Motie / Amendement

/Motie / Amendement

Met een motie wordt het college (of de raad) aangezet tot het doen van een handeling. Een motie hoeft, ook nadat het is aangenomen door de meerderheid van de raad niet te worden uitgevoerd voor het college.

Met een amendement kan een raadsbesluit worden gewijzigd. Een amendement (mits aangenomen) is wel bindend.

Onderstaand de door ons ingediende (en mee ingediende) moties en amendementen.

Motie: De Canon van Enschede

2021-09-23T15:29:55+00:00juli 5th, 2021|Motie / Amendement|

De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Zomernota 2021 Constaterende dat:  - De Enschedese cultuur en geschiedenis geeft een gevoel van verbondenheid met vorige generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht omdat mensen het willen doorgeven aan volgende generaties; - Enschede herbergt een grote verscheidenheid aan etniciteiten maar [...]

Motie: Nederlandse cultuur en tradities

2021-09-23T15:27:39+00:00juli 5th, 2021|Motie / Amendement|

De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Zomernota 2021 Constaterende dat:  - Immaterieel erfgoed, zoals oud en nieuw, carnaval, pasen, koningsdag, bevrijdingsdag, hemelvaartdag, pinksteren, sinterklaas, kerstmis, wordt steeds opnieuw vormgegeven in samenhang met maatschappelijke veranderingen en in interactie met de sociale omgeving en van generatie op generatie [...]

Motie: Halt op aannemen personeel

2021-07-27T17:20:43+00:00juli 5th, 2021|Motie / Amendement|

De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Zomernota 2021 Constaterende dat:  - uit kerngetallen blijkt dat de gemeente Enschede gemiddeld 300 mensen meer in dienst heeft dan andere gemeenten; - via de zomernota op verschillende plekken uitbreiding van het personeel wordt gevraagd; - uit beantwoording blijkt dat [...]

Amendement: Inzetten op de ‘top’ sportcampus en ‘top’ sportcultuur

2021-07-27T16:28:12+00:00juli 5th, 2021|Motie / Amendement|

De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Zomernota 2021 Stellen het volgende amendement voor: Inzetten op de ‘top’ sportcampus en ‘top’ sportcultuur Toelichting (gemotiveerd): - In Enschede zijn er grote plannen om een Diekman ‘top’ sportcampus te realiseren - De zwembadplannen en de clustering maken deel uit [...]

Amendement: Kaders Centrumkwadraat

2021-09-23T15:18:58+00:00juni 28th, 2021|Motie / Amendement|

De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: openen grondexploitatie Centrumkwadraat (CK) Molenstraat Zuidzijde Constaterende dat: B&W in de gelegenheid te stellen en de benodigde medewerking te verlenen om nog voor de programmabegroting 2022-2025 de hernieuwde Woonvisie, de Binnenstadsvisie en de Kantorenvisie vast te stellen welke mede de [...]

Amendement: Inbreng € 2 miljoen door OBE

2021-09-23T15:00:50+00:00juni 21st, 2021|Motie / Amendement|

De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Muziekkwartier Stellen het volgende amendement voor: - Bij de financiele dekking extra maatregelen op te nemen, om te zorgen dat de inbreng (€2 miljoen) daadwerkelijk en volledig wordt ingebracht en dat eventuele extra kosten in rekening worden gebracht bij de [...]

Amendement: Monitoring Sportaal

2021-09-23T15:15:58+00:00juni 21st, 2021|Motie / Amendement|

De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Garantstelling lening Sportaal BV ten behoeve van nieuwbouw zwembad Constaterende dat: - Het overgrote deel (97,8%) van het vermogen van Sportaal bestaat uit schulden of voorzieningen. - De gemeente Enschede 100% aandeelhouder is van Sportaal. - Dit maakt dat Sportaal [...]

Motie: Standplaats voor traumahelicopter op Airport Twente

2021-09-23T15:38:13+00:00mei 31st, 2021|Motie / Amendement|

De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Jaarverslag Airport Twente Constaterende dat: - er zijn in Nederland vier traumahelikopters (Lifeliners) met de standplaatsen Groningen, Amsterdam, Rotterdam en Volkel (hemelsbreed 22 km van Nijmegen) - deze Lifeliners zijn sinds 2011 mits het weer het toelaat rondom de klok [...]