Kampman: “De economie floreert, maar arbeid wordt als we niet oppassen een schaars goed in Twente.” De wethouder geeft daarbij als voorbeeld beroepen als: artsen, netwerkspecialisten, elektriciens, vuilnisophalers en dagbladbezorgers. In die groepen kan een Twentse werkzoekende kiezen uit vijftien vacatures.

Vooraf

Als een sociaal democraat begint over een florerende economie en daar arbeidsmarktschaarste aan koppelt raak ik altijd wat extra geïnteresseerd. Dit niet in de laatste plaats omdat ik me blijf afvragen hoe het kan dat de sociaal democratie zich zo heeft laten inpakken door het destructieve van het groene activisme.

De artsen

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) geeft aan dat: ‘We vinden het van groot belang dat beginnend artsen snel een baan kunnen vinden en dat er voldoende interessante banen, ontwikkel- en doorstroommogelijkheden worden gecreëerd voor artsen die al wat verder in hun loopbaan zijn.

Wat meer ingezoomd blijkt dat gaat om basisartsen. Doordat het aantal opleidingsplaatsen in ziekenhuizen afneemt, neemt het aantal basisartsen zelfs toe. Ze staan dus vaker langs de zijlijn omdat er geen opleidingsplaats is voor het specialisme dat zij willen doen.

Er is dus een tekort aan bepaalde artsen. Het meest prangend – zo geeft het LAD ook aan – is het tekort aan psychiaters in de GGZ. Wat wordt gesteund door het GGZ, want ook: Mensen met een migratie- of vluchtgeschiedenis ervaren veel vaker psychische problemen dan anderen.

Daarnaast is een tekort aan huisartsen en van de 2500 huisartsen (=16.5%) zijn er 60 jaar of ouder. Het aantal opleidingsplaatsen voor huisartsen is 850 en gaat om wat aan het tekort te doen naar 1150 in 2023. Veel huisartsen blijken echter parttime te willen werken waardoor het tekort niet wordt aangevuld.

En ondanks dat de aanwas in groot is, de tekorten blijven groot omdat veel studenten voortijdig stoppen. Daar komt bij dat 43% van de jonge artsen binnen twee jaar weer afhaakt volgens cijfers van Werken in de Zorg.

Tevens zitten de zorgopleidingen vol en vervolgens na de opleiding en aan het werk stapt 40% van de zorgmedewerkers op vanwege de belabberde werkomstandigheden.

De netwerkspecialist

Bij netwerkspecialist leg ik de link naar IT. En om op een van deze geweldige functies te kunnen solliciteren is er een geweldige website; NL.INDEED.COM. Zover mij bekend ook de website waar de gemeente Enschede mee werkt.

Arjan Kampman is wethouder in de gemeente Enschede en voorzitter van de Arbeidsmarktregio Twente. Dus zoeken op de website van INDEED naar de functie ‘netwerkspecialist’. Wie dus wil solliciteren als netwerkspecialist heeft op basis van de resultaten de keuze uit 4 vacatures.

En zoals is te zien, van Leeuwen de Witt en Deltics hebben deze advertentie reeds meer dan 30 dagen geleden geplaatst. Niet aan te komen schijnbaar voor van Leeuwen de Witt en Deltics. Maar om nu te zeggen, er is veel vraag. Op basis van de INDEED resultaten niet.

Om te stellen ‘netwerkspecialisten’ is dan ook totaal onjuist. Het gaat ook hier om verschillende specialismen binnen de ICT. Het gaat daarbij functies voor cybersecurity engineers, -consultants en directors die moeilijk zijn te vervullen.

Net zoals vacatures die betrekking hebben op ICT-netwerken. Voor banen op het vlak van ICT-netwerken, zoals de aanleg en het onderhoud ervan is echter een gebrek aan interesse.

De elektricien

Voor deze vacature heb ik voor het gemak maar hetzelfde gedaan als bij de netwerkspecialist. Resultaat: 21 vacatures. Daar komt bij, veel elektriciens werken als ZZP’er.

