De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Visie Landelijk Gebied

Stellen het volgende amendement voor:
– Om de gebieden die onderdeel uitmaken van Natuurnetwerk Nederland op te waarderen van basis naar hoog

Toelichting (gemotiveerd):
– Het grondgebied van de gemeente Enschede landelijk gebied bestaat uit landbouwgrond, landgoederen, niet agrarische bedrijfigheid en schaars natuurgebied
– Het cultuurhistorisch en toeristisch (economisch) belang voor de gemeente Enschede is van groot belang

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
Alle gebieden die onderdeel uitmaken van Natuurnetwerk Nederland op te waarderen van basis naar hoog zodat dit schaarse natuurgebied niet wordt aangetast en instant blijft in de bestaande omvang.

Voor: 7 (Enschede Anders, PVV, SP en Groep Versteeg)
Tegen: 30