De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Rondkomen met je inkomen

Constaterende dat:
– Als gevolg van de Corona / Covid 19 zullen er mogelijk veel mensen financieel, psychisch en lichamelijk steun
– De reguliere vraag om steun voor veel vormen van steun overvol is.
– De extra steun als gevolg van Corona / Covid 19 een tijdelijk karakter zal hebben.
– Door aan de voorkant al gelijk proactief te werken wordt voorkomen dat mensen gebruik moeten maken van het gehele ambtelijke apparaat.

Overwegende dat:
– De diciplines waar naar verwachting het meeste vraag naar is moeten een plek krijgen in het slagvaardige na-corona team:
* Opvoeding en Educatie
* Schulden
* Jobcoach
* Werk en inkomen
* Ondernemersloket / adviseurs
* Sport en welzijn
– Het na corona team de reguliere vraag om steun moet ontlasten
– Het na corona team alleen een intake doet en op basis daarvan binnen 2 werkdagen een routing oplevert aan de aanvrager.
– Het na corona team een warme eerste overdracht doet naar de eerste stap zoals benoemd in de routing
– Het na corona team doet binnen één maand na de doorverwijzing een bij de inwoners waaruit blijkt of de steunvraag succesvol is afgerond of op korte termijn afgerond kan worden.
– De conclusies uit de navraag worden verwerkt in het persoonlijke dossier
– Op basis van de conclusie rapporteert het na corona team aan de programma directeur of sluit het dossier
– Het na corona team een bespraring oplevert doordat voorkomen wordt dat deze mensen gebruik hoeven te maken van het gehele gemeentelijk ambtenarenapparaat.
– Alle activiteiten moeten vanzelfsprekend voldoen aan de AVG richtlijnen.

Draagt het college op:
– 3 na Corona teams samen te stellen met daarin de diciplines zoals omschreven.
– Deze teams samen te stellen uit ambtenaren die reeds werkzaam zijn binnen de gemeentelijke organisatie.
– In het eerste kwartaal van 2021 te komen met een uitgewerkte business case en deze aan de raad voor te leggen.

4 voor: PVV, EA, Groep Versteeg
35 tegen: