Meer uitgelicht!

/Meer uitgelicht!

De ‘Visie op’ artikelen hebben betrekking op ons verkiezingsprogramma 2022-2026. In de andere meer uitgelicht artikelen gaan we wat dieper in op een bericht in de media.

Visie op ‘werk en inkomen’

2022-01-11T17:40:49+00:00januari 6th, 2022|Meer uitgelicht!|

De resultaten op de aanpak van de werkloosheid, ook na jaren van veel inzet zijn zeer wisselend. Het is niet gelukt de doelstelling te halen om het bijstandsbestand structureel terug te brengen en al ontwikkelde het zich eind 2020 en een groot deel van 2021 gunstiger dan in de [...]

Visie op ‘duurzaamheid, klimaat en milieu’

2022-01-11T17:48:07+00:00januari 6th, 2022|Meer uitgelicht!|

Het eerste wereldwijde klimaatakkoord werd gesloten in Kyoto in 1997. Kyoto gaf ook aan: als het lokaal niet kan kun je compenseren door te investeren in gebieden waar klimaatmaatregelen meer effectief en efficiënter zijn. En al was het niet bindend (Amerika weigerde te ratificeren): in Nederland werd het vertaald [...]

Visie op ‘Sport, recreatie en cultuur’

2022-01-11T17:35:38+00:00januari 6th, 2022|Meer uitgelicht!|

Sport, recreatie en cultuur zijn prima middelen om mensen op een gezonde en ongedwongen wijze met elkaar in verbinding te brengen. Op het Groot Diekman willen we een unieke ‘top’ sport ontwikkeling met leven, leren en werken. Het Groot Diekman, de ‘top’ sportcampus, in combinatie met tijdelijk wonen en [...]

Visie op ‘zorg en welzijn’

2022-01-11T17:31:01+00:00januari 6th, 2022|Meer uitgelicht!|

Mensen de juiste zorg geven is geen gunst, wel een kunst die wettelijk is vastgelegd. We hebben dus simpelweg een zorgplicht! Aan de gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 veel zorgtaken overgedragen door de Rijksoverheid. Zowel in de jeugdzorg, de ondersteuning van mensen met een beperking als bij de [...]

na-corona visie document

2021-08-14T09:30:15+00:00april 15th, 2021|Artikel 35, Meer uitgelicht!|

Inleiding De ‘motie investeren in duurzame wederopbloei’ hebben we raadsbreed aangenomen. Een bijzonder mooie stap en een teken van saamhorigheid. In deze motie roept de raad aan alle Enschedeërs op om samen aan de slag te gaan. Dit in de traditie die ons Enschede tot op de dag van [...]

Politiek van de Frankfurter Schule

2022-08-25T12:12:15+00:00april 5th, 2021|Meer uitgelicht!|

De hoogleraar en filosoof Andreas Kinneging was eerder al cynisch over de Verlichting. Voor de duidelijkheid, de Verlichting was een cultureel-filosofische stroming in Europa die ruwweg samenviel met de 18de eeuw en overlapte de industriële revolutie. De verlichting De Verlichting die wordt gezien als een van de pijlers onder [...]

Marrakesh aanpassing

2020-09-23T12:11:35+00:00september 23rd, 2020|Laatste Nieuws, Meer uitgelicht!|

Het lijkt een eeuwigheid geleden. Maar weet u nog. Het kabinet Rutte/De Jonge liet op 10 december 2018 de toenmalige staatssecretaris Mark Harbers (VVD) het omstreden Marrakesh immigratiepact tekenen. Het Marrakesh immigratiepact dat massalere immigratie naar Nederland vanuit Afrika en het Midden-Oosten legaliseerde. De verdediging was destijds dat Marrakesh [...]

’Manifest tegen de afrekencultuur’

2020-07-16T12:41:38+00:00juli 16th, 2020|Laatste Nieuws, Meer uitgelicht!|

Opiniemakers, politici en ’gewone burgers’ keren zich in een ‘Manifest voor het Vrije Woord’ tegen de huidige ’afrekencultuur’. De juriste en filosofe Raisa Blommestijn en criminoloog Bart Collard zijn de initiatiefnemers. Volgens de initiatiefnemers creëren intolerante actievoerders een ’cultuur van angst’. Ayaan Hirsi Ali is een van de ondertekenaars. [...]