De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Rondkomen met je inkomen

Constaterende dat:
– Als gevolg van de Corona / Covid 19 zullen mensen met toch al een laag inkomen hun baan verliezen.
– Er voor veel van de mensen moeilijk een andere passende betaalde baan zal zijn.

Overwegende dat:
– Vrijwilligerswerk mag nooit leiden tot arbeidsmarktverdringing.
– Ook vrijwilligerswerk tegen een kleine vergoeding (tot maximaal de vrijwilligersvergoeding) nooit mag leiden tot arbeidsmarktverdringing.
– Er veel banen gecreeerd kunnen worden die de service en dienstverlening vergroten.
* fietsenstalling beheer
* openbare toilet beheer
* zorg vrijwilliger
* verzorgen koffie- en lunch bijeenkomsten in buurthuizen
– Mensen met laag inkomen hun mogelijke bijverdienste uitgeven binnen de Enschedese economie.
– Mensen met een laag inkomen een bijverdienste zien als teken van er nog bij horen en daarbij arbeidsfit blijven.
– Mensen met een uitkering een bijverdienste zien als extra motivatie actief te zijn binnen de samenleving.
– Geld nog steeds een zeer goed motivatie middel is.
– Mensen die actief zijn in deze vrijwilligers banen met een kleine vergoeding een betere opstap hebben naar een volledig betaalde baan.

Draagt het college op:
– De mogelijkheden van deze vrijwilligerswerk banen met een kleine vergoeding in kaart te brengen.
– Een profiel te maken van kandidaten die in aanmerking komen voor deze vrijwilligerswerk banen met een kleine vergoeding.
– Een lijst te maken van bedrijven die deze mensen na een periode van één jaar over kunnen nemen zodat ze bij deze bedrijven door kunnen groeien naar een volledig betaalde baan zonder ondersteuning van de gemeente.
– Uiterlijk voor de komende zomernota 2021 een voorstel aan de raad voor te leggen.

8 voor: SP, PVV, EA, DPE, Groep Versteeg
31 tegen: