De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Gemeentebegroting 2021-2024

Constaterende dat:
– De financiering van de Bed-, Bad- en Broodregeling door de gemeente zelf moet worden betaald.
– De Bed-, Bad- en Broodregeling is in wezen onderdak bieden aan illegalen.
– De deel uitgeprocedeerde asielzoekers bevinden zich al decennialang in een uitzichtloze situatie en ze komen niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning.
– De Bed-, Bad- en Broodregeling met begeleiding voor de resterende uitgeprocedeerde asielzoekers in 2018 is verlengd met de intentie nog een ultieme poging te doen voor een duurzame oplossing.

Overwegende dat:
– Het ook na verlening van de Bed-, Bad- en Broodregeling met begeleiding niet is gelukt om voor de uitgeprocedeerde asielzoekers in de huidige leef- en opvanglocatie een duurzame oplossing te vinden.
– Een ieder recht heeft op duidelijkheid.
– Er ondanks de brede inzet geen enkele duidelijkheid is of er een duurzame oplossing mogelijk is voor deze mensen in de huidige leef- en opvanglocatie
– Ongemakkelijke waarheden benoemen op een respectvolle en open manier zijn beter dan halve maatregelen die in deze uitzichtloze situatie telkens worden genomen.

Draagt het college op:
– Om voor het einde van de jaar te komen met een einddatum voor de Bed-, Bad- en Broodregeling met
begeleiding.
– Om te zorgen dat deze einddatum voor einde eerste kwartaal 2021 is.

8 voor: VVD, PVV, DPE, Groep Versteeg
31 tegen: