Polarisatie is een onontbeerlijk onderdeel van onze democratische rechtsstaat. Een goede democratische rechtsstaat leeft immers bij de gunst van het publieke debat waarin tegengestelde meningen gecommuniceerd worden. En waar deze meningen vervolgens op de juiste wijze worden vertegenwoordigd in verschillende colleges van bestuur en bestuurlijk adviserende organen.

Polarisatie uit politiek gewin

Verbinding en solidariteit zijn de sleutelwoorden. Zonder verbinding en solidariteit dreigt onze samenleving nog verder uit een te vallen.

Wat ons niet vooruit helpt is de polarisatie in Den Haag en politici die i.p.v. faciliteren, via wetgeving of subsidie, vooral met zichzelf bezig zijn en niet met de oplossingen. Of het framen van andersdenkenden zonder het over de inhoud te hebben.

Een grote oorzaak van de toenemende polarisatie en tegenstellingen zijn in mijn ogen juist de empathieloze gekozen en ongekozen bestuurders.

Of je leven nu naar de Filistijnen is geholpen door de toeslagenaffaire, je huis instort door de gaswinning in Groningen, je wijk overspoeld wordt met migranten die wel die goedkope woning met voorrang krijgen, de inflatie die je hard raakt. Nergens lijken ze echt begrip voor te hebben.

Social media

Een oproep van Minister van Financiën Sigrid Kaag tot minder verharding op sociale media is op zich terecht. Maar als je vervolgens verder kijk dan de krantenkop en ziet wie bij D66 op dat moment op de eerste rij zaten: juist mensen die zorgen voor de heftigste en groteske polarisatie op sociale media. En nee, polarisatie en verharding van het debat is niet voorbehouden aan deze eerste rij trollen.

Zie alleen al het gemak waar mensen en hele groeperingen nu weer als ‘extreemrechts’ worden aangeduid. Dit nadat veel van deze mensen eerst al jarenlang zijn uitgemaakt voor racist, fascist, Nazi, islamofoob of antisemiet.

Het zijn allemaal etiketten die je als andersdenkende krijgt opgeplakt als argumenten niet met valide tegenargumenten kunnen worden weerlegd.

In ons Nederland zijn we trots op onze herkomst (in mijn geval Twente / Enschede) en heeft een Groninger geen behoefte om Zeeuw te zijn. Een Brabander geen Fries. Dat wetende, hoe zal de integratie van mensen uit andere landen, culturen en meest verwerpelijke religies dan uitpakken?

Burgeroorlog!?

Haat en polarisatie is dan een garantie en bij blijvend negeren van de uiteindelijke – nu nog zwijgende – meerderheid zal chaos het resultaat zijn. Vanuit de huidige politieke elite en hun aanhang wordt meer en meer gesproken van een burgeroorlog. Een burgeroorlog waar extreem-rechts dan op uit zou zijn.

Het is echter niet een burgeroorlog die, als het zo doorgaat, onvermijdelijk is. Aantoonbaar komt de echte dreiging namelijk uit andere hoeken dan wat getypeerd wordt als extreem-rechts. Eerder zullen het religieus geweld en de etnische conflicten toenemen.

Inmiddels wordt ‘ze zijn losgeslagen’ als werktitel gehanteerd door gemeente en politie rondom ernstig geweld bij Eritrese feestavonden. AIVD en NCTV waarschuwen: “Salafistische aanjagers worden steeds grover en mondiger”.

Mijn eerste gedachte is dan om het niet alleen bij deze constatering te laten maar er echt werk van te maken. Niet ‘geschokt’ reageren op een reactie van ondergetekende op social media zoals deze D66ers doen.

Politiek activisme

De polarisatie in de samenleving neemt niet toe. Het aantal politieke thema’s waar polarisatie over ontstaat neemt toe omdat activistische politieke fracties, zoals de Partij voor de Dieren, onbeweeglijk zijn in hun ideologische uitgangspunten.

En u weet, zeker in de tegenwoordige tijd – waar polarisatie de norm lijkt te zijn – gaat het benoemen van voorbeelden gepaard met radicalere, tegengestelde voorbeelden en is de rede vaak ver te zoeken.

Wat niet wil zeggen dat bijvoorbeeld dé islam enkel staat voor verbroedering en verbinding. Of dat links enkel en alleen het slechte in zich heeft. Dat is te simplistisch om te stellen

Daar zijn de feiten toch echt anders. Want laten we eerlijk, zijn nu de rechtse ideeën over economische marktwerking beter dan het nationaliseren van zorg, energie/nuts en openbaar vervoer? Of het garanderen van contant geld als betaalmiddel en bankzaken altijd dichtbij kunnen regelen?

Afschuiven op de ander

Zie in dat kader ook de vraag over digitalisering van het betalingsverkeer en het sluiten van bankfilialen aan Minister van Financiën; Sigrid Kaag (D66). Als antwoord begint deze over het opruimen van chemische wapens in Syrië en het voorkomen van oorlog tussen Israël en Libanon.

Ze is nota bene weggestuurd als – vanwege de chaotisch verlopen evacuatie uit Afghanistan – Minister van Buitenlandse Zaken. Bakt er momenteel niets van als Minister van Financiën. En wat betreft die rol bij het opruimen… op die zelfreflectie viel in 2020 al het nodige af te dingen.

Ondertussen maken de voetsoldaten van Kaag zich vooral druk om de omroep ON uit het bestel te krijgen. Door het verwijderen van ON uit het omroepbestel zal de polarisatie alleen maar toenemen. Belastinggeld dat alle Nederlanders gezamenlijk opbrengen zou daar niet toe mogen leiden.

Dat is het enige wat dan overblijft, omdat wat de verantwoordelijken voor het dagelijks besturen van ons land en / onze stad doen is wegkijken omdat ze niet beschikken over leiderschap. Ze meer voor eigen eer en glorie op het pluche lijken te zitten dan om de wensen en verlangens van de inwoners (hun kiezers) uit te voeren.

De heren en mevrouwen politici – en dat is landelijk en lokaal – gaan vooral voor de oplossing van hun eigen probleem. Namelijk te licht zijn voor de functie en daarom (in wezen ieder probleem) maar doorschuiven. Met uiteindelijk het resultaat, crisis op crisis op crisis.

Ook in Enschede

Als je kijkt naar de situatie in het huidige Enschede is er opnieuw discussie over de opvang van asielzoekers en het huisvesten van statushouders. Dit, terwijl de gemeenteraad november 2022 al heeft gezegd geen asielzoekers. Maar is er nu toch de opening om statushouders te huisvesten in woningen die er voor de eigen inwoners al niet zijn.

En wat betreft die asielzoekers, als de ondernemer op het Vliegveld een deal sluit met het COA dan is de opvang asielzoekers ook gewoon een feit. Dit bleek al uit de beantwoording artikel 35 vragen uit december 2021.

Wederom een scherp ‘polariserend’ debat waarin de gemeenteraad nogmaals de wens van de inwoners (n.l. een NEE tegen opvang asielzoekers en huisvesten statushouders) zal negeren is dan ook ongetwijfeld weer aanstaande. Een debat wat vervolgens ongetwijfeld ‘uit coalitiebelang’ in de kiem wordt gesmoord door voorzitters van dezelfde kwaliteit en politiek signatuur als het B&W van de gemeente Enschede.

Zie wat dat betreft de lokale artikel 35 beantwoording op vraag  9. Het is aan de gemeenteraad of en welke kaders zij ons wil meegeven, dan wel slechts wilt volstaan met een principe uitspraak (ja of nee) over de opvang van asielzoekers. En wat wordt gezegd in de eerdere beantwoording dat het COA desgewenst overeenkomsten met de eigenaar kan afsluiten.

Zo zal er dus weer een democratische meerderheid worden gecreëerd en hebben de inwoners het nakijken. Anders gezegd; zij hebben met hun stem deze democratische meerderheid gecreëerd.

