Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg (Verbindend Enschede)

Datum:  23-2-2022

Datum van beantwoording: 16-03-2023

Onderwerp:Zorg en Research Beltrumbrink

Inleiding:
https://www.tubantia.nl/enschede/man-24-aangehouden-na-levensgevaarlijke-achtervolging-in-enschede~aa751e8d/

Tubantia (22 februari 2022) – ‘Man (24) aangehouden na levensgevaarlijke achtervolging in Enschede’.

Zover wij hebben vernomen betreft het adres aan de Beltrumbrink een adres van Zorg en Research.
Na eerder gestelde vragen per e-mail stellen wij hierbij de volgende vragen als Art. 35-vragen:
1) Wonen de mensen gehuisvest door Zorg en Research ondanks de toezeggingen nog steeds op het betreffende adres?

Antwoord:
De gemeente mag over persoonsgegevens geen uitspraak doen. Wij kunnen wel
bij het gba maar daar staat geen zorgindicatie o.i.d. bij.

2) Wonen er ook nog steeds meer dan 2 personen niet behorende tot een gezin op één adres en is er dus sprake van illegale kamerbewoning?

Antwoord:
Op dit adres loopt een handhavingstraject. Vastgesteld is dat er sprake is van een niet-zelfstandige bewoning, en dat is niet toegestaan.
De zorginstelling heeft dit ook per brief aangezegd gekregen en kon een zienswijze indienen tegen het voornemen tot handhaving.
Deze zienswijze-periode is nu net verstreken, er is geen gebruik gemaakt van het indienen van een zienswijze.
De instelling heeft tot 1 maart 2022 de tijd gekregen om de overtreding te beëindigen. Zo spoedig mogelijk na 1 maart zal onaangekondigd een hercontrole plaatsvinden.
Wanneer de overtreding niet is gestopt, wordt het handhavingstraject voortgezet en kan een last onder dwangsom opgelegd worden.

3) Indien dit zo is, waarom is er nog steeds niet gehandhaafd?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 2.

4) Wanneer wordt wel overgegaan tot ontruiming?

Antwoord:
Bij een overtreding kan een last onder dwangsom worden opgelegd. Dit is geen ontruiming. Zie antwoord 2.

5) Hoe worden in de tussentijd zowel het pand als de omgeving beveiligd?

Antwoord:
Het genoemde adres heeft de aandacht van gemeente en politie.

Enschede, 1 maart 2022
Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de loco-Secretaris, de Burgemeester,
E.A. Smit, R.W. Bleker