ZZP’ers die juist door de PvdA onder de noemer ‘meer zekerheid’ verplicht moeten worden tot bijvoorbeeld sparen voor een pensioen. Een pensioen dat gesteund door de PvdA dan vervolgens kan worden weggegeven.

Veel elektriciens werken ook in de (nieuw)bouw. En juist de bouw in Nederland staat voor een behoorlijke krimp te wachten in 2023.

Het aantal afgegeven afbouwcertificaten die noodzakelijk zijn voor een bouwaanvraag, ligt 20 procent lager dan vorig jaar. Er is dan weliswaar nu veel vraag naar technisch personeel in zijn algemeenheid. Als gevolg van huidig beleid zal de vraag naar ‘de elektricien’ snel afnemen.

De vuilnisophaler

Twente Milieu zamelt in opdracht van de gemeente Enschede het huishoudelijk afval in. Twente Milieu laat de werving en detachering van haar personeel verzorgen door 4 Minutes.

En inderdaad op de website staat een vacature. Het uurloon als belader is minimaal €12,55 bruto (vanaf 18 jaar). Volgens INDEED is het gemiddelde salaris € 13,24 per uur

Dat houdt zomaar in dat het werving en uitzendbureau eenzelfde bedrag per uur opstrijkt voor hun inzet. De gemeente Enschede heeft zijn vuilnisophaler letterlijk en figuurlijk op grote afstand gezet.

De vuilnisophalers waren een van de beroepsgroepen die in staking gingen. De inzet is een pakket cao-eisen, waaronder een loonsverhoging van 12 procent, die de torenhoge inflatie moet compenseren.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die de onderhandelingen voert namens de gemeenten, wil vooralsnog echter niet verder gaan dan 5 procent extra loon.

De dagbladbezorger

Dagbladbezorger wordt in de advertenties aangegeven als bijbaan. De perfecte kan-er-nog-wel-bijbaan van student tot gepensioneerde zoals valt te lezen.

De perfecte bijbaan op het pensioen zoals deze gepensioneerde meneer aangeeft. Zou bijna cynisch worden. Want nog langer nieuw sociaal democratisch beleid en het probleem dagbladbezorger is opgelost.

Roepen en niemand vraagt zich af… hoe dan!?

Eerlijk gezegd ontgaat mij volledig hoe de PvdA wethouder Kampman – die ik als persoon zeer waardeer – erbij komt om juist deze voorbeelden aan te halen. Blijf gewoon bij de kern!

Het heeft geen inhoud. Over ‘de artsen’ gaat wethouder Kampman niet. Het tekort aan huisartsen, als wethouder hebt u er niets aan gedaan. Wilde het college niet eens denken over een mogelijke invulling. Ook niet doen deze werd aangedragen.

Een netwerkspecialist…. De UT in Enschede heeft een hoog aangeschreven IT opleiding. Op dit moment vooral buitenlandse studenten. Deze studenten blijven na hun afstuderen nog even ‘chillen’ om vervolgens te vertrekken naar hun land van herkomst. Dit nadat ze, ongelofelijk dat het toegestaan is in Nederland, als tijdelijke inwoner nog even gestemd hebben op D66 of VOLT.

Wat heeft de wethouder gedaan om de beschikbare studieplekken in te laten vullen door studenten die hier wel blijven? Heeft de wethouder zich al eens verdiept in specialismen i.p.v. van enkel benoemen van het containerbegrip ‘netwerkspecialist’?

Concluderend: blijf bij de kern

Ik weet niet of het angst is om binnen het nieuw links establishment uitgemaakt te worden voor rechts. Of erger, extreem – rechts!

Maar het is echt jammer dat ‘echte’ sociaal democraten binnen de PvdA – die juist altijd barmhartigheid naar de zwakkeren in de samenleving zeggen te willen nastreven – ook enkel populisme propaganderen en roepen.