Enkel door echte keuzes te maken en te verbinden zal er echte verandering kunnen worden bewerkstelligd. En dat daarbij het vertrekpunt verschillend is; dat is evident aan de huidige gepolariseerde situatie.

Links + rechts voor gezond Nationalisme

De door de mij gerespecteerde en zeer gewaardeerde Sid Lukkassen schreef een geweldige column. Daarin stelt Sid dat wat hem betreft Laurens Buijs de linkse politieke kerk moet verlaten en zich consequent bekeren tot de rechtse zijde.

Persoonlijk begrijp ik volkomen wat Sid bedoeld. Begrijp ook wel dat hij dit zegt. En misschien omdat ik wat verder van de echt actieve politiek af sta en veel mensen ontmoet die het in de kern gewoon met ons eens zijn. Heb ik een nuance en denk dat we nog wat geduld op moeten brengen.

Want mensen als Laurens Buijs zijn nog niet – en zullen het waarschijnlijk ook nooit – (wat dan in alt-right heet) geredpilled. We moeten accepteren dat wij Nederlanders nu eenmaal niet van die hardliners zonder compromissen zijn.

De glorietijden van weleer, met ontdekkingsreizen in de hoop op snellere verbindingen, nieuwe handelscontacten en producten hebben we ook niet kunnen bereiken door compromisloos te zijn

Voor mij is in die zin in de loop der jaren wel heel duidelijk geworden dat je de nationalistische beleving zoals in Vlaanderen ook niet één op één kunt vertalen naar die in Nederland. We zullen meer moeten samenwerken vanuit overeenkomsten.

Het moet beter

Met een peiling als deze schiet Nederland en de Nederlander ook niets op! Is het voor ‘links’ continueren wederom genoeg om te kunnen winnen. Door het blijven polariseren en extreem ‘rechts’ hier en daar wat uit te sluiten kunnen ze vervolgens gewoon weer jaren door.

Dit terwijl als er in het nationaal belang een goede uitslag wordt gerealiseerd er een politieke patstelling ontstaat met een regeringscrisis als resultaat.

Persoonlijk zie ik het ‘links’ en ‘rechts’ in de huidige politiek meer als een soort van oude politiek. En niet meer toepasbaar in wat wellicht een nieuwe ‘politieke’ zuil kan worden. Het is dan ook niet de links of rechts vraag. De vraag zou moeten zijn, “wat is in het belang van Nederland of de Nederlander”.

Woketeers

Durf gewoon te handelen en te kiezen volgens een gezond Nationalisme. Ik vraag me ook meer en meer af, of de huidige woke-generatie niet het resultaat is van flower-powers en liberale vrijdenkers uit de jaren ‘70 en ‘80.

In wezen moet je namelijk medelijden hebben met deze globalistisch denkende woke-generatie met hun permanente canceldrang, hun woedende taalpolitie, hun tere zielen, intolerantie en gebrek aan nieuwsgierigheid.

‘Woke’ is in die zin een ideologie dat zich gedraagt als een soort religie. En religies sluiten soms anderen uit. Hoe de islam tegen bijvoorbeeld LHBTI+ aankijkt is bekend. En dat paus Franciscus zich kortgeleden nog heeft uitgesproken tegen de criminalisering van homoseksualiteit.

In veel Afrikaanse landen zijn vragen over moraliteit en seksuele identiteit een politiek beladen onderwerp. Van de 69 landen wereldwijd waar homoseksualiteit strafbaar is, is ongeveer de helft Afrikaans.

Zie het gemak waar mensen en hele groeperingen nu weer als extreem-rechts worden aangeduid. Dit nadat veel van deze mensen eerst al jarenlang zijn uitgemaakt voor racist, fascist, Nazi, Islamofoob of antisemiet.

Het zijn allemaal etiketten die je als andersdenkende krijgt opgeplakt als argumenten niet met valide tegenargumenten kunnen worden weerlegt.

