Vanaf het moment dat met name FvD opperde ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’, werd in mijn beleving ‘revolutie of burgeroorlog’ politiek gezien een open zenuw. Opvallend trouwens dat het niet FvD maar het NCTV was dat ‘burgeroorlog’ salonfähig heeft gemaakt in Nederland.

Na 4 jaar!! onderzoek (2018 – 2021) naar radicaal- en extreemrechtse activisten promoveerde Nikkie Sterkenburg en presenteerde ze haar proefschrift. Nikkie Sterkenburg’s gaf destijds bij Nieuwsuur aan dat ze het mogelijk achtte dat ‘sommige activisten’ in staat zijn tot het plegen van een aanslag: ze hebben wapens, nemen schietoefeningen en denken dat er een burgeroorlog komt.

Nikkie Sterkenburg is op basis van het onderzoek gelijk bevorderd tot plaatsvervangend hoofd analyse bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Maar wat is nu in mijn beleving eigenlijk het verschil.

Een ‘fluwelen’ revolutie is wat mij betreft een doel wat je wilt bereiken met burgerlijke ongehoorzaamheid. Een revolutie kan – in tegenstelling tot een burgeroorlog – dus ook zonder geweld plaatsvinden. Wat je doet is in wezen niets anders dan de ‘grote groep’ zwijgenden voorbij gaan. Vaak ook mensen die het vertrouwen in de politiek al tijden hebben verloren. Veelal niet eens de moeite meer nemen om te gaan stemmen. Niets anders dan in de NU situatie.

Het is dan ook niet zo dat een revolutie altijd wordt gedaan door een politiek gekozen ‘democratische’ meerderheid. Net als dat het dus zeker niet zo is dat de meerderheid het eens is met het huidige beleid.

Wat mij betreft is een revolutie dan ook geen plotselinge opstand van het volk. Maar het gevolg van het blijvend ‘politiek’ negeren van de groep die kritisch staan t.o.v. het gevoerde beleid en dat deze elkaar gaan vinden. Informeel gaan verbinden en uiteindelijk een redelijke massa vormen.

Je kunt je natuurlijk afvragen of de handelswijze en het communiceren zoals FvD (in deze in de persoon van Gideon van Meijeren) nu doet zo handig is. FvD ligt natuurlijk al onder een ‘politiek’ vergrootglas. Dit recentelijk versterkt door het Merel ‘fakenews’.

Gideon van Meijeren moet zich in mijn beleving meer bewust zijn dat hij wel een (prima) gekozen volksvertegenwoordiger en 2de kamerlid is. Niet de leider van een buitenparlementaire actiegroep. In die zin, zijn woorden doen er ECHT toe.

Ik heb nu zo objectief mogelijk wat relevante passages beluisterd. Daarbij meegenomen de reactie van Gideon van Meijeren op de publicatie op NOS.NL. Maar vooral ook de reacties van Sigrid Kaag en die van Mark Rutte. Mijn conclusie is dat de reactie van Sigrid Kaag en Mark Rutte totaal buiten proportie zijn. Geheel uit het verband gerukt en ik het niet de indruk dat ze de moeite hebben genomen werkelijk te luisteren waar deze podcast over gaat. En niet wat in welke context is gezegd. In plaats van de-escaleren is hun reactie enkel bedoeld om te escaleren.

Ik denk wel dat dat de politieke strategie van FvD in de 2de Kamer de nationaal ‘politieke’ zaak geen goed doet. Kaag en Rutte zullen ongetwijfeld weer kans zien hun eigen globalislische agenda te versterken. Hun eigen falen te verdoezelen. Zei zijn immers ook hoofdverantwoordelijk dat Vera Bergkamp door een politieke benoeming kamervoorzitter is geworden.

Deze ‘filosofische podcast’ zal door de elite partijen en hun partij opgeleide 2de ‘slaap’ kamerleden niet worden afgedaan als – zoals bij Femke Halsema’s oproep tot legaliseren harddrugs – filosofische borrelpraat.

Laten we ons echter vooral voor ogen blijven houden dat een burgeroorlog of revolutie ontstaat vaak als er ontevredenheid is over:
– moeilijke levensomstandigheden,
– sociale ongelijkheid,
– geen politieke inspraak,
– financiële moeilijkheden en als deze worden gezien als verspilling van de staat,
– de groep die kritisch staan t.o.v. het gevoerde beleid krijgen een overhand c.q. meerderheid.

Dit kabinet moet als het echt erger wil voorkomen aftreden. Alleen als het volk stemt, dan wint het volk.