Het verkeer en de verkeersafwikkeling behoort inmiddels tot de top drie ergernissen. Verbindend Enschede staat voor een goede doorstroming van alle verkeer en bereikbaarheid via de weg, water en door de lucht. Enschede mist al jaren een duidelijke en langjarige visie op een goede infrastructuur wat ertoe heeft geleid dat we inmiddels de infrastructuur van een dorp hebben waarbij het lijkt dat de gedachte overheerst dat als we automobilisten pesten blijven ze wel weg.

Wat je nu echter krijgt zijn onveilige situaties en tegenstellingen tussen groepen. Als je echt een oplossing wilt en bijvoorbeeld het niet-bestemmingsverkeer, laten we zeggen binnensingels verminderen en de singels niet verder wilt belasten, dan zul je onder meer een nieuwe extra singel (rondweg) moeten creëren.

Verbindend Enschede is daarbij fel tegenstander van de alsmaar hoger worden parkeertarieven en uitbreiding van parkeerzones. Wel zien we in goed bereikbare en prima ingerichte park en rides een uitgelezen mogelijkheid om de druk op onze binnenwegen te verminderen.

Het Enschede fietsstad is wat Verbindend Enschede betreft dan ook toe aan herziening. Het is nu – zo lijkt het – gefocust op: auto’s weg, het creëren van onnatuurlijke bochten en het zorgt uiteindelijk voor teveel onveilige situaties. Als het doel nu was geweest bevorderen van de fietsveiligheid, dan had je gezorgd voor gescheiden fiets-auto stromen. Zo voorkom je ook de situaties zoals inmiddels op vele plekken in onze stad. De situaties worden nu vooral zeer gecompliceerd en niemand heeft een idee waar ze naar moeten kijken.

RONDWEG
Een goede ontsluiting van het Oostelijk deel van Enschede is niet aanwezig. De zogenaamde NOEK voor de ontsluiting van de het Noordelijk deel van Enschede is in het verleden reeds verkend. Deze is in coalitie onderhandelingen echter gesneuveld. Verbindend Enschede vindt dat erg spijtig. Wat echter niet inhoudt dat we direct vóór het traject zoals dat is bedacht zouden zijn. Een deel van een mogelijke ontsluiting ligt er al, de huidige Bosweg bij de UT gaat immers richting Airport Twente.

Wij willen dan ook een nadere studie naar de mogelijkheden voor zowel oostelijk als het noordelijk deel van Enschede waarbij we een snelle regulering willen van transport zwaarder dan 7.5 ton.

PARK EN RIDES
Verbindend Enschede wil P&R voorzieningen op de verschillende invalswegen, die tevens toegankelijk en meer onder de aandacht brengen van onze eigen inwoners. Dit in combinatie met aantrekkelijk openbaar vervoer of andere aantrekkelijke / creatieve vormen van vervoer.

Verbindend Enschede wil in eerste instantie dan ook geen extra parkeergarages in het centrum van onze stad maar op plekken net buiten het centrum van de stad, met een beperkt parkeer tarief. Mensen van buiten Enschede met de bus vervoeren maar het centrum. De middenstand vragen de zwaardere boodschappen bij die garages af te leveren zodat een bezoeker van buiten Enschede geen behoefte heeft om met de auto de binnenstad in te gaan zou daarbij een extra bijverdienactiviteit kunnen opleveren.

SCOOTERS EN ‘ELECTRISCHE’ FIETSEN
De overlast die scooters veroorzaakten in de binnenstad zijn behoorlijk verminderd. Wel zien we de gevaren van ‘elektrische’ fietsen in combinatie met wandelend publiek in de binnenstad toenemen. Om deze situaties te verminderen willen we in de binnenstad, waar wandelend en fietsend publiek zich mengen, ‘fietssuggestie-stroken’ creëren.