De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Zomernota 2021

Constaterende dat: 
– Sportaal is de verbonden partij van de gemeente Enschede financiele middelen ontvangt voor het onderhoud van de sportacoomodaties in Enschede
– Door de discussie over clustering van de sportaccomodaties is er achterstalig onderhoud ontstaan op verschillenden sportaccomodaties.

Overwegende dat:
– Sport mensen vitaal en gezond houdt qua geest en lichaam.
– Achterstallig onderhoud een gevaar kan opleveren voor gebruikers van de sportaccomodaties
– Enschede met een Diekman ‘top’ sportcampus een grootse ontwikkeling heeft die alle aandacht en beschikbare middelen nodig heeft

Roept het college op:
Sportaal op te dragen om:
– de mogelijke achterstanden op de verschillenden sportparken die wellicht zijn ontstaan in het vacuum ontwikkelen MFSA en de clusteropgave versneld op te pakken;

Voor: 12 CDA, GL, SP, Groep Versteeg
Tegen: 25 BBE-D66-VVD-PvdA-CU- PVV-DPE-DENK-EA