Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg (Verbindend Enschede)

Datum:  5-1-2022

Datum van beantwoording: 26-01-2021

Onderwerp: World Economic Forum

Inleiding:
In het kader van aanpassen van de doelenboom zoals wordt gebruikt in monitoring en verslaggeving binnen de P&C cyclus hebben we reeds vragen gesteld over de 17 Sustainable Development Goals. Daarop is destijds bevestigend geantwoord. Inmiddels blijkt dat de verwevenheid van de organisatie achter de Sustainable Development Goals, het World Economic Forum tot in de lokale politiek reikt.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:
Vraag 1
a. Wordt er door het kabinet informatie gedeeld met het college gedeeld over het WEF?
b. Zo ja, kunt u deze zo snel mogelijk opsturen?
c. Zo nee, waarom niet?

Vraag 2
a. Bent u bekend met Klaus Schwab de leider van het WEF?
b. Zo ja, wat is het standpunt en de mening van B&W van Enschede in deze?
c. Zo nee, deelt u dan onze mening dat -deze vorm van totalitair globalisme waarbij de maakbare samenleving aan onze inwoners moet worden opgedrongen- het verstandig is om over de ontwikkeling van het WEF met hoge prioriteit informatie te verzamelen en deze te delen met ambtenaren / bestuurders / raadsleden / leden van het B&W?

Vraag 3
a. Kunt u toelichten of er Enschedese ambtenaren / bestuurders of politici/leden van het B&W trainingen gevolgd hebben die betrekking hebben of ontwikkeld zijn door het World Economic Forum (WEF)?
b. Zo ja, was dat voor of gedurende hun aanstelling of beide?
c. Zo ja, welke trainingen?
d. Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Kan er een lijst komen van de status van deze ambtenaren / bestuurders of politici/leden van het B&W bij het WEF? En dan niet enkel met een verwijzing naar een website.

Vraag 5
Is er een commitment aan de doelstellingen van het WEF?

Vraag 6
Is er een commitment voor wat betreft het gebruik en doelstellingen van de 17 Sustainable Development Goals?

Vraag 7
Kunt u een gedetailleerde lijst overleggen van elke WEF-bijeenkomst waar door ambtenaren / bestuurders of politici/leden van het B&W aan deelgenomen is, de rol die daar vervuld werd, de duur van deelname en precieze inhoud van de activiteit?

Vraag 8
a. Kunt u alle correspondentie rond WEF-bijeenkomsten en alle stukken die vanuit dergelijke bijeenkomsten worden geproduceerd overleggen?
b. Zo ja, kunt u deze zo snel mogelijk opsturen?

Vraag 9
a. Zijn er notulen of verslagen van WEF-bijeenkomsten?
b. Zo ja, kunt u deze zo snel mogelijk opsturen?
c. Zo nee, waarom niet?

Vraag 10
a. Apeldoorn mag zich inmiddels rangschikken onder de steden die door de World Economic Forum zijn aangemerkt als ‘smart city’ van de toekomst. Bent u hiermee bekend?
b. Zo ja, kent u meer steden die hier mee bezig zijn?
c. Zo ja, welke?

Vraag 11
Als Enschede hier ook plannen voor zou hebben: wanneer en hoe wordt dan de raad op de hoogte gebracht?

Vraag 12
a. Vast staat dat op landelijk niveau partijen zoals de VVD, D66, CU, PvdA, het CDA onder invloed staan van het WEF. In hoeverre staan de raadsleden van deze partijen mogelijk onder invloed van de WEF-agenda (via hun partij) en bent u bereidt hierop actief te controleren en te handhaven zodat het zonder last en ruggespraak stemmen is en blijft gewaarborgd?
Zo ja, hebt u voorbeelden wanneer, op welke wijze en wat kan een mogelijke consequentie zijn?
Zo nee, waarom niet?

Vraag 13
Waar en op welke wijze zijn de aanpassingen van de doelenboom zichtbaar en herkenbaar?

Wij wachten netjes op de beantwoording. Wel opvallend dat er altijd wel een neo-socialist is die zich aangesproken voelt en meent zaken te moeten insinueren en te framen. In het kader van transparantie delen we dat natuurlijk ook: