De uitleg die we zagen op 17 augustus tijdens het debat over het overhaaste vertrek uit Afghanistan door Kaag (D66), Broekers-Knol (VVD) en Bijleveld (CDA) was wat mij betreft tekenend voor de rol die deze partijen hebben gehad in de jaren dat onze militairen uitgezonden werden naar Afghanistan.

Nederlandse militairen namen sinds 2002 deel aan verschillende missies in het land. Ze hielpen van 2002 tot 2021 mee aan de veiligheid in Afghanistan en werkten vooral in de provincie Uruzgan en later in Kunduz.

Na de Sovjetinvasie in 1979 en het vertrek van het Rode Leger in 1989 was Afghanistan verandert in een slagveld. De Taliban, van 1996 tot 2001 regeerden zij in Afghanistan maar na 9/11 werden ze uit het straatbeeld verjaagd omdat het Afghaanse Taliban-regime onderdak bood aan het brein achter die aanslagen, Osama bin Laden.

D66 heeft altijd een wisselende en weifelende houding gehad. Niet vreemd dus dat la Kaag ook nu weer vroegtijdig wegging. De VVD en het CDA zijn altijd voorstander geweest. Het kabinet Balkenende IV moest er in 2010 echter over aftreden. En in 2011 was het gedoogpartij PVV die de missie Kunduz (2011 – 2013) niet steunde en het VVD/CDA-kabinet oppositiepartijen over de streep moest trekken. Dat lukte, maar met strenge voorwaarden van vooral GroenLinks en de ChristenUnie. Zo mocht het alleen een ’trainingsmissie’ zijn en geen ‘vechtmissie’.

Over de Kunduz missie werd in 2020 al geconcludeerd ‘voortgang trainingsmissie in Afghanistan te rooskleurig voorgesteld’ en de kamer onjuist was geïnformeerd. Toenmalig minister Stef Blok (VVD, Buitenlandse Zaken), Ank Bijleveld (CDA, Defensie), Sigrid Kaag (D66, toen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Ferd Grapperhaus (CDA, Justitie en Veiligheid) noemden de conclusies in een brief aan de Tweede Kamer ‘ernstig’. Ze vonden het onderzoek een reden voor het kabinet ‘de hand in eigen boezem te steken’.

Dezelfde Ank Bijleveld komt tijdens het debat na veel euh….. tot ‘first things first’. Sigrid Kaag, als vervanger van Stef Blok zegt dat ‘alle mensen met kennis van zaken zijn ingezet voor de crisisbeheersing’ en Ankie Broekers-Knol ‘verzekerd ruimhartigheid’. Dat Ankie’s ruimhartigheid gelijk staat aan een definitief verblijf is de laatste jaren overduidelijk bewezen. Zelfs de zogenaamde ‘veiligelanders’ gingen het land niet uit onder haar beleid, zorgen vooral voor veel overlast en leggen grote druk op het asielsysteem.

Gedurende het debat met ‘de drie’ werd steeds duidelijker, de enkele tolken die niet veilig zouden zijn omdat ze hebben gewerkt voor de vijand zullen vele duizenden worden. Duizenden waar niet duidelijk van is wie ze zijn, wat ze zijn, wat ze uiteindelijk willen. Aan het einde van het debat hebben ‘deze drie’ van het demissionaire kabinet toegezegd ‘alles in het werk stellen’ om niet alleen tolken maar ook Afghaanse chauffeurs, koks en beveiligers naar Nederland te halen. Ik vraag me af, laat je mensen voor je werken zonder dat je hebt vastgelegd wie ze zijn? De drie incompetente dames in het kabinet gaven nog wel aan dat er geen garanties konden worden gegeven omdat er ‘air cover’ van de VS moet zijn.

Laat duidelijk zijn, je kunt niet het hele Afghaanse volk helpen. Maar zorg wel voor de mensen voor wie je verantwoordelijk bent. En dat zijn in eerste instantie de Nederlanders en enkele geregistreerde arbeidskrachten waarvan je weet dat ze betrouwbaar en loyaal zijn. Want je hebt deze mensen toch niet zwart betaald, je hoort toch exact te weten hoeveel Afghanen er precies voor Nederland hebben gewerkt?

