Verbindend Enschede vindt deze AZC als een herhaling van zetten.

Een herhaling van waar de Enschedese samenleving zich duidelijk tegen heeft uitgesproken in 2015 / 2016. Toen wilde een college bestaande uit nagenoeg dezelfde partijen een AZC Esmarkeveld. Nu, 2023 is het CDA wederom betrokken bij deze poging. Daarmee dus het initiatief van dezelfde partijen met als extra de PvdA.

Spijtig maar waar

Jammer dat de Enschedese stemmer maart 2022 de werkelijke agenda van deze kaste nog niet doorzag. Deze kaste die zich onaantastbaar waant.

Het resultaat nu, een stad die al 12 jaar getergd wordt. Een stad waarin de democratie afgeknepen wordt door bestuurders van partijen die niet beseffen wat ze kapotmaken. Bestuurders die in hun politiek functioneren in niets meer lijken op de mensen die ze vertegenwoordigen.

Werkelijk schokkend en schandalig hoe de van oudsher boerenpartij: de CDA – die de boeren in de rug stak – en de van oudsher arbeiderspartij: de Partij van de Arbeid minachtend over hardwerkende arbeiders en hardwerkende boeren arbeiders spreken en denken.

We hebben afgelopen week echter kunnen zien en ervaren dat steeds meer mensen beginnen te ontwaken.

Het is niet anders

Verbindend Enschede beseft zich dat er in de huidige politieke bestuurscultuur en verhouding weinig anders op zit dan doorgaan met de Enschedeërs te blijven steunen. Bewerkstelligen dat mijn stad, onze inwoners toch gaan overwinnen. Indien wenselijk en nodig de weerstand voeden in onze stad.

In een democratie werkt het nu eenmaal zo dat je via de stembus je afkeur en goedkeuring kunt laten horen. Er is echter meer. Als laatste redmiddel kun je daarna nog je afkeuring over een bepaalt onderwerp uiten door gebruikt te maken van je recht op demonstratie.

Onderstaande voorwaarden zijn de voorwaarden zoals deze in de motie zouden komen te staan. Op basis daarvan (in hoofdletters) onze vragen.

De voorwaarden volgens de coalitie

De coalitie wil meewerken aan een azc met maximaal 550 asielzoekers. Wij zouden voor nu op basis van de ons beschikbare informatie dan ook graag willen weten:

 1. Er in de opvang geen ‘veiligelanders’ (asielzoekers uit landen die Nederland als veilig bestempelt) worden geplaatst;
 2. Er zo veel mogelijk een evenwichtige verdeling is tussen vrouwen, kinderen en mannen;
 3. De voorbereiding en exploitatie van het azc volledig wordt uitgevoerd door het COA. Het mag de gemeente dus geen geld of personeel kosten;
 4. De opvang maximaal vijf jaar duurt, met de mogelijkheid de opvang jaarlijks tegen dezelfde voorwaarden te verlengen;
  VRAAG: WIE BEPAALD OF ER VERLENGT WORDT. EN WELKE OPZEGTERMIJN WORDT GEHANTEERD. MOET BIJVOORBEELD AAN HET EIND VAN HET VIERDE JAAR BEPAALD WORDEN OF ER VERLENGT GAAT WORDEN?
 5. Enschede gedurende de ingebruikname van het azc op geen enkele wijze extra asielzoekers of extra statushouders (bovenop de reguliere taakstelling) zal opnemen onder dwang, via crisisopvang of via andere maatregelen;
  VRAAG: ENSCHEDE VANGT OP DIT MOMENT OEKRAÏNERS OP. WAAROM WORDEN DEZE NIET IN TE TAAKSTELLING MEEGENOMEN? OF OP ZIJN MINST EEN COMPENSATIE.
  DUS STEL, ENSCHEDE KAN OM DUIDELIJKE REDENEN (BV GEEN WOONRUIMTE) NIET VOLDOEN AAN DE TAAKSTELLING. MAAR VANGT ANDERE VLUCHTELINGEN OP (IN DEZE DUS OEKRAÏNERS). DAN ZAL ENSCHEDE OP GEEN ENKELE WIJZE WORDEN BENADEELD OF AANGESPOORD WORDEN ALSNOG TE VOLDOEN AAN DE TAAKSTELLING
 6. Omwonenden nauw worden betrokken bij de ontwikkeling van een azc, door bijvoorbeeld te investeren in de buurt;
  VRAAG: WAAROM NIET OP VOORHAND KADERS OVER WAAR WEL OF NIET EEN AZC KAN KOMEN. BIJVOORBEELD BUITEN DE BEBOUWDE KOM.
 7. Er vanuit het Rijk moet worden nagedacht over oplossingen voor andere problemen in Enschede, zoals het tekort op jeugdhulp of het tekort aan politieagenten;
 8. Tot de bouw van een permanente azc-locatie is het mogelijk om een tijdelijke noodopvang op te richten.
  VRAAG: WAAROM WORDT DIT NIET GEKOPPELD AAN DE VOORWAARDEN ZOALS GESTELD BIJ (6)

EXTRA:
De uiteindelijke locatie keuze wordt zoals het nu staat een college verantwoordelijkheid. Waarom wordt hiervoor gekozen?

Samen met de uiteindelijke kaders kan het college prima uit de voeten in de onderhandelingen. En kan ze onder voorbehoud definitieve goedkeuring van de raad prima de gesprekken voeren.

Hiermee voorkom je dat er achteraf toch weer discussies komen en wordt de uiteindelijke locatie vooraf gedeeld met de stad. Hiermee voorkom je dus ook dat een ontwikkeling ‘Esmarkeveld’ zou kunnen worden gezien als buiten de bebouwde kom. En dus er daar een locatie voor ‘flexwoningen’ volgens voorbeeld van BARLI ontstaat:
https://www.barli.nl/bijzondere-flexwoningen-voor-thuisgevoel-op-azc-grave/

Afsluitend

Los van de antwoorden. Wij zouden tegen dit raadsvoorstel stemmen. De regio Twente heeft namelijk een gezamenlijke opgave. Wat Enschede nu doet is de Twentse samenwerking ondermijnen. En al zijn we de grootste gemeente van de regio. Wij zijn wel voor kansengelijkheid.

De AZC portefeuille houder van toen (2015 / 2016) is nu Burgemeester van Rijssen – Holten. Een mooie gelegenheid voor deze nieuwe Burgemeester van Rijssen – Holten om alsnog zijn wens waar te maken. Indien er draagvlak is, een AZC in de gemeente waarin hij werkt!