Het eerste wereldwijde klimaatakkoord werd gesloten in Kyoto in 1997. Kyoto gaf ook aan: als het lokaal niet kan kun je compenseren door te investeren in gebieden waar klimaatmaatregelen meer effectief en efficiënter zijn.

En al was het niet bindend (Amerika weigerde te ratificeren): in Nederland werd het vertaald naar beleid. Een paar jaar later werd in ons land het Energieakkoord gesloten. Toen kwam het Parijsakkoord, waarop de Klimaatwet volgde.

Inmiddels hebben we van doen met de Regionale Energie Strategie. In Enschede is bepaald dat de Energievisie voor wat Enschede betreft, haar bijdrage is aan de RES. De ‘RES’ de Regionale Energie Strategie is van bovenaf  (de ministeries van EZK en BiZA) opgelegd waarbij de lokale gemeenteraden alleen nog kunnen zorgen voor ‘damage control’ voor wat betreft horizon- en landschapsverwoestende plannen.

Verbindend Enschede is van mening dat dit niet alleen antidemocratisch is, het is ook nog eens een gemiste kans. Want wie is er nu niet voor duurzaamheid en een goed milieu. Wie wil geen bijdrage leveren een aan goed klimaat!

DUURZAAMHEID EN MILIEU
Wij vinden het van groot belang om ons milieu te koesteren en minimaal net zo door te geven als we het hebben ontvangen van onze ouders. Wij realiseren ons ook dat Enschede dit niet alleen kan. Economisch gezien maar goed ook. Maar, er staat nu eenmaal geen milieu- en duurzaamheidshek om Enschede. Voor duurzaamheid en milieu kiezen we dan ook voor een beleid waarbij we toepassingen zoeken die passen bij de omgeving. Het najagen van de klimaatakkoorden van Parijs zien wij dan ook als richtinggevend, niet als middel om een doel te bereiken. Wij vinden dat onze inwoners daardoor op een onverantwoorde wijze op kosten worden gejaagd. De milieu- en duurzaamheidsmaatregelen van het Rijk zorgen al voor genoeg extra kosten. Wij zien meer in een beleid gebaseerd op heldere en duidelijke, lokale mogelijkheden.

ALTERNATIEVE ENERGIE
Extra aangespoord door landelijke maatregelen zullen we in Enschede sneller moeten inspelen op alternatieve energiebronnen. Wat ons betreft is het echter te vroeg om überhaupt welke energiebron ook uit te sluiten. Wij zijn dan ook zeker geen voorstander van het ‘verplicht van aardgas af’. Ook zijn we geen voorstander van massale zonneparken of windmolens. Als dat al moet, dan genieten zonnepanelen de voorkeur (eerst de daken) en zal ons netwerk in verband met de teruglevering toereikend moeten zijn. Samenwerking met liefst lokale initiatieven zien we dan ook als een kans om te komen tot een goede uitvoering waarbij participatie een voorwaarde is.

ZERO-EMISSIE
We promoten en bevorderen wonen, werken en recreëren in onze binnenstad. Ook bestellen we steeds vaker pakketjes en maaltijden laten we vaker thuis bezorgen. Deze trend is door de coronacrisis versterkt en zal de komende jaren verder toenemen. Hierdoor neemt ook het aantal vervoermiddelen en vervoersbewegingen in de stad toe.

Het dwingende dat uitgaat van het zero-emissie beleid staat wat Verbindend Enschede betreft dan ook haaks op deze ontwikkeling. Deze wonen, werken en recreëren ontwikkeling vraagt om ruimte en faciliteiten voor duurzame logistiek zoals stadshubs, voldoende laad/losplaatsen en een passende oplaadinfrastructuur.

In het klimaatakkoord is opgenomen dat vanaf 2025 tenminste 30 Nederlandse steden een zero-emissiezone moeten hebben. Dit betekent dat in deze zone de pakketten en grotere zendingen naar consumenten, horeca, winkels en bouwlocaties zero-emissie moeten worden afgeleverd.

Verbindend Enschede wil zero-emissie beleid dan ook samen met onze logistieke partners, de inwoners en binnenstad-ondernemers vormgeven. Transport en logistiek Nederland is daar reeds mee bezig en wij zouden onder meer deze bedrijven naar ons transportcentrum kunnen halen. Dan kunnen we op het transportcentrum ook gaan doen waar dat ooit voor bedoeld is geweest.