De enige uitweg lijkt te zijn meer ‘echte’ sociaal democraten die stelling gaan nemen. Dat ze niet afglijden tot activistische propaganda. Straks gaat ook deze wethouder nog roepen dat het bedrijfsleven (en in deze dan allereerst de Twentse) geld moeten afstaan omdat ‘de economie’ zo floreert.

Beter is, houdt het gewoon bij de arbeidsmarkt. Zorg een betere afstemming leren en werken, zorg ervoor dat de gemeente zelf verantwoording neemt.

Heeft de wethouder bijvoorbeeld al gesproken met collega wethouder Diepemaat. Deze is immers als wethouder verantwoordelijk voor het aandeelhouderschap Twente Milieu. Is daarnaast de VNG al aangesproken om gewoon de inflatie te compenseren.

Is met wethouder Diepemaat al gesproken over hoe afscheidt nemen van uitzendbureau constructies. Uitzendbureau constructies van Twente Milieu. Te zorgen voor een passende beloning zonder tussenkomst van deze moderne koppelbazen.

En als je dan toch tijd hebt voor een landelijke lobby in welke partij lijn dan ook. Werk aan het herstel van wat nieuw links elitair kapot heeft gemaakt. Maak werken aantrekkelijk en gebruik de bijverdienste vrijwilligersvergoeding als opstap.

Voorkom dat de sociaal democratie wederom een sociaal experiment aangaat. Nu dan met Groen Links – geïnspireerd door de antropoloog (gedragswetenschap) Jason Hickel – om een einde te maken eigen bezit onder de noemer klimaatschade en materiaal- en energieverbruik.

Wat floreert is het destructieve

Daar komt nog eens bij dat de economie helemaal niet zo floreert. Het floreren van de economie kun je namelijk afmeten aan de prijs van de boodschappen. Boodschappen die meer en meer ‘sociaal democraten’ niet meer kunnen betalen.

De reden is de inflatie die aanhoudt, de huizenprijzen die zakken en de rentes die stijgen. Voor het grootste deel heeft dat als oorzaak het politieke beleid.

Na twee jaren van groei (2021 en 2022 dus) boven de 4%, verwachten economen van ABN Amro voor 2023 nu toch een daling van deze groei in vooral de eerste twee kwartalen van 2023.

Nu werd in op 27 februari 2020 de eerste coronabesmetting in Nederland ontdekt. Kort daarop kwam de economie tot stilstand en daalde met 3.9%. We zitten op basis van de getallen dus op het niveau van 2018/2019.

Alleen zoals gezegd wel met een torenhoge inflatie. En om de prijzen wat te verlagen zou de BTW op nul gezet kunnen worden. Maar weet u wat de sociaal democraten en groen activisme daarvan vindt?

Vergeet dan ook niet

Het stopt pas als wij willen dat het stopt. Alleen als iedereen in beweging komt en tijdens de PS2023 stemt op (mijn eigen voorkeur wordt steeds duidelijker) – in alfabetische volgorde – BVNL, FvD of de PVV is genoeg.

Alleen als deze partijen genoeg stemmen krijgen kan er een vuist worden gemaakt in de Eerste Kamer. Ontstaat er een politieke patstelling omdat bijvoorbeeld de voor onze boeren desastreuze stikstofwet of de dwangwet voor nog meer asielopvang er niet meer door komt.

Als gevolg daarvan zal dit kabinet de handdoek wel in de ring moeten gooien. Democratischer kan het dus niet!

Alleen als het volk stemt, dan wint het volk. Dan kunnen we het tij keren.

Dus mensen, allez hop naar de stembus PS2023!

NL in Nood vlag

NLinNood heeft een eigen vlag ontworpen en vervaardigd. Niet omdat we de omgekeerde vlag intimiderend vinden maar omdat we er aanstoot aan nemen of omdat het een Duitse vlag is.

Nee, gewoon volgens de democratie en in het kader van keuzevrijheid.

Wil je de vlag bestellen? Mail naar……..

#NLinNood #WegMetDitKabinet

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland/Enschede is het waard!