Ik begrijp dan ook de terughoudendheid wel van mensen als Laurens Buijs. Hij is nog nieuw binnen de te bouwen nieuwe zuil van wakkere mensen. Heeft nog niet door dat de herverdeling van kapitaal (c.q. inkomens nivellering) alleen aan de kleine kring globalistisch-bevoordeelden voorbij gaat.

Zuinig op elkaar

Het verheffen binnen wat vroeger de sociaal democratie was, opklimmen in de zin van opleiding, meer status, aanzien, rijkdom en bezit dan je ouders. Dat is in het huidige globalistische denken  neerbuigend doen en neer te kijken op waar je roots liggen.

Terwijl ook juist dit de groep is die als eerste de schaduwkanten is gaan ervaren van de beslissingen die worden genomen door de nazaten die ze heeft voorgebracht. Het is dan ook juist deze groep voortgebrachten die polariseert en neerbuigend doet over hen die andersdenken.

Zij willen ons, het volk controleren op elke € 100,-. Maar in EU verband hebben deze globalisten zelf niet genoeg aan een inkomen van ruim € 10.000,- / maand. Werd bij de vicevoorzitter Eva Kiala (en haar partner Francesco Giorgi) van de EU ‘sociaal democraten’ (waar ook de PvdA deel van uitmaakt) € 150.000 aan contanten gevonden. Haar vader werd zelfs gepakt met enkele honderdduizenden euro’s aan contanten in een koffer.

En waar een ombudsman andere rechtsbescherming geniet dan de man van de ombudspolitiek. Het maakt wederom duidelijk dat een politicus als ombudsman, waarbij de volksvertegenwoordigende taak met stip op nummer één staat. Benaderbaar, altijd bereikbaar en denken in oplossingen, niet in problemen. Daar moeten globalisten en het politieke deel van het OM niets van hebben.

Concluderend

Het is dan ook vooral van belang dat we zuinig zijn op wakkere en wakker wordende mensen. Binnen onze democratische Nederlandse rechtsstaat het publieke debat, waarin tegengestelde meningen gecommuniceerd worden blijven aangaan.

Hoopgevend in die zin ook de lach op de gezichten van Wybren van Haga en Thierry Baudet. Dit naar aanleiding van een slim gestelde vraag door Wybren van Haga na een geweldige bijdrage van Thierry Baudet. Kijk en zie hoe Thierry Baudet weer helemaal ‘on fire’ was en eindelijk weer laat zien waarom hij uniek en niet te evenaren kan zijn.

Maar vooral ook, juist NU samenwerken op basis van overeenkomsten. Voorkomen dat ‘links’ enkel hoeft te continueren om te (blijven) winnen. Aan een uitslag tijdens PS2023 op basis van deze voorspelling hebben we echt helemaal niets!

Maar vergeet dan ook niet:

Het stopt pas als wij willen dat het stopt. We kunnen ze gewoon wegstemmen. Het daarom van belang om in beweging te komen. We zijn het aan onze voorouders en kinderen/kleinkinderen verplicht.

Alleen als iedereen in beweging komt en tijdens de PS2023 stemt op – in alfabetische volgorde – BVNL, FvD, JA21 of de PVV is genoeg. Zij die nog twijfelen, voor mijn part op de Boer BurgerBeweging, of zo wordt inmiddels duidelijk, een van de mooie lokale initiatieven en verbindingen.

Dan kunnen we het tij keren. Alleen als het volk stemt, dan wint het volk.

Dus mensen, allez hop naar de stembus PS2023!

NL in Nood vlag

NLinNood heeft een eigen vlag ontworpen en vervaardigd. Niet omdat we de omgekeerde vlag intimiderend vinden maar omdat we er aanstoot aan nemen of omdat het een Duitse vlag is.

Nee, gewoon volgens de democratie en in het kader van keuzevrijheid. Wil je de vlag bestellen? Mail naar……..

#NLinNood #WegMetDitKabinet

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!