De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Zomernota 2021

Stellen het volgende amendement voor:
Inzetten op de ‘top’ sportcampus en ‘top’ sportcultuur

Toelichting (gemotiveerd):
– In Enschede zijn er grote plannen om een Diekman ‘top’ sportcampus te realiseren
– De zwembadplannen en de clustering maken deel uit van het gebied van de Diekman ‘top’ sportcampus
– Er is geen geactualiseerde nota sportbeleid voor Enschede
– Diekman, de ‘top’ sportcampus, in combinatie met leven, werken, leren, (tijdelijk) wonen, en gehandicaptensport als USP in samenwerking met UT, MST, Roessingh en scholen is dé kans om Enschede een unieke en kansrijke nieuwe propositie te geven die regionaal, nationaal en internationaal aan zal spreken

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
Multifunctionele sportaccommodaties Enschede Zuid en Diekman Oost uit de prioritaire projecten in de investeringsagenda te schrappen en alle activiteiten betrekking hebbende op de clustering sportaccomodaties, multifunctionele sportaccomodaties, diekman ‘TOP’ sportcampus mee te nemen in de nota sport en middelen hiervoor op te nemen en te reserveren in de programmabegroting 2022-2025.

Voor:
Tegen: