen die lokaal op ze hebben gestemd. Is het voor veel lokale carrière politici echter aantrekkelijker om de bevelen van de landelijk partij te volgen.

Wat betreft die flexwoningen, deze zijn ontstaan als een oplossing voor woningcorporaties om de tot 1 januari 2023 verplichte verhuurdersheffing niet te hoeven afdragen aan de landelijke overheid.

De gedachte was dat woningcorporaties daardoor meer investeringsruimte krijgen om te kunnen doen waarvoor ze zijn opgericht: (nieuwe) betaalbare woningen bouwen, versnelde verduurzaming van de woningvoorraad en zorgen voor lagere woonlasten.

Maar omdat de druk op huisvesten statushouders middels de voorrang regeling verwerkt in de zogenaamde prestatieafspraken met woningcorporaties steeds meer onder druk kwam te staan. En lokale bestuurders hun politieke carrière niet in gevaar willen brengen is meewaaien en polderen voor hen aantrekkelijker. Vervolgens wordt dan de inwoner afgescheept en het lekenbestuur (een groot deel van de raad) het spreekwoordelijke bos ingestuurd met wat wollig taalgebruik en het verschuilen achter niet juridisch getoetste regels en internationale wetgeving.

Concluderend

De politiek beleidsmakers en hun ambtenaren lopen inmiddels wederom achter de feiten aan. De politiek kan geen vuist maken omdat ‘coalitie’ partijen niet willen veranderen ‘want coalitie belang’. En oppositie partijen zijn te verdeeld.

Een deel van die partijen is daarnaast voor het meer meer meer asielzoekers en statushouders. Waarbij de lokale VVDers opgezadeld zijn met een ‘hoe meer asielzoekers hoe beter’ staatssecretaris van den Burg.

En wat speelt is natuurlijk dat het niet hun stemmers potentieel is dat het meest wordt geraakt door de woonproblemen in het segment betaalbare huur. Er dan ook veelal (zoals in Enschede) een oplossing komt waarbij de hoofd schuldigen voor OOK het tekort aan sociale huur worden gepleased, de PvdA. Lees wat dat betreft ook een geweldige column van PvdA lid Ronald Plasterk.

Daarmee juist (wat werd ontkent) meer COA flexwoningen mogelijk worden gemaakt in plaats van kiezen voor een zakelijk ‘politiek creatieve’ oplossing en de eigen inwoners.

Wat denkrichtingen

Een prima mogelijkheid zou zijn om bijvoorbeeld de woondeal gelden in te zetten voor bijvoorbeeld:
– samen met de corporaties investeren in meer betaalbare sociale huur onder de voorwaarde dat er een toename en versnelling van de betaalbare woningvoorraad ontstaat in plaats van uit de markt nemen,
– samen met de corporaties investeren breed investeren in verduurzamen sociale huur woningen,
– bouwen van betaalbare koop voor 55 plussers om de doorstroming huur en koop te bevorderen waardoor betaalbare woningen beschikbaar komen en betaalbare huur vrij,
– met de provincie in gesprek om ‘woondeal’ geld te gebruiken voor het uitbreiden van bedrijventerreinen en kantorenparken door dit te combineren met meer mogelijkheden tot wonen in bedrijfswoningen en in leegstaande kantoorpanden,
– gemeenten hebben binnen de Participatiewet de mogelijkheid om maatwerk toe te passen. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door de bijstandsnorm in individuele gevallen hoger vast te stellen als bijzondere omstandigheden dat rechtvaardigen. Door op deze wijze de kostendelersnorm toe te passen bij samenwonen met een uitkering speel je honderden betaalbare huurwoningen vrij,
– en NEE zeggen tegen de taakstelling en verplichte huisvesting van statushouder,

Asielzoekers zorgen voor stikstofruimte

Dit NEE levert daarnaast ook nog eens per 920 ton Co2 per 100 geweigerde statushouders c.q. asielzoekers op. Stikstofruimte om vervolgens te benutten en de woonvisie actualiseren. En dat in het belang van de eigen mensen. En juist niet kiezen voor explosieve en onverantwoordelijke groei van het aantal inwoners.

Maar vooral, de 56 actieve Agrarische bedrijven die we nog hebben behouden en ons unieke coulisselandschap en buitengebied te koesteren. Normaal zou als de aangenomen motie monitoren strategische investeringsagenda goed wordt uitgevoerd zoals wij hadden voorzien zal het niet hebben van een visie en het miljoenverlies ongetwijfeld duidelijk zijn worden.

Bij deze die ik een voorspelling…… Net als dat het mislukken van de MFSA oost en zuid, (nummer 7) wordt verbloemd, dat zal nu ongetwijfeld niet het geval zijn.

Maar vergeet dan ook niet

Het stopt pas als wij willen dat het stopt. We kunnen ze gewoon wegstemmen. Het daarom van belang om in beweging te komen. We zijn het aan onze voorouders en kinderen/kleinkinderen verplicht.

Alleen als iedereen in beweging komt en tijdens de PS2023 stemt op (mijn eigen voorkeur wordt steeds duidelijker) – in alfabetische volgorde – BVNL, FvD, JA21 of de PVV is genoeg. Zij die nog twijfelen, voor mijn part op de Boer BurgerBeweging, of zo wordt inmiddels duidelijk, een van de mooie lokale initiatieven en verbindingen.

Dan kunnen we het tij keren. Alleen als het volk stemt, dan wint het volk.

Dus mensen, allez hop naar de stembus PS2023!

NL in Nood vlag

NLinNood heeft een eigen vlag ontworpen en vervaardigd. Niet omdat we de omgekeerde vlag intimiderend vinden maar omdat we er aanstoot aan nemen of omdat het een Duitse vlag is.

Nee, gewoon volgens de democratie en in het kader van keuzevrijheid. Wil je de vlag bestellen? Mail naar……..

#NLinNood #WegMetDitKabinet

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!