Terwijl het onkruid welig tierde, moesten de pijlen op anderen worden gericht en werden motorclubs in veel gevallen terecht een ding. Wat Verbindend Enschede betreft was deze keuze echter teveel psychologisch gemotiveerd, want minder colors in het straatbeeld zou meteen waarneembaar zijn. De burgers hebben immers vertrouwen in een daadkrachtige overheid.

Het is het pamperbeleid en in stand houden van gesubsidieerde knuffel- en praatgroepen dat er echter voor heeft gezorgd dat de grip op de samenleving en buurten is verspeeld. Daarnaast: criminelen van eigen bodem zijn onvermijdelijk maar geïmporteerde criminelen kun je wel vermijden.

Jeugdgroepen met daarin ‘Rising Stars’ zijn een kraamkamer voor de georganiseerde misdaad. We willen daarom een “3x is teveel” aanpak waarbij jongeren na driemaal betrapt te zijn op crimineel gedrag  gebieds- en samenscholingsverboden kunnen worden opgelegd. Hiermee kunnen jeugdbendes in groepsverband sneller aangepakt worden.

VEILIGHEID
We willen alles in het werk stellen om de veiligheid van de Enschedeër en haar bezoekers te garanderen. Niets mag het veiligheidsgevoel in de weg staan. Om dat te kunnen realiseren zullen we alle mogelijke middelen inzetten. We zien en erkennen daarbij dat er verschillen zijn per wijk. De culturele mix is prima maar deze mag echter nooit gaan leiden tot een concentratie van inwoners met een overeenkomstige culturele achtergrond, mede waardoor in Enschede no-go areas zijn ontstaan.

Dit geldt niet alleen voor extremisten van de islamitische ideologie, maar willekeurig welke andere sociaal-culturele (sub-) groepering dan ook. Daarbij zal er speciale aandacht zijn voor onder anderen het Stationsgebied (Wilminksplein / Noorderhagen / van Lochemstraat, Performance Factory), Enschede-Zuid, Glanerbrug. Ook families die criminelen en straatterroristen steunen pakken we keihard aan.

CAMERA’S
Cameratoezicht in Enschede wordt inmiddels al jaren ‘bestudeerd’. Onbegrijpelijk wat Verbindend Enschede betreft. Waarbij zij opgemerkt dat we zeker niet naar een ‘big brother is watching you’ maatschappij willen. Wij zijn er wel van overtuigd dat via een aanwijzingsbesluit op basis van 151c gemeentewet en artikel 2.77 APV we gebieden kunnen aanwijzen waar voor kortere of langere tijd cameratoezicht plaatsvindt. Wij willen dit dan ook zo spoedig als mogelijk geregeld hebben.

HENNEP
De hennepteelt is in Enschede al decennialang een grootschalige ‘bedrijfstak’. Inmiddels trekt dit niet alleen een grote hoeveelheid ‘onbekende’ criminelen aan, ook zorgt het voor verhoogde concentratie van zware criminaliteit. Daarnaast is de woonveiligheid is in het geding. Daarbij zal het coffeeshopbeleid ‘vriendelijker’ worden voortgezet maar het aantal aan de drugscriminaliteit aanverwante economieën zullen we resoluut terugdringen door op grote schaal te controleren en te handhaven. Op het gebruik en de handel van alle soorten drugs op straat en alcohol- en drugsgebruik in de openbare ruimten zal harder moeten worden gehandhaafd.

ELKE VORM VAN RADICALISERING IN DE KIEM SMOREN
Verbindend Enschede wil de risico’s op radicalisering vroegtijdig blijven uitbannen. Dat begint bij het bestrijden van organisaties die de Nederlandse samenleving afwijzen. De tafel van Vrede zoals wij die in Enschede kennen is daarvoor een prima middel. Maar ook via onder meer het onderwijs, jeugdzorg en de politie moeten kinderen tegen radicalisering worden beschermd. We omarmen initiatieven die radicalisering tegen kunnen gaan, een gemeentelijk meldpunt radicalisering zodat problemen op dat vlak onmiddellijk kunnen worden aangepakt is daarom zeer wenselijk.

