Kiezen tussen uit of voor. Welke keuze is het? Taaltechnisch is het allemaal correct. Kiezen vóór zou hooguit afvallen omdat er veelal een enkelvoudig woord volgt. Bij de crisisnoodopvang gaat het over maximaal 60 asielzoekers die op het moment van publiceren van deze column nog in de oude vertrekhal op Vliegveld Twenthe verblijven.

Schurft en piemel zwaaien

Op 24 oktober werd al duidelijk dat B&W van Enschede de crisisopvang voor asielzoekers binnen de gemeentegrenzen wilde houden. Op het moment dat volgens afspraak de crisisopvang zou moeten worden beëindigd. Er brak hoe toevallig schurft uit onder de bewoners van de oude vertrekhal van Vliegveld Twenthe. En moesten een onbekend aantal mensen onder medische behandeling worden gesteld en werd het vertrek met minstens een week uitgesteld.

Wat ook gebeurde, zo bleek tijdens het debat op 24 oktober in de Enschedese gemeenteraad: één van de asielzoekers was betrokken bij wat ook D66 noemt een incidentje. Een klein kind werd geconfronteerd met een met zijn piemel zwaaiende asielzoeker.

Maar, zo blijkt nu. Het gezin dat werd geconfronteerd met een piemel zwaaiende asielzoeker kreeg haatreacties over hen heen. En vanwege de vele haatreacties richting de familie is zelfs besloten om het bericht te verwijderen. Het is om je kapot te schamen! In wat voor land, in wat voor stad leven we?

Eén incident!

Een partij als GroenLinks (één incident), D66 – met in Enschede Mascha Baas als woordvoerder – ze willen lokaal en landelijk de realiteit van een te grote instroom niet onder ogen zien. Landelijk – maar ook in Enschede – komt daarbij dat de CU – in Enschede wel deel uitmakend van de coalitie – een geweten probleem heeft als het om opvang en asiel gaat. Het is dan ook de vraag welke ruimte krijgt de lokale CU. Zowel in haar eigen geweten als binnen de landelijke koers.

D66 kan daardoor in Enschede het politieke spel over de hoofden prima spelen zonder zelf in gewetensnood te komen. Zij maken immers geen deel uit van de coalitie. En de als het op stemmen aankomt, hebben, als het gaat om het onderwerp opvang- en statushouders, de tegenstanders met een krappe 20 tegen – 19 voor, een meerderheid. We hebben dit ook reeds gezien bij de open brief asielopvang van D66, VOLT, GroenLinks, SP en de Partij van de Dieren. Met het daaropvolgend debat ‘wij zijn goede mensen’.

Zwaard van Damocles

De overeenkomst met de landelijke politiek is er dan ook. Als het binnen de coalitie niet lukt om duidelijke afspraken te maken – of geen afspraken en vrije keuze -, dan zal dit opvang- en statushouders dossier als een zwaard van Damocles boven de coalitie blijven hangen. Landelijk en in mijn eigen Enschede. In ons Enschede!

Waar de politieke crisis het eerst uitbreekt is dan ook maar de vraag. Mocht het landelijk zijn zal er ongetwijfeld een doorwerking zijn. De Enschedese coalitiepartner VVD zal immers landelijk met verkiezingsbeloftes komen. Ongetwijfeld verkiezingsbeloftes die haaks zullen staan op wat de lokale coalitiepartners PvdA en de CU voor ogen hebben als het gaat om opvang- en statushouders.

Wil het CDA daarentegen nog serieus mee willen doen zal ze ook meer voor Nederland en de Nederlanders moeten kiezen. Dus een meer VVD-geluid voor wat betreft opvang- en statushouders. De gebeurtenissen in ‘Tubbergen/Albergen’ aangaande opvang en afspraken met het COA – als belangenbehartiger van rijksbeleid – zullen aan de lokale Burger Belangen Enschede toch niet voorbij zijn gegaan, naar ik aanneem?

De Burger z’n Belangen

De stadsdeelwethouder Zuid – waar de aangewezen locatie zich bevindt – duikt weg in dit debat. Dat kan omdat het niet zijn dossier is. Als stadsdeelwethouder heeft hij echter niet bepaald met vuur en zwaard gestreden voor de belangen van zijn stadsdeel. Jullie fractievoorzitter zal – ondanks misschien nog teleurstelling – nog duidelijker een keuze moeten maken en wellicht de teugels binnen de fractie van Burger Belangen Enschede wat aan moeten halen. Tenminste, als jullie je naam eer aan willen doen. Zie in dat kader ook de onrust bij het lokale ‘Keerpunt 22’ in Tubbergen. Inmiddels heeft ook onderneemster Beate Visser de partij gedag gezegd. De ‘Partij waait met alle winden mee’ zoals ze aangeeft. Maar dat doen jullie toch niet?

De nu door B&W aangewezen locatie opvang asielzoekers – veelal vrijgezelle mannen van niet Westerse afkomst, groot deel met Islamitische achtergrond – in nabijheid kinderparadijs en partycentrum voor Syrische bruiloften. Vooral ook in het hart van de toch al kwetsbare Wesselerbrink – het afvalputje van Enschede-Zuid – met misschien wel de grootste Syrisch Orthodoxe gemeenschap van Europa. De start is – zelfs de directe buren (kinderparadijs FunZone) waren niet op de hoogte –  is al vals! Ik kan daarbij sowieso, dit is een waardeloze locatie dan ook alleen maar onderschrijven.

Als de voortekenen niet bedriegen

B&W van Enschede lijkt zo concludeer ik op basis van de laatste ontwikkelingen de koppen te hebben geteld. En voorziet dat ze maandag worden terug gefloten door een meerderheid van de raadleden.

Het is nu voor de raadsleden die staan voor het belang van onze stad en de meerderheid van onze inwoners een kwestie van scherp blijven en vooral niet ziek worden!

De komende weken – inclusief de aangehouden motie van de PVV aanstaande maandag – zullen dan ook wel eens cruciaal worden. Landelijk als het gaat om, valt dit kabinet op het opvang- en asiel dossier. Of toch over een van de andere zelf gecreëerde ‘crisis’. In Enschede zal een breuk van de coalitie nog niet aan de orde zijn. Wel zal dit dossier – afhankelijk ook van de politieke slimheid van de oppositie – sfeerbepalend zijn waarbij de PvdA (en hun wethouder) kleur moeten bekennen. Blijft het pluche of ‘meer meer meer’ GroenLinks ideaal.

Ondanks de dure tijden dus maar wat extra chips en nootjes ingeslagen. Dit alles om het politieke theater wat intensiever te volgen. Het mooie is dan wel dat de zo gepropagandeerde multiculturele samenleving – en pogingen het te versnellen – is mislukt.

Maar onze kans gaat binnenkort komen. Wij, de Nederlanders zullen dan massaal moeten kiezen voor onze ‘maakbare samenleving’. Kiezen voor een partij of samenwerkende partijen met volksvertegenwoordigers die de wensen van het volk vertalen naar beleid.

Mij maakt het dan niet uit of het kiezen is tussen, uit of voor. Het is immer altijd WIJ!

NL in Nood vlag

NLinNood heeft een eigen vlag ontworpen en vervaardigd. Niet omdat we de omgekeerde vlag intimiderend vinden maar omdat we er aanstoot aan nemen of omdat het een Duitse vlag is

Nee, gewoon volgens de democratie en in het kader van keuzevrijheid. Wil je de vlag bestellen? Mail naar……..

#NLinNood #WegMetDitKabinet

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!