De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Programmabegroting 2019-2022

Constaterende dat:
– Dat het college voornemers is 225 honden uitlaatplekken te vervangen door afvalbakken.
– De honden bezitters samen € 910.000,- aan honden belasting betalen, waarvan slechts 14 % in 2019 daadwerkelijk zal worden besteed aan voorzieningen voor honden,
– Andere dieren bezitters geen extra belasting betalen voor hun dieren.
– Het nog maar de vraag is of er daadwerkelijk wordt bezuinigt.

Overwegende dat:
– Door het verwijderen van de honden uitlaatplekken de ontlasting op de stoep en straat toe zal nemen.
– De mogelijke bezuiniging minimaal is t.o.v. de opbrengst hondenbelasting.
– We te weinig handhavers hebben om de opruimplicht werkelijk te handhaven.
– Dat Mieke Oude Munnink een petitie met bijna 1500 handtekeningen heeft overhandigd aan de stedelijke commissie voor behoud van de hups;
– Ook de Wijkschouw Velve Lindehof per brief heeft gepleit voor behoud van de hups;
– Het, indachtig het Enschede Akkoord, van groot belang is om de stem van inwoners mee te nemen in besluitvorming.

Draagt het college op:
– Dekking te zoeken om de honden uitlaatplekken te laten bestaan.

16 voor: SP, GL, CDA, PVV, EA, DPE, Groep Versteeg
23 tegen: BBE, D66, VVD, PvdA, CU, DENK