Deze steekbaarden en stamhoofden lachen zich suf om dit vertoon van westerse zwakte. Want het zijn niet alleen ‘de drie’ incompetente dames van het demissionaire kabinet. Sleepy Joe Biden gaf aan ‘Wij moeten geen oorlog uitvechten die het Afghaanse leger zelf niet wilde uitvechten’. Hij gaf aan ‘Graveyard of empires’, de bijnaam voor Afghanistan omdat het geen wereldrijk lukte het land onder controle te krijgen. Hiermee impliceert hij dat ook onze 25 militairen zijn gestorven voor een kansloze missie.

De VS vertrok uit Afghanistan zonder plan, geen juiste ‘intelligence service’ meer, chaos, achterblijvers in paniek. Kortom: een ramp in alle opzichten. En Kaag geeft nog aan, ‘air cover’ en ‘de Amerikanen die de luchthaven runnen’. Zoveel openlijk vertoon van zwakte en nog anderen de schuld geven van eigen falen.

Niet eens in staat de Nederlandse staatsburgers op een snelle en efficiënte wijze naar Nederland te halen. Niet in kaart hebben welke mensen je hebt ingehuurd en die loyaal en betrouwbaar zijn. Mensen die je bij hebben gestaan, wat mij betreft ook mensen die jij nu bij zou moeten staan. En ook enkel en alleen degene waarvan de direct betrokkenen hebben aangegeven, loyaal en betrouwbaar te zijn. Regel gewoon waartoe je al op 3 juni door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer bent opgeroepen te doen.

Breng wel de aantallen in mindering op de aantallen die nog steeds wekelijks ons land binnenkomen. Mensen die níets voor Nederland hebben betekend en zullen betekenen, behalve dan een kostenpost op de begroting en meer onveiligheid. Verhoog ook de uitgaven voor ons leger naar minimaal 2% BBP. Bedenk daarbij dat versterking van ons leger niet alleen gaat om zwaar materieel. Zet ons eigen bedrijfsleven daarom in voor hoogwaardige technologische systemen en kennis over alle vormen van digitale oorlogsvoering.

Zorg voor meer ‘zelfredzaamheid’. Toen de Amerikanen nog ‘betrouwbare’ bondgenoten waren wist je het tenminste. De Amerikanen roken olie en, Boem! Het Midden Oosten is dan ook al decennia lang een kruitvat waar het lont al in zit. De rode draad is: religie, olie en dictators die worden gesteund door Amerika of Rusland.

Het mechanisme cq strategie in landen als Afghanistan is echter overal hetzelfde. Oliegeld uit Saoedi Arabië, de Golfstaten, Iran en in toenemende mate ook Turkije voor de bouw van moskeeën, koran in het onderwijs, beurzen voor studies in bv Medina. Zo worden de Mohammedanen overal ter wereld constant geïndoctrineerd en vergiftigd met de extreme vormen van de Islam.

Het zijn mede deze grensoverschrijdende kwesties waarom je sterke en soevereine naties nodig hebt om de eigen veiligheid en soevereiniteit af te dwingen. Doordat de EU een samenraapsel is van landen die niet op elkaar lijken en de EU zelf een anti-democratisch experiment is werkt dit bureaucratisch moloch niet. En zal het nooit gaan werken ook. Het praten in EU-taal is dan ook vooral gebaseerd op verdeeldheid en een samenraapsel van diverse uiteenlopende belangen.

Daarom moet je nooit vage begrippen als ‘mensenrechten’, ‘discriminatie’, ‘gelijke rechten’ of ‘democratie’ tot kernstuk maken van buitenlandse politiek. Het succes van de buitenlandse politiek (en geopolitiek) van China is juist dat ze geen militaire kracht gebruiken maar economische middelen…..

Geopolitiek is namelijk niets meer of minder dan als land je economische en veiligheidsbelangen verdedigen. Geopolitiek gaat niet over de strijd voor vrijheid en democratie, hoe graag we dat ook willen. Geopolitiek gaat over invloed, schaarste en stijgende grondstoffenprijzen.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland is het waard!