Waar het door komt is mij als ex roker onbekend. Is het door een krantenartikel ‘zwarte gat’ of toch het effect van een aangeleerde techniek van het boek geheugenpaleis dat ik eens heb gelezen? Of deze vlieg in de raadszaal van de gemeente Enschede.

Feit is dat afkicken – van welke verslaving ook – heftig is. De afkickverschijnselen zijn zo heftig dat je grote risico’s loopt. Je lijf krijgt een enorme opdonder als het ineens niet meer z’n dagelijkse dosis binnenkrijgt. En ook geestelijk is afkicken zwaar: je kunt bijvoorbeeld somber, angstig of onzeker worden, of soms zelfs psychotisch worden.

Begroting

Afgelopen maandag was de eerste begrotingsvergadering in de Enschedese gemeenteraad. Het is dan – in deze nieuwe – het college van B&W dat de – nieuwe – gemeenteraad vraagt om instemming voor de gemeentebegroting 2023-2026. Dat is ook altijd een moment om het college te ondervragen over resultaten en de begroting waar nodig aan te passen middels het indienen van moties of amendementen.

Daarnaast lag er nog de financiering van de lokale omroep 1Twente Enschede en een drietal moties betrekking hebbende op de opvang en huisvesting van asielzoekers cq statushouders. De PVV had de motie ‘Raad aan zet in asieldossier‘, de VVD ‘Geen asielopvang meer in Enschede’ en FvD tot nu toe wat  flets en onzichtbaar in de Enschedese raad de motie ‘Gescheiden huisvesting alleenstaande mannelijke asielzoekers‘. Kortom, om de GroenLinks woorden uit te leggen: ‘de slechte mensen tegen de goede mensen’.

Door de contacten voor aanvang van de raadsvergadering ben ik vol goede moed gaan zitten. Keurig – zoals eerder aangegeven ondanks de dure tijden wat extra chips en nootjes ingeslagen – om 16.00 uur alles in gereedheid.

De Vlieg

Dan nog terug naar de vlieg. Vliegen maken deel uit van de groep der tweevleugeligen. Ook muggen behoren tot de groep tweevleugeligen. De tweevleugeligen komen wereldwijd voor en worden vertegenwoordigd door honderdduizenden soorten, die in verschillende vormen voorkomen en een breed scala aan levenswijzen hebben. De groep vliegen bevat 120 families. De meest bekende vlieg is de huisvlieg.

De strontvlieg, benoemd door de PVV behoort tot de familie drekvliegen. De huisvlieg behoort dus wel tot de dezelfde groep tweevleugeligen. Maar zijn in die zin geen familie van elkaar. Misschien wel te vergelijken met – om het politiek te houden – Kauthar Bouchallikht van GroenLinks en Fleur Agema van de PVV. Beide mens, beide vrouw maar geen familie.

Nu heb ik mezelf ook wel eens een vlieg gevoeld. Een raadszaalvlieg. En laten we wel zijn, een vlieg – ook in de raadszaal – ben je ook liever kwijt dan rijk. Maar wat een niveau zeg.

Wel vele miljoenen verder. Maar deze bestuurders simpelweg laten komen als het gaat om de met veel bombarie – 5 jaar geleden – aangekondigde De Kop van de Boulevard. Inmiddels wel als de begroting is aangenomen (hoe toevallig) het bericht dat de gemeente en de projectontwikkelaar uit elkaar gaan. De Kop – in deze vorm onmogelijk te ontwikkelen – een van de onderwerpen waar ik vanaf mijn aantreden als raadslid ook politiek zeer kritisch op was. Dit altijd ben blijven volgen. De mededeling dat de gemeente en de projectontwikkelaar uit elkaar gaan was voor mij – enkel het moment dan – geen enkele verrassing. Vanaf het begin was deze ontwikkeling al gedoemd te mislukken. Dat het niet in de begroting – waar dit echec wel degelijk gevolgen voor zal hebben – is meegenomen is politiek gezien nog wel uit te leggen. Het wederom schenden van de actieve informatie plicht naar de raad is echter wel een politieke doodzonde.

Waar ook niets over werd gezegd. De bewierookte MultiFunctionele SportAccommodaties dat inmiddels ‘on hold. staat. Niets over de status van de megalomane huiskamer van de stad aangezien de Bibliotheek-plannen ogenschijnlijk toch niet doorgaan. Niets – behalve een eenmalige fooi gereserveerd in het investeringsfonds – en een klein kranten artikel (ook) 2 dagen na de begroting – over het zwembad De Brug. Laat staan over de status van welk zwemwater dan ook. Maar wel proberen extra geld te ritselen – zonder onderbouwing of visie en zonder exploitatieplan – voor tot nu toe onrendabel bevroren water.

