Ondanks de winst van de SPD in Duitsland is bij elke verkiezing misschien wel de meest constante: sociaal democratische partijen als de PvdA worden gedecimeerd. En of de onderliggende reden van het aftreden en stoppen als kamerlid door Lilianne Ploumen de vrijage met het van huis uit activistischer en progressiever GroenLinks is, zal snel blijken.

Want los van de verschillen tussen de beide partijen geven de verkiezingsresultaten ook geen echte aanleiding tot fusie. De PvdA zal onder invloed van verwend nieuw elitair verder opgevreten worden door GroenLinks. GroenLinks, de club van Marxisten-Leninisten (GML), Mujahedin Khalq, RaRa en sinds kort met als extra toetje wat moslimbroederschap.

Gezamenlijke score PvdA & GroenLinks landelijk:
TK 1998: 56 zetels, respectievelijk 45 – 11
TK 2002: 33 zetels, respectievelijk 23 – 10 *
TK 2003: 50 zetels, respectievelijk 42 – 8
TK 2010: 43 zetels, respectievelijk 30 – 10
TK 2012: 42 zetels, respectievelijk 38 – 4
TK 2017: 23 zetels, respectievelijk 9 – 14
TK 2021: 17 zetels, respectievelijk 9 – 8

* deze verkiezingen waren op 15 mei 2002. Negen dagen na de moord (6 mei 2002) op Pim Fortuyn. De PvdA (met Melkert) toen 23 zetels en Lijst Pim Fortuyn 26 zetels.

Gezamenlijke score PvdA & GroenLinks in Enschede:
GR Enschede 2006: 18 van de 39 zetels, respectievelijk 15 – 3
GR Enschede 2010: 12 van de 39 zetels, respectievelijk 9 – 3
GR Enschede 2018: 8 van de 39 zetels, respectievelijk 4 – 4
GR Enschede 2022: 8 van de 39 zetels, respectievelijk 4 – 4

Het is voor mij sowieso steeds weer verbazingwekkend om te constateren dat er mensen in de politiek rondlopen waarvoor de (sociaal) democratie slechts een dun laagje vernis is. Even krabben en de tirannieke regenteske (of voor Enschede het textielbaroneske) komt tevoorschijn. Deze masterclass over de rol van de PvdA en Groen Links met betrekking tot de afschaffing van het referendum is in die zin ook een aardige. Luister vooral goed tussen minuut 1 t/m minuut 5.

De winnaars van de open grenzen, de tevredenen die het Nederlandse volk minachten. En de PvdA die steeds meer als bijwagen van de nieuwe elite functioneert. En ze lijken het zelf niet eens te zien. De tweedeling waar de sociaaldemocraten actief vanaf de jaren 60 hun bijdrage aan hebben geleverd.

Dit vanaf het moment dat de PvdA zich ging bemoeien met de arbeidsmarkt en arbeidscontracten. Weet u nog, voor de foute ‘gastarbeiders’ contracten. Gevolgd door de huidige socialistische idealen die zorgen voor nog meer tweedeling: klimaathysterie, subsidies, anti wit propaganda, immigratie, asielindustrie, multiculturalisme.

Inmiddels wordt de partij vooral gedomineerd door pseudo activisten en nieuw ‘tikkeltje elitaire’ liberalen die wegkijken bij moeilijkheden met een kleine kring bevoordeelden.

En natuurlijk, Joop had zijn jeugdzonden. Maar na de jaren van te veel sociaal (linkse) democratie is op eigen kracht opschuiven naar het Deens model voor de PvdA wellicht zo gek nog niet. GroenLinks dus loslaten. Je kunt niet blijven hangen in het ‘arme mensen zijn zielig verhaal’ waar je al ruim 60 jaar mee loopt te leuren maar de oorzaak niet wilt oplossen.

