In een vorige column schreef ik over de huidige baantjescarrousel van de politieke elite en de onaantastbaarheid die Pieter Omtzigt uitstraalt. Zijn optreden nu maakt me echter nog nieuwsgieriger naar de kieslijst van ‘de verlosser’.

Wel scherp blijven

Ik zap veelal snel verder bij het zien van Humberto. Deze keer bleef ik echter hangen.

Ik werd getriggerd door het vrolijke gezicht van Pieter Omtzigt. En mijn gehoor werd extra gestreeld door de wijze waarop hij aangaf naar FC Twente – Ajax te hebben gekeken. Weliswaar in Amsterdam maar daardoor moest ik denken aan de Amsterdammer die in Barcelona ‘El Salvador’ werd genoemd.

Pieter Omtzigt, de man die na Pim Fortuyn in brede zin ‘het volk’ weer hoop geeft. En inmiddels is het zover dat wie bestaanszekerheid zegt, zegt Pieter Omtzigt. En gelukkig voor Pieter Omtzigt, de vijanden (namens hun partij dan) toen; de partijen zijn het voor wat betreft hét verkiezingsthema eens met Pieter Omtzigt.

Want laten we wel zijn, de hoopvolle volgers van destijds zijn de kritische volgers van nu. En als ze nog stemmen, stemmen zij in hoofdzaak Verbindend Rechts. In die zin moest ik gelijk denken aan deze tweet.

Het is in mijn ogen dan ook goed dat er nog scherpte is tussen al die zoete woorden. En al blijft het uitkijken, zoals ook het AIVD aangeeft, extreem-links vaker gewelddadig dan extreem-rechts.

Maar gaat bestaanszekerheid over

Bestaanszekerheid is meer dan de verhoging van het minimumloon waar vooral linkse partijen op inzetten. Deze verhoging is in mijn ogen enkel politieke propaganda om de hoogste verwachtingen te wekken.

Als je kijkt naar de vier belangrijke taken van een politieke partij: belangen een stem geven, belangen verenigen, bieden van keuzes, sturen van overheidsbeleid. Dan is het wederom korte termijn politiek en voldoet het niet aan het tweede deel van het woord; zekerheid.

En wat betreft die ‘bestaanszekerheid’ van gepensioneerden? Zij zien pensioen als deel van hun bestaanszekerheid. Met goedvinden van het FNV en de PvdA kameraden kwam de pensioendeal tot stand waardoor het tandem Hoekstra/Rutte pensioenen en dus ‘bestaand-zekerheid’ te grabbel hebben gegooid aan de EU/ECB. En dat met een toen al oplopende inflatie!

Hoeveel van de ouderen stemmen nog op een van deze linkse partijen? Linkse partijen die niet verder komen dan ‘de rijken’ zwaarder belasten en ‘hoge winsten’ af te romen.

Typisch links liberaal

Het is echter steeds hetzelfde riedeltje, en tekenend voor het typisch links liberaal beleid ‘belasting geld rondpompen’ en vervolgens belastingen verhogen en de kosten laten stijgen.

Jongeren die met weinig perspectief op welvaart en welzijn opgroeien, werkenden die naar de voedselbank moeten, onderwijs afgebroken en voordelig voor buitenlandse studenten, woningnood, toename armoede, gebrek aan huisartsen, uitgeklede zorg, de verdwenen ouderenzorg, toenemende ongelijkheid.

En niet te vergeten de vele gecreëerde crisissen die deels verantwoordelijk zijn voor de huidige problematiek.

Om vervolgens miljarden te blijven pompen in de immigratie die ten koste gaat van zij die dit land hebben opgebouwd en zij die dagelijks hun stinkende best doen om dit minimaal in stand te houden.

Mensen die een bijdrage leveren aan onze welzijnsstaat. Een welzijnsstaat die al jaren wordt afgebroken door dit beleid.

Die olifant

In mijn vorige column heb ik het ook al aangegeven. De werkelijke olifant zal op tafel moeten. Het asielvraagstuk en dan met name het terugdringen van het aantal vluchtelingen.

Pieter Omtzigt noemde nu een aantal van 50.000 immigranten. Nog los van het aantal. De 15.000 die de BoerBurgerBeweging noemt klinkt wat mij betreft in ieder geval aantrekkelijker.

Maar ook is niet duidelijk wat hij daarmee bedoelde. Is dit een maximum, dus inclusief familiehereniging? Wat te doen met arbeidsmigranten? Wordt er verschil gemaakt in status? Het is nog onduidelijk.

Het positieve is wel dat hoe dan ook internationale verdragen moeten worden opgezegd. Dat wij wellicht ‘staatsrechtelijk’ een en ander moeten aanpassen. En juist daar zit wellicht ook de ruimte en reden te draaien als het gaat om uitsluiten van de PVV.

De andere, laat ik zeggen het twijfelachtige in het PVV programma aangaande ‘bestaanszekerheid’ v.w.b. vrijheid van onderwijs en religie. Daar is sowieso geen politieke meerderheid voor te krijgen.

Conclusie

Voor de komende verkiezingen hebben we maar één taak: Er met zijn allen voor zorgen dat er een grote ‘Verbindend Rechts’ stem komt. Verder sluit ik me nogmaals aan bij deze tweet. Om van daaruit voort te borduren richting 2026.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede/Nederland is het waard!

Een oproep: wij zijn voor onze betalingsverplichtingen afhankelijk van donaties van onze leden / lezers of reclame. Reclame maken betekent in veel gevallen ook onafhankelijkheid inleveren en daar passen we voor. Daar komt bij: het midden- en kleinbedrijf is al bijna uitgeroeid door handelen van de huidige overheid. Daarom deze oproep: steunt u ons s.v.p. met een kleine donatie, als het uitkomt een wat grotere of wordt lid van onze beweging / partij. Er blijft nergens geld aan de welbekende strijkstok hangen. Alle financiën verkregen via donaties of lidmaatschap worden gebruikt voor het hosten van onze website en informatievergaring.