Het liberalisme is – belangrijke Nederlandse denkers in de 19e eeuw waarschuwden er al voor – vanuit de wortels altijd al een vernietigende ideologie geweest wat betreft religie, eenheid en samenhang van een volk en samenleving. Waar het doorgeslagen liberalisme van de VVD van nu toe leidt is immers meer en meer duidelijk. Het linkse liberale imperium begint steeds meer als een kaartenhuis in elkaar te zakken. Het aanstaande VVD congres zal, als de klassiek liberalen de rug – in tegenstelling tot 34 Tweede ‘slaap’ Kamer leden – wel recht houden uitwijzen of dat ze eendrachtig het D66 verkiezingsprogramma blijven uitvoeren!

Sommige zijn inmiddels net mensen

Ook een deel van de VVD’ers beginnen – net als meer en meer Nederlanders – door te krijgen dat massa immigratie vooral tot doel had lonen laag houden en onze eigenheid te verzwakken. Daarbij onze historie beschimpen en onze cultuur te ontkennen. Deze doorgeslagen liberalen, deze links liberale elite heeft namelijk niets met de verschillende culturen en volkeren, hun eigenheid, tradities en gebruiken.

Tassendragers en assistenten

Er is geen verschil tussen deze links liberalen en de progressieven van D66. Is de globalist Mark Rutte – op weg naar het hoogste niveau – inmiddels zelf tassendrager geworden van Sigrid Kaag. Zowel Rutte als Kaag hebben niets met Nederland en de Nederlander.

Was de VVD, ooit de partij van Stikker, Ploeg, Den Toom, Toxopeus, Geertsema, Bolkestein en Wiegel. Inmiddels is het de partij van gecreëerde types als Sophie ‘meisje’ Hermans. Politieke dochter van Mark Rutte en dochter van Loek Hermans. bij zoveel narigheid betrokken dat hij zelfs geen lid mocht worden van sociëteit De Witte (Clubhuis van Joris Demmink).

Is zelfbenoemd klimaatpaus Ed Nijpels opgeklommen tot assistent van Frans Timmermans maar dan voor de VVD.

Is niet meer

Toen Rutte I in 2010 aantrad stond Nederland op uit met een recessie als gevolg van de kredietcrisis. We waren gesterkt en er was sprake van onderling vertrouwen en integriteit. Er was vrijheid van meningsuiting, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid voor eenieder. Rutte I, II, III en IV hebben dit echter allemaal verknald, we gaan richting een depressie. En gaat het niet alleen om de motie van VVD-leden tegen de asielwet.

De VVD was er al niet meer voor autorijders en woningbezitters, niet meer voor MKB ondernemers. De links liberale VVD is net als – de socialisten van weleer- de huidige NEO-communisten. Een partij van de maakbare samenleving en maakbare economie die zorgt voor hoge belastingen en een grote overheid.

Crisis op crisis, schandaal op schandaal

Inmiddels hebben onder aanvoering van de VVD de: stikstofcrisis, woningbouwcrisis, vluchtelingencrisis, coronacrisis, klimaatcrisis, gascrisis, energiecrisis, klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis, inflatiecrisis, vertrouwenscrisis, opvangcrisis.

Maar is er ook het toeslagen-schandaal waar 70.000 kinderen van 30.000 ouders de dupe van werden. Daardoor 1115 kind uithuisplaatsingen. Is er inmiddels sprake van hyperinflatie, kunnen mensen de energierekening niet meer betalen, 60 miljard voor klimaatplannen en gecreëerd stikstofprobleem, woningnood, onteigeningsplannen voor de boeren en worden gemeenten straks mogelijk gedwongen om asielzoekers en vluchtelingen op te nemen.

Zijn de Groningers nog steeds niet gecompenseerd, is er op veel plekken sprake van een parallelle etnisch-religieuze samenleving, advocaten en journalisten vermoord door georganiseerde misdaad, jongeren diep in de schulden, tweedeling samenleving en staat onze democratie onder druk mede als gevolg van politieke benoemingen.

De Verlichting

Kijk, de Verlichting zag men als een maatschappelijk proces waarvan de ontwikkeling kon worden nagestreefd en die nog voortduurt. De Verlichting gaf aanleiding tot modernisering van de samenleving door middel van individualisering, emancipatie, feminisme secularisering. Het gelijkheidsbeginsel, de mensenrechten, en de burgerrechten vinden er hun wortels, net zoals het vrijdenken, het klassiek liberalisme, het socialisme, het anarchisme.

Maar het compleet doorgeslagen liberalisme van de VVD, het links liberale denken, de globalisering dat haast niet is te onderscheiden van het Cultuur Marxisme, heeft niets te maken met het liberale van na de verlichting. Het is nagenoeg net als het Cultuur Marxisme dat in tegenstelling tot de Verlichting niets heeft met het speuren naar waarheid en vrijheid.

Als de voortekenen echter niet bedriegen zullen degenen die hun eigen partij niet meer herkennen, zaterdag er zijn en zich laten horen. Er ook zomaar een splitsing kan ontstaan.

Alternatieven genoeg

Voor iemand die heeft gekozen om lid te worden van de VVD op basis van de naam – Volkspartij voor Vrijheid en Democratie -, en niet vanwege het doorgeslagen liberalisme. Doe oprecht, blijf nuchter en denk aan de eer. Wees geen Fred Teeven, die het deed voor Volk en Vaderland.

Accepteer niet langer Mark Rutte zijn ‘Gaaf land’ en ‘hun oorlog is ook onze oorlog’. Soms moet je ook gewoon accepteren dat iemand zijn houdbaarheidsdatum is verlopen. Stop aanstaande zaterdag de koers naar de kelder!

Alternatieven zijn er – op alfabetische volgorde – inmiddels met BVNL, FvD, JA21 en de PVV genoeg.

NL in Nood vlag

NLinNood heeft een eigen vlag ontworpen en vervaardigd. Niet omdat we de omgekeerde vlag intimiderend vinden maar omdat we er aanstoot aan nemen of omdat het een Duitse vlag is.

Nee, gewoon volgens de democratie en in het kader van keuzevrijheid. Wil je de vlag bestellen? Mail naar……..

#NLinNood #WegMetDitKabinet

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!

Een oproep: wij zijn voor onze betalingsverplichtingen afhankelijk van donaties van onze leden / lezers of reclame. Reclame maken betekent in veel gevallen ook onafhankelijkheid inleveren en daar passen we voor. Daar komt bij: het midden- en kleinbedrijf is al bijna uitgeroeid door handelen van de huidige overheid. Daarom deze oproep: steunt u ons s.v.p. met een kleine donatie, als het uitkomt een wat grotere of wordt lid van onze beweging / partij. Er blijft nergens geld aan de welbekende strijkstok hangen. Alle financiën verkregen via donaties of lidmaatschap worden gebruikt voor het hosten van onze website en informatievergaring.