Half vol of…..

Want waar gemeenten ‘de stijgende pensioenleeftijd’ noemen als reden van de stijging, zal over enige tijd de ‘natuurlijke uitstroom’ naar pensioen ook versneld gaan. Het lijkt wel of we de 45-plusser die in armoedeval is geraakt niet willen helpen. En de groep 50 jaar en ouder: geen doelgroep binnen de 6266 bijstandsgerechtigden in Twente. En dat terwijl meer dan de helft 50+ is. We kunnen vaststellen dat een goed betaalde baan hét medicijn is tegen veel klachten.

In eerste instantie mogelijk in combinatie met bijverdienen met behoud van een uitkering. Dat dit ook bijdraagt aan een gezondere en veiliger thuissituatie. Armoede en uitzichtloosheid leidt tot frustratie, slechte gezondheid en psychische problematiek. De bijvangst hiervan: minder onkosten maken op de WMO, Jeugdhulp, subsidies voor zorgverleners, welzijnsorganisaties, wijkcoaches en zorgverleners voor begeleiding. En dat heeft niets met de maakbare samenleving te doen of maakbaar succes. Het is gewoon smart thinking en politieke wil. Zie ook het verslag ‘langdurig in de bijstand’

Het werkelijk probleem is naar onze mening dat er alleen binnen de geplaveide paden wordt gekeken. Paden die politiek worden begrensd door dat coalitie-harnas. Hoe kun je anders een subsidie voor St Zorggroep Saron (v.m. Pastoraal) ad 170.000 euro rijmen. € 170.000 voor een organisatie, (die na een faillissement en doorstart en wederom een faillissement) waar in maart 2019 nog de subsidie per direct is stopgezet. Tijdens de begrotingsbehandeling werd een motie van ons om de subsidie van onder meer Stichting Saron stop te zetten gewoon weggestemd.

Wij wezen destijds ook al de negatieve gevolgen van de wetgeving arbeidsmarkt in balans (WAB). Hierdoor zullen niet alleen mensen met een arbeidsbeperking nog langer buiten spel staan. Bedrijven zullen dan minder gebruik gaan maken van uitzendbureaus. Zij zullen namelijk vanaf dag één een transitievergoeding verschuldigd zal zijn in plaats van na verloop van twee jaar. Door deze nieuwe wet  (WAB) zullen dus de kosten van uitzendpersoneel per 1 januari 2020 verhogen. De kostprijs zal stijgen, de marges komen onder druk te staan en ook voorzien velen meer administratieve lasten.

Op het moment dat de WAB in 2020 van kracht wordt, moeten werkgevers duidelijk maken of zij uitzend- of payroll krachten in dienst hebben. Het meest duidelijke verschil zit hem in werving van de uitzendkracht: als het payroll/uitzendbureau de arbeidskracht zelf heeft geworven en geselecteerd, is er sprake van een uitzendrelatie. Als de werkplek de werknemer zelf heeft geworven en geselecteerd en alleen het formele werkgeverschap uit handen geeft, dan is er sprake van een payroll-relatie. Dat heeft voor uitzenders grote gevolgen voor de salarisadministratie.

Het uitgangspunt van de WAB is dat er voor een type contract moet worden gekozen dat bij het werk past. Flexwerk blijft daarin mogelijk, maar wordt wel duurder omdat werkgevers meer premie moeten betalen voor flexwerkers dan voor vaste werknemers. Zo hoopt het kabinet werkgevers te verleiden om werknemers een vast contract te geven.

De eerste Kamer heeft het kabinet gevraagd om hiernaast snel met voorstellen te komen om zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt te beschermen, bijvoorbeeld door het tegengaan van schijnzelfstandigheid. De maximale duur van de ketenregeling gaat weer terug naar drie jaar. Dat betekent dat er weer maximaal drie contracten in maximaal drie jaar worden aangegaan, zonder dat er een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. In tegenstelling tot het oorspronkelijke wetsvoorstel, komt er geen langere proeftijd van maximaal 5 maanden in contracten voor onbepaalde tijd. Flexibelere afspraken maken voor seizoenswerk is straks wel een mogelijkheid in de cao.

Als je nu kijkt wat een uitzendbureau werkelijk toevoegt, dan is er naar onze mening een extra kans ontstaan voor gemeenten. We hebben deze mensen al op de ‘loonlijst’ staan. Als gemeente kunnen we deze mensen dus prima helpen. En niet alleen deze mensen. Ook ondernemers in Enschede Daarnaast, wat een geweldige USP voor ondernemers die zich willen vestigen in Enschede.