De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Het raadsvoorstel “Evaluatie maatregelen illegale bijplaatsingen”

Constaterende dat:
– Op 18 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten een aantal maatregelen in te voeren die illegale bijplaatsingen van afval in Enschede moet terugdringen.
– Op Dolphia het plaatsen van afvalcontainers heeft geleid tot het illegaal bijplaatsen van afval door mensen van ver buiten het Dolphia.
– Er zelfs, door de anonimiteit, sprake was van het dumpen van afval van wietplantage(s)

Overwegende dat:
– De kosten van handhaving op illegale bijplaatsing, door de extra inzet en het structureel maken van twee extra handhavers, stijgen naar € 308.500.
– Er al een uitbreiding van milieupleinen is geweest zonder dit met de raad te evalueren
– Illegale dump in het buitengebied zou kunnen verminderen door de mogelijkheid om 2x per jaar anoniem en onder toezicht grof afval aan te laten leveren

Draagt het college op:
– In kaart te brengen wat de kosten zijn om op 10 plekken in onze gemeente 2x per jaar tijdelijk afvalcontainers te plaatsen waar onder toezicht en anoniem grof afval kan worden aangeleverd.
– In kaart te brengen wat de kosten zijn om het stortquotum (bij afvalbrengpunten) uit te breiden van 75 naar 150 kilo.
– Tot de uitkomst, bespreking en beslissing van bovenstaande punten niet over te gaan tot structurele inzet van extra handhaving.

4 voor: PVV, PE, Groep Versteeg
35 tegen: BBE, D66, VVD, CDA, GL, PvdA, SP, CU, DENK, EA