Op maandag 20-03-2023 was de kop van het artikel van 1Twente.nl:
‘Kogel is door de kerk: Enschede biedt azc voor 550 asielzoekers aan bij kabinet.’ Verbindend Enschede wil daar aan toevoegen ‘formeel’. Voor Verbindend Enschede is immers wel duidelijk dat deze vlucht naar voren onderdeel is van het grote uitruilen. Dat na het AZC er nog meer komt.

We zitten inmiddels in het tweede jaar van deze coalitie periode en de posities moeten alvast worden ingenomen. Het is onderdeel van de bestuurs-cyclus van deze kaste. In die zin is het simpelweg kiezersbedrog. Is deze motie tevens bestemd voor wethouder Arjan Kampman zijn mandaat aan de Twentse Regietafel Asielinstroom.

Of Wethouder Arjan Kampman zijn woorden ‘blij met de opdracht. Wel duidelijk, niet akkoord dan geen opvang en geen bod aan de regietafel’ gestand zal doen zal dus blijken. Maar ook wat de opstelling van deze coalitie zal zijn indien aan deze regietafel wel een van de kaders zoals die in de bestuursovereenkomst met het moet komen wordt losgelaten.

Voor Verbindend Enschede is ook duidelijk dat deze opvang problematiek het gevolg is van landelijk beleid. Landelijk beleid door politici en gelieerden met dezelfde denk en handelswijze die deze asiel- en vluchtelingen crisis creëerden.

Verbindend Enschede beseft zich ook dat er in de huidige politieke bestuurscultuur en verhouding er weinig anders op zit dan doorgaan met de Enschedeërs te blijven steunen. Verbindend Enschede zal zich dan ook blijven inzetten voor een veilige woon en leefomgeving voor Enschede en de Enschedeër.

We zijn dan ook erg benieuwd naar:

 1. Wordt de veiligheid in en voor de Enschedeërs gegarandeerd?
  En zo ja, hoe dan?
  En zo nee, waarom niet?
 2. Wie is verantwoordelijk als er onverhoopt toch iets mis gaat?
 3. Wie neemt politieke verantwoordelijkheid als er onverhoopt toch iets mis gaat?
 4. In de motie wordt enkel gesproken over een AZC. Indien het onder de gestelde voorwaarden geen AZC wordt. Zal er dan verzet worden gepleegd met alle ter beschikking staande middelen indien er mogelijk sancties in welke vorm dan ook gaan volgen?
 5. De spreidingswet moet nog door de Eerste Kamer. Gezien de nieuwe politieke verhoudingen in die Eerste Kamer is het ook hoogst onzeker of deze zal worden aangenomen. Maar los daarvan. Zal er verzet worden gepleegd indien er toch vanuit landelijke of provinciaal meer wordt opgelegd dan via de huidige regels (lees reguliere taakstelling).
  En weet de gemeente al hoe?
 6. a) Hebben de indieners, mede indieners en ondersteuners garanties met betrekking tot de participatie zodat dit in overeenstemming is met het geldende coalitieakkoord.
  Met andere woorden wanneer en hoe worden de inwoners inhoudelijk betrokken bij dit besluit?b)       Indien de inwoners verder niet meer worden betrokken, ook niet voor wat betreft de locatiekeuze, dan kan de gemeenteraad nog wensen en bedenkingen geven.
  Kan in dat geval een van deze wensen zijn het alsnog uitvoeren van een participatie traject. Zodat er alsnog een goed draagvlak kan worden geschapen voor de locatiekeuze dat op basis van de aangenomen motie een collegebesluit zal zijn?
 7. Wanneer zullen de wensen en bedenkingen openbaar worden gemaakt en dus ook onze inwoners maximaal worden meegenomen in het gehele AZC opvang traject?
 8. Waarom is er – er lijkt immers genoeg tijd – niet gekozen voor een online participatie traject?
 9. In de nieuwste cijfers van het COA en gepubliceerd door het COA wordt duidelijk dat AZC’s zuchten onder agressie bewoners. Wat maakt dat dit in het AZC zoals een raadsmeerderheid in Enschede deze wil niet zal gebeuren?

Daarnaast vragen we ons af
1) Wat maakt dat we de wenst van de huidige Burgemeester van Rijssen – Holten niet in vervulling willen laten gaan. En dus een AZC aan Rijssen – Holten laten?
2) Wat maakt dat de VVD in november 2022 geen AZC wilde. En nu de motie mee indient en tijdens het debat de dato 20-3-2023 zwijgt in alle toonaarden?