Boodschappen duurder, oplopende brandstofprijzen, hogere zorgverzekering en een energieprijs waardoor de rekening in lijn met de extra belasting die eraan zit te komen tot 75% stijgt. Kortom, verder oplopende inflatie.

In augustus 2021 toen we ‘inflatie een zegen’ publiceerden meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek nog dat de prijzen van goederen en diensten in juni 2021 met 2,1% waren gestegen; de hoogste stijging sinds december 2019.

In December 2021 was de inflatie reeds opgelopen tot 6.4% en loopt – zo wordt steeds duidelijker – nog steeds op. Volgens Europese maatstaf zou het in November 5.9% zijn en op basis van deze Europese maatstaf wordt nu 3% voorspeld voor geheel 2022.

Welke rekenmethode daaronder zit ontgaat mij eerlijk gezegd. Maar wellicht dat er aan de Zuid Europese landen eurobond cadeau’s zijn toegezegd door het tandem Rutte/Hoekstra die wij nog niet kennen waardoor in die landen deflatie komt.

Inmiddels is het echter niet alleen de bevolking die de pijn van inflatie voelt en steeds onrustiger wordt. Ook op de beurzen zie je inmiddels onrust en grote schommelingen. Veel beleggers gaan inmiddels toch ten koste van tech bedrijven richting oude vertrouwde aandelen. En doordat energie- en bank aandelen ook kwetsbaar zijn zou de beurs zomaar verder kunnen zakken.

Vertaal dit naar je spaarrekening (rente 0% of negatief), aandelen koers (ook je pensioen is via pensioenfondsen belegd), in toenemende mate risicodragend en een overheid die een belang heeft bij een oplopende inflatie. Bezittingen van een groot deel van de inwoners worden daardoor minder waard en de staatsschuld neemt af. En dat doordat een vleermuis is opgegeten in China….. Dat verhaal van die vleermuis laat ik over aan ander.

Wel is wat er nu gaande is de consequentie van het Corona/COVID19 beleid. En nog steeds gebeurt het, constant doorgaan met het aanjagen van een angstcultuur. Niet uit te leggen maatregelen op basis van OMT adviezen. Het OMT dat normaal gesproken toch toch zichzelf ook niet meer serieus zou moeten nemen. Kijk alleen het advies nu weer over de mondkapjes.

Maar terug naar ‘diefstal’. In het nieuwe regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over ontkoppeling minimumloon en AOW. Ondoordacht, onbeschaafd en onacceptabel zo kwalificeert FNV-voorzitter Tuur Elzinga dit dan. Daar heeft hij natuurlijk een punt. De FNV voorzitter gekozen met een nipte meerder vergeet alleen dat zijn club (door zijn verkiezing) het is geweest die Hoekstra en Rutte in de positie hebben gebracht om een ander deel (het pensioen) van het inkomen van de AOWers in te pikken.

Met goedvinden van het FNV (nipte overwinning Elzinga en de PvdA kameraden) kwam de pensioendeal tot stand waardoor het tandem Hoekstra/Rutte onze pensioenen te grabbel hebben gegooid aan de EU/ECB. De pensioenen daarmee niet alleen zijn uitgehold maar door tekenen van deze afspraken is de basis heeft gelegd om de meerwaarde van huizenbezit -vaak ook een pensioenpotje- te laten annexeren door de EU/ECB. En voor de AOWers die beroofd worden van hun pensioen – als het regeerakkoord blijft zoals het nu is – de minimum lonen stijgen 7,5% en de AOW blijft hetzelfde. Ouderen die het al moeilijk hebben, zich niet iets extra’s kunnen veroorloven, hun vaste inkomen niet kunnen beïnvloeden en worden extra hard geraakt!

In het nieuwe kabinet met dezelfde bestuurscultuur, in verleden het opgeheven vingertje als Spanje of Italië weer eens teveel hadden uitgegeven, is nu opeens zelf een big spender: 60 miljard naar absurde klimaat en stikstofplannen.

Want de staatsschuld in Nederland,.. (nog) geen probleem zei Klaas Knot (directeur DNB). Om nog geen jaar later te roepen, hoge schulden kunnen een probleem worden. De DNB met zijn rente verdienmodel. Zij lenen het door de PvdA en FNV vergokte pensioengeld bij de Europese Centrale Bank (ECB) tegen aantrekkelijke rentepercentages om het vervolgens voor een hoger percentage door te lenen aan onze inwoners.

En als de ECB de percentages gaat verhogen om de inflatie te drukken….. het wordt voor een hoger percentage doorbelast aan dezelfde gedupeerde inwoners. AAN ONS DUS! Het volk. Vooral onze financiële vrijheid (en soevereiniteit) wordt er verder mee ‘BE’Knot.

Het ECB beleid van te lage rente tot nu toe en de politiek van de Europese Commissie. De herverdeling van kapitaal van West-Europees belastinggeld naar Oost-Europa en vooral het zwakke zuiden om bijvoorbeeld de euro te ‘redden’ zijn in wezen gewoon communistisch herverdeel-beleid. Het linkse ‘politiek correcte denken en praten’ heeft daarnaast de deur opengezet voor de islamisering en de massa-immigratie. En dit stopt niet, massa’s staan er nog te trappelen aan onze Europese buitengrenzen.

In die zin, de benoeming van staatssecretaris Eric van de Berg voor Asiel en Migratie en ‘1 miljoen meer woningen’ Hugo de Jonge als minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening beloofd ook al niet veel goeds voor Nederland en de Nederlanders. En dat in de wetenschap dat andere landen in Europa en zeker die in het voormalige Oost-blok niet zwichten voor de verplichte EU opvang quota.

Tenminste, zolang er genoeg geld richting deze landen gaat zullen ze bereid zijn de verdere islamisering en massa-immigratie tegen te gaan en ze tegenhouden bij de Europese buitengrenzen.

Kortom, ook jij wordt bestolen!

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland is het waard!