TEAM VEILIGHEID
Monitoring is belangrijk in de moderne opsporings- en preventie-aanpak. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. De gemeente heeft al een erg mooi instrument met de informatie gestuurde werkwijze van het team veiligheid binnen de gemeente. Om een betere bijdrage te kunnen leveren, maar ook informatie te kunnen geven aan de lokale driehoek (de burgemeester en officier van justitie samen met de politie) willen we meer doen met informatiegestuurde analyses. Dit omdat er naast de veiligheid ook een sterke band is naar de wijkteams en hulpverlening.

BETER OPGELEIDE BOA’S
Opsporen is één, handhaven en aanpak is wat anders. De opzet van de nationale politie heeft ertoe geleid dat wat vroeger een wijkagent deed door decentralisatie bij de BOA is komen te liggen. Wat dan ook ooit in 1994 is begonnen als ‘Melkert-baan’ is inmiddels uitgegroeid naar wat meer een verlenging moeten zijn van de reguliere politieagent.

Na bijna 20 jaar zien we dan ook dat er totaal andere eisen worden gesteld aan een BOA-opleiding waar het natuurlijk overwicht en empatisch vermogen voorop blijft staan wat Verbindend Enschede betreft. Wij willen dan ook kritisch de bekostiging blijven volgen. Immers: decentralisatie mag nooit kostenverhogend werken voor de gemeente of haar inwoners. Wel willen we – nu de opleidingen beter zijn ingeregeld en de instroom van anders opgeleide BOA’s` op gang komt – meer mogelijkheden hebben om direct te kunnen handelen. Daarnaast willen we werken aan specialiseerde BOA’s die wel aan de wijk zijn verbonden maar tevens wijkoverschrijdend werken en vooral ook actief op digitale (social) media.

We zien voor de BOA een belangrijke rol weggelegd voor de aansturing van meer politie-inzet op criminele hotspots en de patseraanpak: want als je nog nooit gewerkt hebt, maar wel in de duurste bolide rond kunt rijden, heb je nog wel even wat uit te leggen. Om het statistisch etnisch profileren uit te sluiten willen wel een app waarbij via deze app is te zien of een auto al eerder door een andere agent is staande gehouden en of daarbij wat is gevonden.

SLACHTOFFER DENKEN
Om de aangiftebereidheid te vergroten wil Verbindend Enschede méér aandacht voor slachtoffers van misdrijven. Nu gaat de aandacht nog steeds te veel naar de dader. Vanuit ons eigen rechtsgevoel willen wij dat omdraaien, want slachtoffers hebben onze hulp nodig bij hun geschonden vertrouwen of traumatische ervaring. Belangrijk is dat slachtoffers aangifte blijven doen. Om die bereidheid te vergroten zet Verbindend Enschede in op de mogelijkheid om thuis aangifte te doen. Iedere aangifte moet opvolging krijgen. Daarnaast pleiten wij voor pop-up-politiebureaus. Het contact met burgers moet worden vergroot, onder andere door een wekelijks spreekuur. Deze tijdelijke politieposten kunnen geplaatst worden bij de wijkwijzers, in leegstaande winkelpanden of in buurthuizen.

VOL IN BEELD
Verbindend Enschede wil verdachten beter in beeld brengen. Een goede profielomschrijving op alle media. Waar nieuwe technieken de veiligheid kunnen verbeteren, is Verbindend Enschede vóór maximale inzet daarvan. Dus ja tegen meer cameratoezicht, ja tegen gebruik van (digitale) billboards waarop profiel omschrijvingen en foto’s van verdachten kunnen worden getoond. Maar tevens, volmondig ‘ja’ tegen gebruik van lokauto’s, lokfietsen en alle andere lokmiddelen die helpen verdachten op te sporen en ze berecht te krijgen.