Of neem:
– Frans Timmermans (PvdA) – die het Brussels pluche al eerder verkoos boven lijsttrekkerschap van de PvdA – moet het doen met slechts ‘1000 miljard euro voor de green-deal’. Zie nu het draagvlak voor het ‘klimaatakkoord’, waaraan de ‘green-deal’ gekoppeld is en waarvan hij zegt die niet te willen laten vallen als we in een crisis terechtkomen. Want, het is essentieel voor de toekomst van Europa. En dan wetende dat de inflatie inmiddels boven de 10% is en dat met door de naweeën van de gecreëerde corona- en stikstof crisis alleen maar meer zal toenemen. Dit nog los van de belastingdruk die zal toenemen.
Sikko Mansholt (PvdA) was als Eurocommissaris voor Landbouw (1957) verantwoordelijk voor een Europees agrarische koers en deed landbouw richting Brussel voor de subsidies. Met gegarandeerde prijzen werd de productie in Europa flink opgevoerd. Door de exportsubsidies werden de deelnemende Europese landen belangrijke spelers op de wereldmarkt, terwijl niet-Europese producenten juist te maken kregen met importheffingen. Hierdoor een gigantische productiestijging maar ook steeds meer kritiek over de te grote productie en te weinig vraag dat al snel leidde tot ‘boterbergen en melk meren’. Vervolgens schreef hij in 1969 zijn Plan-Mansholt. Er moest direct gestopt worden met het winnen van nieuwe landbouwgrond en er moest een plan komen om een groot deel van de huidige landbouwgrond uit productie te nemen. Voor boeren die deze stap niet konden maken, moesten goede afvloeiingsregelingen beschikbaar worden gesteld. Sindsdien is het gemeenschappelijk landbouwbeleid steeds verder aangepast. Boeren ontvangen inkomensondersteuning waar in de loop der jaren steeds meer voorwaarden aan zijn gesteld. Denk aan milieueisen, voedselkwaliteit en dierenwelzijn.
Wouter Bos (PvdA) onder wiens leiding in 2013 de verhuurdersheffing tot stand kwam om de staatskas te spekken – met als gevolg dat de coöperaties de sociale huur woningen in de uitverkoop deden – en dan nu gillen om betaalbare (sociale) huurwoningen.
– Martin van Rijn (PvdA) – zijn eigen vader stapte destijds naar de pers om zich te beklagen over de mensonterende situatie in het verpleeghuis van zijn dementerende vrouw – die in het kabinet-Rutte II die grote hervormingen en bezuinigingen doorvoerde met minister Edith Schippers. Waarbij de wens was om ‘zorg dichter bij de mensen te brengen’ door taken over te hevelen naar gemeenten en fors te bezuinigen. Tot op de dag van vandaag lopen de tekorten in het sociaal domein (WMO) bij de gemeenten op.
– Lilianne Ploumen (PvdA) zelf die in 2013 een nieuwe subsidiepot ‘partnerschappen voor samenspraak en tegenspraak’ creëerde. Tientallen clubs kregen samen 185 miljoen euro per jaar om ‘waakzaam’ te zijn, te werken aan ‘pleiten en beïnvloeden’ en onder meer kritisch te zijn op het Nederlandse overheidsbeleid. De subsidiepot wordt nu beheerd door minister Kaag, die daarmee de grootste sponsor van actievoerend Nederland is geworden. Op deze subsidielijst onder meer milieudefensie en het COC.

Je moet dan toch in alle oprechtheid constateren dat van veel typische speerpunten van de sociaal democratie – bestrijding van ongelijkheid en verbetering van de sociaal economische positie van arbeiders/boeren – juist onder PvdA verantwoordelijkheid een puinhoop is ontstaan die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Zo zijn veel kleinkinderen van de oorspronkelijk PvdA-stemmers kansloos op de woningmarkt. Ook omdat de sociaal democraten het open grenzen beleid blijven steunen terwijl veel van onze mensen in financiële zin het water aan de lippen staat. Is er in Enschede zelfs een discussie over de eenmalige tegemoetkoming van € 800,- vanwege oplopende energiekosten. En dat onder verantwoordelijkheid van dé PvdA wethouder.

Het is dan ook echt aan de tijd dat ALLE PvdA-ers in gaan zien dat hun beleid grote gevolgen heeft voor de schatkist en daarmee onze verzorgingsstaat. PvdA-ers doen er goed aan te kijken naar de huidige stemmers van bijvoorbeeld de PVV. Als echte PvdA-er doe je toch gewoon een Meppel 2018.

Onze zorgvuldig opgebouwde verzorgingsstaat is niet alleen een sociaal en humaan systeem, het zorgt ook voor sociale vrede. Het gevaar van het open grenzen beleid is dat we straks een grote etnische onderklasse hebben en geen verzorgingsstaat meer om de ergste spanningen ‘af te kopen’.

De gigantische kostenpost per persoon die voor rekening komt van asielmigratie en familiehereniging voor migranten uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Pakistan en Turkije is ca. € 11.500. Let wel: per persoon, per jaar! Jaar in, jaar uit. Elke negen verblijfsjaren is dat € 100.000 netto kosten voor één persoon. Je komt dan voor 1e en 2e generatie samen snel op een bedrag in de orde van grootte van één miljoen euro uit. Hier het gehele rapport van Dr. Jan van de Beek die becijferde dat asiel-immigratie de Nederlandse staat in 2016 17 miljard euro kostte.

Nu kiezen voor de sociaal democratie volgens Deens model is een uitgelezen kans om een begin te maken – de ereschuld die de PvdA heeft aan het Nederlandse volk – in te lossen. Als de Nederlandse PvdA-politici niet het voorbeeld van de Deense PvdA volgen en niet drastisch de asielmigratie afremmen en meer integratie gaan afdwingen, dan is het alternatief kosten drukken door het afbouwen van de verzorgingsstaat en hoef je inderdaad – los van mogelijk andere redenen – de eenmalige tegemoetkoming van 800 euro vanwege oplopende energiekosten niet te gaan betalen. Een woning waarvoor je de energiekosten moet betalen is toch niet beschikbaar.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland/Enschede is het waard!