op woonoverlast wordt immers niet ‘zomaar’ gehandhaafd zo bleek al uit de beantwoording

Resultaat op termijn zal ongetwijfeld wel zijn, nog minder lagere huurprijzen en dus worden de prijzen opgedreven door meer druk aan de onderkant van de woningmarkt.

Net als dat de extra opvangplekken -uiteindelijk wil het kabinet er 50000 voor alleen al Oekraïners- zal leiden voor meer druk op de woningmarkt en hogere huurprijzen voor minder woongenot.
Want hoe gaan gemeenten en de (politieke) partijen de overbewoning, uitbuiting en huisjesmelken oplossen cq handhaven

De afstand tussen politiek en inwoners wordt alleen maar groter als er niet wordt ingezien dat betrokkenheid niet vergroot wordt door regeltjes en wetjes. Daarmee wil het ambtenaren apparaat in opdracht van de politiek feitelijk ook altijd regie houden, zie je vooral in de praktijk een TOP-down benadering en een kleine kring bevoordeelden.

Zie ook de participatie paragraaf in dit raadsvoorstel trede 1: informeren!

 

Opmerking plaatsen
Delen