Geen vraag of motie om inzichtelijk te maken waar in deze begroting rekening is gehouden met het niet uit kunnen voeren van verschillende projecten. Dit omdat de landelijk overheid het geld – dat wel beschikbaar is – niet kan uitgeven. Dat dan door de financieringssystematiek wel gevolgen heeft voor de financiering van gemeenten. Geen opmerking over het in de begroting fietsen van de laatste pagina. Een pagina 258 met de kop, Strategic Development Goals. Wat is dit en wat heeft dit voor consequenties.

Wat dan wel? Wel, activistische tranen van GroenLinks omdat niet iedereen over wil gaan op de vega. En dus nu oproept te helpen voor een tegenaanval. Wat voor BBE weer een reden was om een zeg maar VVD bitterballen motie te maken die dan uiteindelijk wordt ingetrokken. Wel een ‘landmark’ motie voor een Enschede herkenning – dus ook een 140 meter hoge windturbine – langs de A35, N18 of een andere prominente locatie. Maar niets doen aan de herkenning en binnenkomst van Enschede.

Daar moeten we het doen met een gesubsidieerde coffeeshop op het stationsplein die – door inzet van de cultuur lobby – wordt gedoogd. Om vervolgens vitrine reclame voor vergunde smartshops en coffeeshops – die wel precario betalen – te verbieden. En de SP fractie voorzitter die strafrechtelijk activistisch handelen downsized. Want de banden van de SUV’s worden niet lek geprikt maar laat deze activist leeglopen.

Meneer de fractievoorzitter van de SP. Het gaat om een overtreding volgens artikel 350 van het strafrecht: Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Het meest schokkend kwam echter van een wethouder die ik als persoon erg waardeer. Wellicht dat het vooruitzicht – een fusie GroenLinks/PvdA – de beste man in verwarring brengt. GroenLinks (en ook D66) dat elke vorm van crimineel- of overlast gedrag van asielzoekers of statushouders afdoet als ‘één incident’. Of zoals de voorvrouw van de partij van wethouder Arjan Kampman zegt ‘en dat er wat dingen zijn gebeurd’.

Maar het lijkt wel of de beste man zichzelf niet meer in de hand heeft. Hoe kun je terechte zorgen over de opvang van 60 – wat de wethouder uiteindelijk ook toegeeft – overwegend vrijgezelle Afrikanen en Mediterranen afdoen met ‘so what’. Oprechte zorgen omdat het voornemen was de opvang – 20% is reeds uitgezet, en dus telkens wordt aangevuld tot 60 – te organiseren in de directe omgeving van een kinderspeelplaats (FunZone) .

En dit afdoen enkel afdoen met ‘so what’. Of zijn bijvoorbeeld deze reacties ook ‘pissen op onze stad’. Dit is juist wat een vorige Burgemeester noemde schandvlek. Dit is wat je Enschede en de Enschedeërs niet aan mag doen! Het is wel een van de redenen waarom de PvdA ook in Enschede inmiddels is gemillimeterd.

En nu, nadat (niet de) BurgerBelangen Enschede, de PvdA voor het motie karretje heeft gespannen en de belofte aan Lonneker is verbroken. Zullen ze in Lonneker vooral terug denken aan de tijden dat ze nog wel een zelfstandige gemeente (1)  (2) en (3)  waren.

Het positieve

Dat waren een tweetal moties. Een tweetal moties ingediend door het lokale BurgerBelangen Enschede. Twee moties die ik zie als compliment. Geweldig dat zij toch geïnspireerd zijn door een tweetal moties waar ze in een vorige periode tegen stemden. Een betrof het nu wel toekennen van structurele subsidie voor 1Twente. Een amendement van eenzelfde strekking werd in de vorige periode tijdens de begroting 2022-2026 nog weggestemd door de (toen nog vijf) coalitiepartijen.

De tweede betrof activiteiten 700 jaar stadsrechten in 2026. Zomaar geïnspireerd op de motie canon van Enschede met eenzelfde doel datum…. 2026. Mooi dat ‘deze vlieg’ dan toch hier en daar een luchtje heeft kunnen achterlaten. Maar vooral – alles beschouwend – de bevestiging dat de door mij ingeslagen weg een juiste is. Het nu een kwestie is van deze duurzaam en toekomstbestendig maken.

NL in Nood vlag

NLinNood heeft een eigen vlag ontworpen en vervaardigd. Niet omdat we de omgekeerde vlag intimiderend vinden maar omdat we er aanstoot aan nemen of omdat het een Duitse vlag is.

Nee, gewoon volgens de democratie en in het kader van keuzevrijheid. Wil je de vlag bestellen? Mail naar……..

#NLinNood #WegMetDitKabinet

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!