De term lekenbestuur wordt gebruikt om de bijzondere aard van democratisch bestuur te duiden. Lekenbestuur houdt doorgaans ook in dat het politieke ambt, naast een beroep, vak of ambacht in de ‘echte’ wereld wordt uitgeoefend.

Wie van de nieuwe leken wil compenseren

Om een tekort aan kennis te compenseren zul je – als je behoorlijk wilt functioneren – dus een extra inspanning moeten doen. Dat geldt ook voor de positie en de rol van de gemeenteraad in de lokale democratie.

De ‘lerende organisatie’ die de overheid zegt te willen zijn zorgt echter vooral voor meer invulling van de baantjescarrousel voor de systeem partijen zoals de VVD, D66, CU, GroenLinks, PvdA. Opgemerkt dat in de lokale politiek veel mensen in lokale partijen actief zijn, maar daar gewoon ditzelfde beleid ondersteunen.

Feitelijk fungeerden als lokale ‘systeempartij’. Dus niets anders doen dan de voorgeprogrammeerde kennis van de systeempartijen ondersteunen. Zonder zich ook maar een moment af te vragen of dit nu werkelijk het beste is voor hun gemeente.

Lokaal, provinciaal en landelijk zitten we dan ook opgescheept met ‘volksvertegenwoordigers’ die zelf geen kennis hebben. Maar enkel het aangeleerde uit partijprogramma’s lopen te verkondigen.

Zij hebben ook geen enkele behoefte om hun tekort aan kennis te compenseren. Het zijn van ‘volksvertegenwoordiger’ is voor deze mensen slechts een gemakkelijke verdienste.

Geen enkel voortschrijdend inzicht

In de politiek is de incompetentie van dit type volksvertegenwoordiger ingehaald door beeldvorming.

Wie er dan ook aan de knoppen zit, namens welke partij dan ook. er verandert feitelijk niets. De Ondersteuning Huishouden en uitvoering WMO in Enschede maakt dat erg duidelijk.

Inmiddels is Jeroen Diepenmaat (VVD) (na Jurgen van Houdt (CU) en Niels van den Berg (BBE)) dan ook de derde wethouder die het hoofdpijndossier Ondersteuning Huishouden in zijn portefeuille heeft.

En is het Diaconaal Platform Enschede dat nu de protestbrief schrijft aan VWS over huishoudelijke hulp. Dit is, zoals ze aangeven, de ‘Laatste poging om de gemeente tot de orde te roepen’.

Voor mijn stad en de inwoners hoop ik dat het Diaconaal Platform Enschede als aanhouder zal overwinnen. Het is echter inmiddels het derde college dat tot de orde moet worden geroepen. En allemaal waren de ‘leken’ ziende blind en horende doof voor was ze steunden.

Eerst was het Jurgen van Houdt (CU) die de uitspraak CRvB in 2016 als eerste niet heeft overgenomen. Hij was druk met een lobby voor meer geld. Niels van den Berg deed dit vervolgens ook niet. Hij voerde het excuus aan dat Hugo de Jonge (jaja) met wijzigingen uitvoering WMO zou komen. En nu geeft Jeroen Diepenmaat (VVD) aan, we nemen het mee in de aanbesteding.

De Menselijk Maat

In de raadsperiode 2018 – 2022 is er een onderzoek Menselijke Maat en een rekenkameronderzoek Ondersteuning Huishouden geweest dat door dezelfde bestuurders dan nu is omarmd. Door de raad is bekrachtigd.

De verantwoordelijke wethouders blijven echter gewoon op hun handen zitten. In wezen in navolging van de landelijke voorbeeld. Want wat is er nu wezenlijk veranderd na de parlementaire enquête toeslagen affaire.

Wat zou er dan nu wezenlijk veranderen na de parlementaire enquête over Groningen. Behalve dat er nu ter compensatie miljarden (van ons) belastinggeld naar Groningen wordt gepompt voor de verantwoordelijken voorspel ik u: NIETS.

Klokkenluider

In Enschede fungeerde een WMO consulente ongewild als klokkenluider. Omdat ze haar mond waarschijnlijk voorbij praatte werd duidelijk dat de gemeente Enschede nog steeds de wet overtreedt.

En dan wordt het nu afgeschoven op de aanbesteding. Dit nadat al 8 jaar geleden is gezegd, het rijk gaf ons wel de taken maar niet de financiën. Want inderdaad, het is simpelweg een kwestie van GELD. Nu het door deze partijen gecreëerde probleem zelf moet oplossen slaat dat namelijk een gat in de begroting.

Geen ‘menselijk’ beleid gemaakt

Gemeenten krijgen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Gemeenten bepalen zelf waar ze dit geld aan besteden. Zij moeten dit wel uitleggen aan de gemeenteraad.

Gemeenten ontvangen naast de algemene uitkering ook decentralisatie- en integratie-uitkeringen uit het gemeentefonds. Nu zijn bij een algemene uitkering zijn de maatstaven bekend.

Bij een integrale uitkering gaat het om nieuwe taken waarbij de maatstaven nog niet bekend zijn. Deze uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang van specifieke uitkering of eigen inkomsten naar de algemene uitkering.

Bij een decentralisatie uitkering gaat om bijzondere taken van korte duur. Decentralisatieuitkeringen worden met een bepaalde bestemming verstrekt, zonder strikt geoormerkt te zijn. Verdeling kan (nog) niet via een algemene uitkering. Het geld is vrij besteedbaar.

Als je dan geen fatsoenlijk beleid maakt, niet onderbouwd een vuist maakt krijg je inderdaad situaties zoals nu bij de OH en uitvoering WMO.

En als je dit doortrekt is het simpeler om toekomstige leveranciers uit te knijpen. Bijvoorbeeld met ze meedenken om GOEDKOPER (gesubsidieerd) buitenlands (lees: vluchtelingen) personeel in te zetten.

Concluderend

Ik heb het al eerder aangegeven, het is bij het schofterige af! Het is in die zin niet eens wie van de nieuwe leken. Niet de systematiek maar de implementatie is onrechtvaardig. Daar komt bij, de WMO is een kader en geen wet.

En juist deze kaders heeft Enschede overtreden. Juridisch, maar meer nog de menselijke maat is ondermijnd. De enige uitweg die er lijkt te zijn is dat er toch (met name) nieuwe coalitie leken zijn die wel beschikken over moreel besef. Dus, wie van de nieuwe leken heeft dit?

Maar vergeet dan ook niet

Het stopt pas als wij willen dat het stopt. Alleen als iedereen in beweging komt en tijdens de PS2023 stemt op (mijn eigen voorkeur wordt steeds duidelijker) – in alfabetische volgorde – BVNLFvD of de PVV is genoeg.

Alleen als deze partijen genoeg stemmen krijgen kan er een vuist worden gemaakt in de Eerste Kamer. Ontstaat er een politieke patstelling omdat bijvoorbeeld de voor onze boeren desastreuze stikstofwet of de dwangwet voor nog meer asielopvang er niet meer door komt. Als gevolg daarvan zal dit kabinet de handdoek wel in de ring moeten gooien. Democratischer kan het dus niet!

Alleen als het volk stemt, dan wint het volk. Dan kunnen we het tij keren.

Dus mensen, allez hop naar de stembus PS2023!

NL in Nood vlag

NLinNood heeft een eigen vlag ontworpen en vervaardigd. Niet omdat we de omgekeerde vlag intimiderend vinden maar omdat we er aanstoot aan nemen of omdat het een Duitse vlag is.

Nee, gewoon volgens de democratie en in het kader van keuzevrijheid.

Wil je de vlag bestellen? Mail naar……..

#NLinNood #WegMetDitKabinet

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland/Enschede is het waard!